Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPS - hype eller levedyktig modell? NSP - Temadag 14.05.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPS - hype eller levedyktig modell? NSP - Temadag 14.05.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPS - hype eller levedyktig modell? NSP - Temadag 14.05.03.

2 Hype  Alt. 1: skjellsord hype - det samme som å gå en snarlig død i møte  Alt. 2: fra “hyperbole” --------> å overdrive for effektens skyld brukes om fenomener som tidlig får mye oppmerksomhet

3 “Offentlig Privat Samarbeid” (anno 1860) Udgifter ved Skolelocalets Opførelse og Vedligeholdelse eller Leie udreds af den fælles Skolekasse, dog kan Communebestyrelsen med Stiftsdirectionens Samtykke bestemme, at de nævnte Udgifter eller enkelte af dem skulle bæres af vedkommende Kreds med eller uden Bidrag af den fælles Skolekasse. Kredsens Erklæring bør forinden Afgjørelsen være indhentet. Samtlige Udgifter ved Opprettelsen og Vedligeholdelsen af den eller de ved et Værk eller Brug i § 10 paabudne Skoler paahvile§ 10 Værks- eller Brugseieren,

4  Økende konkurranse fra utlandet  Næringslivets frihet vs det offentliges engasjement  Omstilling og effektivisering  Ny teknologi  Økt satsning på forskning, utvikling og utdanning  Kommunesammenslåing “Offentlig Privat Samarbeid” (anno 1960)

5  Modernisering av offentlig sektor  Privatisering og konkurranseutsetting  En løsning på misforholdet mellom behov og realiseringsevne  Nye former for samhandling mellom offentlige og private aktører Offentlig Privat Samarbeid

6  Samarbeid om å levere infrastruktur og tjenester i en kontraktsfestet driftsperiode  Privat aktør får betaling gjennom regelmessige beløp i driftsperioden  Eiendelen(e) tilbakeføres til det offentlige etter utløp av kontraktsperioden Offentlig Privat Samarbeid

7  Hypotesen er at OPS stimulerer konsortiet til å: estimere totale kostnader for bygging og vedlikehold på tilbudstidspunktet da de ikke vil få inndekket senere økninger fullføre byggingen så raskt som mulig da de ikke begynner å motta betaling før anlegget er ferdig for bruk og tjenestene leveres levere høyere kvalitet på anlegget fordi de er forpliktet til å vedlikeholde det i henhold til avtalte standarder i hele kontraktsperioden (levetidskostnader kan reduseres gjennomå bygge med høyere standard) - får redusert betaling eller bøter hvis dette ikke oppfylles Offentlig Privat Samarbeid

8 Kilde: National Audit Office OPS - erfaringer fra England TradisjonelleOPS- prosjekterprosjekter Kostnads- overskridelser:73% 22% Forsinkelser:70% 24%

9 OPS - hype eller levedyktig modell?


Laste ned ppt "OPS - hype eller levedyktig modell? NSP - Temadag 14.05.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google