Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

gen-etikk prosjektet PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "gen-etikk prosjektet PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 gen-etikk prosjektet PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk

3 Hvem stod bak? Prosjekt DoCTA-NSS (lenke) Prof. Barbara Wasson (Intermedia, UiB, prosjektleder) Sten Ludvigsen (Intermedia, UiO) Anders Morch (Intermedia, UiO) Anders Isnes (ILS, UiO) Terje Kristensen (ILS, UiO) Stein Dankert Kolstø (IPP, UiB) Hovedfags- og doktorgradsstudenter Finansiering UFD via ITU ved UiO

4 Hovedidé Utprøve datastøttet samarbeidslæring (CSCL) i naturfag Etikk motivere for naturfag og naturfag gi bedre begrunnede oppfatninger Dette innebar: –Vekt på læring gjennom samarbeid –Vekt på læring gjennom dialog og skriving –Bruk av programvare for ”kunnskapsbygging” –Publisering av tekster på verdensveven

5 Utprøving To ungdomsskoler –En i Bergen og en i Oslo –10 klasse Genetikk inkludert etikk Tverrfaglig –Naturfag, Relegion, Norsk, Samfunnsfag 3 uker, ca 30 skoletimer

6 Organisering av samarbeid Organisering –2 klasser á 20-24 elever –6 ”lokalgrupper” i hver klasse –2-og-2 lokalgrupper samarbeidet Samarbeid –Innen lokalgruppene –2-og-2 lokalgrupper imellom

7 Grovskisse av ”scenariet” Motivasjonsfase Naturfag: –Motivasjonsøvelse –Læring gjennom ”kunnskapsbygging” –Skriving og publisering av tekster –”Prøve” i naturfag Etikk –Motivasjon mot etikken –Læring gjennom ”kunnskapsbygging” –Skriving og publisering av tekster

8 Motivasjonsfase Orientering (med pizza og brus!) Presskriving Minivideo (link til portal) Etablering av grupper Utvikling av naturfaglige og etiske ”Spørsmål”Spørsmål

9 Presskriving Individuelt –”Skriv det du vet om …” –Formuler 2-3 spørsmål –Deretter: Formuler 2-3 spørsmål til det du har skrevet: Er du noe du ønsker å vite mer om? Noter ned. Visning av minivideominivideo

10 Presskriving Individuelt Visning av minivideominivideo I grupper –Deling av spørsmål, og svar –Noter ubesvarte spørsmål I samlet klasse –Spørsmål fra gruppene noteres på tavlen –Sorteres i 6 naturfaglige og 6 etiske spørsmål6 naturfaglige6 etiske

11 Opplæring i IKT-verktøy To skoletimer: –Chat –FLE3 –A-tekst –Skoleavisa

12 Naturfaglig input Motivasjonsøvelse –”Det genetiske hjulet” Naturfaglig ”tavleundervisning” (2-3 timer)

13

14 Kunnskapsbygging (PBL) Input –”Spørsmål” fra presskrivingen –Undervisning (første timene) –Lærebok og elektronisk lærebok –Animasjoner og Internett –Hverandres innlegg Bearbeiding –Skrive innlegg på ”FLE3” –Tekstproduksjon –”Prøve”

15 FLE3 Plattform for kunnskapsbygging –FLE3 (En type ”Gruppevare”) Kategorisering –”Spørsmål” –”Foreløpig oppfatning” –”Vitenskapelig oppfatning” –”Kommentar” –”Oppsummering” –”Prosesskommentar”

16 FLE 3 Vår side Kunnskapsbygging Assistent Kurs Kurs: … Forum:… Tråd:... Per og Lise Spørsmål Bør vi … Svar: Velg kategori Vår oppfatning Når mennesker blir... Liv og Ole

17 Tekstproduksjon Faglige forklaringstekster –Eks som svar på ”Spørsmål” –Målgruppe: Parallellklasse –4 tekster á 1/2 side –Minst 2 fellestekster Publisering på Skoleavisa ”gen-etikk”

18 Skoleavisa ”gen-etikk” gen- etikk Logg inn Notiser Søk Antall besøk Ansvar -lige Tema 1 Tema2 Tema3 Bør det være tillatt å klone mennesker? Ingress bla bla bla osv osv osv, med mer med mer med mer... Neste oppslag...

