Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PILOT Nettverksmøte Noen idéer til bruk av IKT i realfagundervisning Stein Dankert Kolstø Inst. for praktisk pedagogikk 2. september 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PILOT Nettverksmøte Noen idéer til bruk av IKT i realfagundervisning Stein Dankert Kolstø Inst. for praktisk pedagogikk 2. september 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PILOT Nettverksmøte Noen idéer til bruk av IKT i realfagundervisning Stein Dankert Kolstø Inst. for praktisk pedagogikk 2. september 2002

2 2 Idéoversikt –Gjennomtenkning av laboratoriumprosedyrer (Word) Gjennomtenkning av laboratoriumprosedyrer (Word)Gjennomtenkning av laboratoriumprosedyrer (Word) –Stimulere til tolkning av måledata (Datalogging) Stimulere til tolkning av måledata (Datalogging)Stimulere til tolkning av måledata (Datalogging) –Planlegging av åpne forsøk (Word) Planlegging av åpne forsøk (Word)Planlegging av åpne forsøk (Word) –Læring gjennom skriving (Skoleavisa) Læring gjennom skriving (Skoleavisa)Læring gjennom skriving (Skoleavisa) –Problembasert læring i realfag (FLE) Problembasert læring i realfag (FLE)Problembasert læring i realfag (FLE) –Vurdering av innhold og resultater fra forsøk (LUVIT) Vurdering av innhold og resultater fra forsøk (LUVIT)Vurdering av innhold og resultater fra forsøk (LUVIT) –Oppgavebasert selvstudium (Animasjoner) Oppgavebasert selvstudium (Animasjoner)Oppgavebasert selvstudium (Animasjoner)

3 3 Gjennomtenkning av laboratoriumprosedyrer n Pedagogisk utfordring ved bruk av lukkede øvelser: –Få elevene til å forstå stegene i forsøket –Få elevene til å se praktiske aktiviteter i lys av teori n Forslag: –Bruke klippe-og-lime muligheten i tekstbehandlingsprogram Bruke klippe-og-lime muligheten i tekstbehandlingsprogramBruke klippe-og-lime muligheten i tekstbehandlingsprogram Ref: Roger Frost URL: http://www.rogerfrost.com/index.htm http://www.rogerfrost.com/index.htm

4 4 Stimulere til tolkning av måledata n Pedagogisk utfordring ved praktisk arbeid: –Få elevene til å koble målinger og resultater med teori n Forslag: –Diskusjon rundt grafisk framstilling av 'kontinuerlige' data

5 5 Måling av drivhuseffekt n Forsøksoppstilling: –To åpne pappesker, en med plastlokk. Ut i solen!

6 6 Test av utstyret

7 7 Arbeidsbok

8 8 Arbeidsbok

9 9 Måleresultater Denne måleserien ble tatt inne. Vi brukte en kraftig arbeidslampe som sol.

10 10 Diskusjon i klassen n Hva har skjedd? n Når satte vi eskene på høykant? n Hvorfor steg temperaturen i begge eskene? EFFEKT 1? n Hvorfor steg temperaturen i esken med plastfolie mest? EFFEKT 2? Til idéoversikten Til idéoversikten

11 11 Planlegging av åpne forsøk n Pedagogisk utfordring: –Få elevene til å gjennomtenke en plan for systematisk undersøking n Forslag til stillas: –Bruke planleggingsmal i en opplæringsfase –Eksempel Eksempel Ref: Roger Frost URL: http://www.rogerfrost.com/index.htm http://www.rogerfrost.com/index.htm Til idéoversikten Til idéoversikten

12 12 Læring gjennom (prosessorientert) skriving n Pedagogisk utfordring: –Motivere til skriving av lengre faglige tekster n Forslag: –Publisere på klassens 'matematikkavis' / 'naturfagavis' på verdensveven. –URL: skoleavisa.no skoleavisa.no

13 13 Skoleavisa ’vår’

