Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 1 Trender fra konferansene ” Euram & Irnop” Anne Live Vaagaasar Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 1 Trender fra konferansene ” Euram & Irnop” Anne Live Vaagaasar Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 1 Trender fra konferansene ” Euram & Irnop” Anne Live Vaagaasar Handelshøyskolen BI

2 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 2 Noen nøkkeltall om konferansen Hovedtema:Euram ”Energizing European Management” IRNOP? Arrangør(er):Euram, European Academy of Management IRNOP, International Network on Organizing by Projects Sted:Euram Oslo & Irnop Xian Dato:Mai & oktober Målgruppe:Forskere innen prosjektfeltet

3 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 3 Euram Euram, European Academy of Management –750 deltagere, 1100 papers, 45 paralellsesjoner Forskningskonferanse – double blind reviews, full paper Innovasjon, nytenking, energi/engasjement, mangfold og kultur ”Reframe, revitalize and empower management theory and pracatice” Spesialnummer av International Journal of Project Management

4 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 4 Hva var nyheter og spennende tema? 30 papers –Revitalizing the Management of Projects (England) –Projects as temporary organizations for transition (Scand) Kritikk av prosjekter som rasjonelle verktøy? Prosjektmodeller – en måte å tilrettelegge for innovasjon eller å bringe tilbake byråkratiske strukturer? Prosjektet i relasjoner – makt og innflytelse? Prosjekter i et endringsperspektiv – betydningen av ledelse og team? Hvordan studere prosjekter? Kontroversielt og nytt? GENERELT: kritisk og alternativt – mer å gå på Metodisk? Relativt mye casestudium basert – mer utforskende

5 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 5 Hva var nyheter og spennende tema? IRNOP, the International Reserach Network on Project Management 5 hovedtemaer – likt fordelt: –Organization –People –Knowledge –Dicipline –Planning and control

6 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 6 Hva var nyheter og spennende tema? Begge – alternative, utforskende ”Nye” metoder – nye krav til oss forskere og til organisasjoner Temaene i NSP – veldig inn i tiden De store linjene? Mer alternative enn de konferansene som er mer praksis orientert – en utfordring? Mer enn noe: prosjektet som endringsagent –tradisjonelle modeller for planlegging og styring – dynamisk –individet og teamet – leve i kaos og tvetydighet –relasjonen til interessenter – og handtering av usikkerhet - kontinuerlig –kunnskapsutvikling – kontinuerlig – konkurransefortrinn nr. 1

7 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 7 Utfordringer – forskning Fortell oss om dumme spørsmål Si hva vi skulle spurt om og hvordan Fortsett å slipp oss inn i organisasjonene – delta i forskning med virkelighetshistorier Vær åpen og følge med på forskningen

8 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 8 Utfordringer – praksis Winter: Learn to cope with the mess Prosjektgruppen utviklet kunnskap og kompetanse hovedsakelig innenfor 4 områder: 1.Kunnskap og ferdigheter knyttet til operasjonelle problemer 2.Kunnskap og ferdigheter i hvordan finne den kunnskapen de trenger og få gode råd 3. Kunnskap og sensitivitet i forhold til hvem man skal kontakte for å påvirke beslutninger og hvordan 4. Kunnskap og sensitivitet i forhold til hvem man ikke skal involvere – for å påvirke beslutninger

9 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 9 Utfordringer – praksis Alle prosjekter – selv de med klart definerte mål – har bevegelige mål Alle tekniske prosjekter er også relasjonelle Teknikk kan bare bli realisert om koalisjonen av interessenter holdes sammen Koalisjonen kan bare holdes sammen ved at prosjektene er aktive ovenfor interessentene og at denne aktiviteten er frekvent og variert. Den må også være variert på tvers av relasjoner på en og samme tid.

10 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 10 Prosjekter av i dag Det er verdt å tenke over den vanlige praksisen innenfor prosjektfeltet – med å holde på interessenter på en armlengdes avstand. Interessenter betraktes ofte som et ’nødvendig onde’ som prosjekter må forholde seg til. Mine funn indikerer at det, i samhandlingen mellom prosjekter og interessenter, ligger et stort og uutnyttet potensial for positiv utvikling av prosjektorganisasjoner og de oppgave de er etablert for å løse. Dette positiv potensialet blir ofte ikke benyttet.

11 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 11 Utfordringer – praksis Prosjekter kan påvirke hvilke oppfatninger ulike interessenter og eiere har gjennom måten de presenterer seg selv, rammer inn oppgaven de løser og situasjonene de befinner seg i og de historiene de forteller Prosjektledere (og medarbeidere) må dyktiggjøres for å håndtere tvetydighet og usikkerhet – skape mening i det kaoset for å løse oppgavene effektivt. De må utnytte det positive potensialet og den kompetansen som interessenter representerer. Må trenes til å kunne utnytte det politiske spillerommet de har.

12 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 12 Utfordringer - basisorganisasjonen Må forholde seg til det politiske spillet prosjekter er en del av og hvordan de kan balansere prosjektenes utnytting av dette samtidig som de ikke kan leve sitt eget liv. prosjekter kan bli mektige aktører i politisk spill rekruttering til prosjekter ikke bare teknisk kompetanse – men også den relasjonelle kompetansen dynamisk beslutningsmodell

13 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 13 Basisorganisasjonen? Tradisjonelt har beslutningsansvaret ligget utelukkende på prosjekteier. Hvis prosjektet utvikler svært mye situasjonsbestemt kompetanse bør denne antageligvis nyttiggjøres i basisorganisasjonens beslutningsprosesser slik at disse kan bli kvalitativt bedre. Interaksjonen mellom prosjektet og prosjekteier bør være tettere i hele prosjektforløpet og innbære en dynamisk beslutningsmodell basert på den kompetansen som utvikles i prosjektet over tid – snarere enn å være bundet av premisser lagt på et tidlig stadium hvor den relevante kompetansen er minst.

14 6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 14 Hvordan få vite mer om konferansene og fremtidige konferanser? Euram 2007, 17-19. mai, Paris –Call for paper 2. januar – full paper & WIP Irnop 2007, September 19-21, 2007. Brighton, UK, 2007. Projects in Innovation, Innovation in Projects Call for paper, 15. desember, abstract, WIP


Laste ned ppt "6. desember 2006 www.nsp.ntnu.no 1 Trender fra konferansene ” Euram & Irnop” Anne Live Vaagaasar Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google