19 ”Prøve” Hver elevgruppe lager spørsmål Distribuert delgruppe besvarer prøven Hver elevgruppe retter egen prøve

20 Etikk Motivasjon: –Lese tekst av Heidi Sørensen med framtidsscenario Input –KRL: Etikk, verdier og beslutninger –Samfunnsfag: Etikk, lover og rettigheter

21 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer Kloning av mennesker er kontroversielt, men jeg tror det kommer. Først kommer de medisinske tilfellene. En pasient trenger en ryggmargtransplantasjon, men det finnes ingen giver. Legene ser ingen annen utvei enn å forsøke å klone pasienten. Når fosteret har utviklet ryggmarg, men ennå er godt innenfor 12 ukers fristen, aborteres fosteret, og ryggmargcellene tas ut og dyrkes opp. Pasienten kan da få transplantert ryggmarg som er genetisk lik sin egen.

22 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer Den første virkelige menneskekloningen kommer til å bli født i USA. Det er fire år gamle Bill som har vært utsatt for en trafikkulykke. Han ligger hjernedød på et sykehus i California. Foreldrene hans har fått valget om legene skal slå av respiratoren, som holder liv i lille Bill. Bills foreldre er velstående og velutdannete amerikanere fra Los Angeles. De foreslår at respiratoren kan slås av bare de får noen celler fra lille Bill som kan klones.

23 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer "På den måten kan Bill få nytt liv," argumenter foreldrene. Bill kunne i en alder av fire år allerede lese, skrive, spille Mozart og regne med brøk. Det er nettopp en slik gutt foreldrene vil ha. For å gjøre en lang historie kort. Bills foreldre vinner rettssaken mot staten, og tre år etter bilulykken er kloningen født på et privat sykehus i San Diego. Heidi Sørensen (1997)

24 ”Kunnskapsbygging” i etikk Input: –Egne etiske spørsmål fra presskriving –Lærebok –A-tekst –Hverandres innlegg Bearbeiding –Skriving av innlegg på FLE –Tekstproduksjon

25 Avslutning Enkel markering med utdeling av deltagerbevis for deltagelse

26 Underveis- og sluttvurdering Opp til den enkelte lærer Bruke innlegg i FLE? Bruker tekster i skoleavisa ”gen-etikk”? Bruke ”prøven”? Evalueringskriterier?

27 Evalueringskriterier etiske tekster INNHOLD  Er de viktigste argumentene funnet og nevnt?  Sier dere hvilke argumenter dere synes er svake og sterke, og forklarer dere hvorfor?  Er det med argumenter som støtter gruppens syn, og også argumenter som ikke støtter gruppens syn?  Kommer det fram hva som er gruppens eller gruppemedlemmenes syn på problemet, og hvilke argumenter dere bygger det synet på?

28 Evalueringskriterier etiske tekster FORM  Var gruppens synspunkter og vurderinger forklart på en forståelig måte?  Ble stikkord og tekst brukt slik at det var lettere å forstå og følge med?  Ble bilder brukt på en illustrerende måte?  Forklarte dere vanskelige ord?

29 Erfaringer Elevenes logg –Elevene fant opplegget meningsfullt –Elevene fant tema spennende og engasjerende Vår vurdering –Teknikk må fungere! –Elevene brukte tid på å forstå ”kunnskapsbygging”

30 Understøttet IKT læringsprosessene? Innhenting av læringsressurser –Verdensveven: Egen portal med animasjoner, læreboktekst, lenker til leksikon m.m. Kunnskapsbygging –Gruppevare (FLE3): Skriftlig diskusjon –Skoleavisa: Prosessorientert skriving av forklaringstekster –Gruppevare (FLE3): Online naturfagprøve

31 PBL i praksis? –Arbeid styrt av spørsmål fra presskrivingen –Input via lærer, lærebok, internettportal og medelever –Bearbeiding via skriving av innlegg og lengre fellestekster samt ”naturfagprøven” For mye frihet i valg av faglige foki? For mye styring på prosess? For lite støtte inn mot styring av egne læringsprosesser?

32 Hva nå? Kan elevene ”styre” eget læringsarbeid? Kan elevene selv finne fram til ”input”? Kan elevene bearbeide gjennom samarbeid, muntlig og skriftlig?

33 Takk for meg! stein.dankert.kolstoe@psypp.uib.no

34


Laste ned ppt "gen-etikk prosjektet PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google