14 14 Fersk artikkel Til idéoversikten

15 15 Problembasert læring i realfag n Pedagogisk utfordring: –Få elever til å arbeide selvstendig med lærestoffet n Forslag til stillas: –Åpen bruk av gruppevare (its'learning, ClassFronter, LUVIT, …) –Diskusjoner på nett med kategoriserte innlegg –Tilgang til læringsressurser, samtalepartnere og veiledning –Future Learning Environment (FLE) Future Learning Environment (FLE)Future Learning Environment (FLE) Til idéoversikten Til idéoversikten

16 16 Vurdering av innhold og resultater fra forsøk n Pedagogisk utfordring: –Få elever til å vurdere hverandres arbeid kritisk og konstruktivt n Forslag til stillas: –Styrt bruk av gruppevare –LUVIT LUVIT

17 17 Vurderingsoppgave n ”Kvaliteten på de konklusjoner som er framskaffet skal vurderes gjennom en prosess hvor faggruppene studerer og gir tilbakemeldinger på hverandres rapporter. Hver student skal vurdere to andre rapporter, og gi tilbakemelding på to vurderinger av egen rapport.” n ”Det er her viktig at du prøver å gi seriøse vurderinger hvor du gjør bruk av det du vet om betydningen av naturvitenskapelige begreper, metode, rapportering osv.”

18 18 Videre bruk av studentenes innlegg Hvordan konkluderte studentene? Kontekstualisert? ”Vi tror likevel at vi har funnet en generell indikasjon på ledningsevnen til de materialene som vi har undersøkt” Fakta? ”Ut av resultatene ser vi at volum er viktigere enn materiale og form på beholderen”

19 19 Hvorfor skriftlig? n Fremme gjennomtenkning n Skriftliggjøring krever, og fremmer, klarere tanker n Demokratisk n Kan gå tilbake til innlegg i etterkant Til idéoversikten Til idéoversikten

20 20 Oppgavebasert selvstudium? n Pedagogisk utfordring: –Differensiert tilrettelegging for læring –Elevers forståelse av, og evne til å kunne forklare, prosesser i fagene n Forslag: –Læring gjennom skriving med animasjoner som læringsressurs

21 21 Bruk av cd-rom n Jf. Bruk av lærebok! n Animering av prosesser! n Dyrt? Sjekk animasjoner på nettet –Skolenettet Skolenettet –Earth web Earth webEarth web –Physics Physics –Animations Animations –How Stuff Works How Stuff WorksHow Stuff Works –Gen-etikk Gen-etikk

22 22 Oppgave 1 Studer animasjonen som viser hjertets virkemåte. Lag en beskrivelse av hjertets virkemåte der du forklare hvordan tokammersystemet fungerer.

23 23 Oppgave 2 Forklar også hvorfor hjertet vårt har fire kamre og hvordan blodet flyter gjennom alle fire kamre. I besvarelsen din skal du prøve å gjøre bruk av ordene hjertekamre, kjerteklaffer, sinusknuten, store og lille blodomløp, hovedarterie,...(?)

24 24 Oppgave 3 Fiksjonsskriving: Mari ble født med et hjerte som manglet hjerteklaffen mellom de to store hjertekamrene. Forklar Mari sine foreldre, på en skånsom måte, hvordan hjertet virker og hvorfor fravær av en hjerteklaff er så alvorlig at Mari må opereres så snart som mulig.

25 25 Oppgave 4 Simulering av kastelengde: n Velg noen tilfeldige parameterverdier og start simuleringen. Hold utgangsfarten konstant, men velg ellers stadig nye parameterverdier. Studer hvordan kastelengden varierer med utgangsvinkelen. n Forsøk å regulere utgangsvinkelen (men konstant utgangsfart) slik at du får lengst mulig kast. n Lag en hypotese for sammenhengen mellom utgangsvinkel og kastelengde. –Motivere for nytt stoff?

26 26 Oppgaver n NÅR? n I en tidlig fase? n HVORFOR? n Bli kjent med variabler og mulige fenomener. n Stimulerer til kreativitet, og til hypotesetenkning n Motiverer for etablert teori? Til idéoversikten Til idéoversikten

27 27


Laste ned ppt "1 PILOT Nettverksmøte Noen idéer til bruk av IKT i realfagundervisning Stein Dankert Kolstø Inst. for praktisk pedagogikk 2. september 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google