Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk
gen-etikk prosjektet PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk

2 Hvem stod bak? Prosjekt DoCTA-NSS (lenke) Finansiering
Prof. Barbara Wasson (Intermedia, UiB, prosjektleder) Sten Ludvigsen (Intermedia, UiO) Anders Morch (Intermedia, UiO) Anders Isnes (ILS, UiO) Terje Kristensen (ILS, UiO) Stein Dankert Kolstø (IPP, UiB) Hovedfags- og doktorgradsstudenter Finansiering UFD via ITU ved UiO

3 Hovedidé Utprøve datastøttet samarbeidslæring (CSCL) i naturfag
Etikk motivere for naturfag og naturfag gi bedre begrunnede oppfatninger Dette innebar: Vekt på læring gjennom samarbeid Vekt på læring gjennom dialog og skriving Bruk av programvare for ”kunnskapsbygging” Publisering av tekster på verdensveven

4 Utprøving To ungdomsskoler Genetikk inkludert etikk Tverrfaglig
En i Bergen og en i Oslo 10 klasse Genetikk inkludert etikk Tverrfaglig Naturfag, Relegion, Norsk, Samfunnsfag 3 uker, ca 30 skoletimer

5 Organisering av samarbeid
2 klasser á elever 6 ”lokalgrupper” i hver klasse 2-og-2 lokalgrupper samarbeidet Samarbeid Innen lokalgruppene 2-og-2 lokalgrupper imellom

6 Grovskisse av ”scenariet”
Motivasjonsfase Naturfag: Motivasjonsøvelse Læring gjennom ”kunnskapsbygging” Skriving og publisering av tekster ”Prøve” i naturfag Etikk Motivasjon mot etikken

7 Motivasjonsfase Presskriving Minivideo (link til portal)
Orientering (med pizza og brus!) Presskriving Minivideo (link til portal) Etablering av grupper Utvikling av naturfaglige og etiske ”Spørsmål”

8 Presskriving Individuelt Visning av minivideo ”Skriv det du vet om …”
Formuler 2-3 spørsmål Deretter: Formuler 2-3 spørsmål til det du har skrevet: Er du noe du ønsker å vite mer om? Noter ned. Visning av minivideo

9 Presskriving Individuelt Visning av minivideo I grupper
Deling av spørsmål, og svar Noter ubesvarte spørsmål I samlet klasse Spørsmål fra gruppene noteres på tavlen Sorteres i 6 naturfaglige og 6 etiske spørsmål

10 Opplæring i IKT-verktøy
To skoletimer: Chat FLE3 A-tekst Skoleavisa

11 Naturfaglig input Motivasjonsøvelse
”Det genetiske hjulet” Naturfaglig ”tavleundervisning” (2-3 timer)

12

13 Kunnskapsbygging (PBL)
Input ”Spørsmål” fra presskrivingen Undervisning (første timene) Lærebok og elektronisk lærebok Animasjoner og Internett Hverandres innlegg Bearbeiding Skrive innlegg på ”FLE3” Tekstproduksjon ”Prøve”

14 FLE3 Plattform for kunnskapsbygging Kategorisering
FLE3 (En type ”Gruppevare”) Kategorisering ”Spørsmål” ”Foreløpig oppfatning” ”Vitenskapelig oppfatning” ”Kommentar” ”Oppsummering” ”Prosesskommentar”

15 FLE 3 Kurs: … Forum:… Tråd: ... Spørsmål Bør vi … Vår oppfatning
Vår side Kunnskapsbygging Assistent Kurs Kurs: … Forum:… Tråd: ... Spørsmål Bør vi … Per og Lise Svar: Velg kategori Liv og Ole Vår oppfatning Når mennesker blir ...

16 Tekstproduksjon Faglige forklaringstekster
Eks som svar på ”Spørsmål” Målgruppe: Parallellklasse 4 tekster á 1/2 side Minst 2 fellestekster Publisering på Skoleavisa ”gen-etikk”

17 Skoleavisa ”gen-etikk”
Bør det være tillatt å klone mennesker? gen-etikk Antall besøk Ingress bla bla bla osv osv osv, med mer med mer med mer ... Ansvar-lige Logg inn Tema Tema Tema3 Notiser Neste oppslag ... Neste oppslag ... Søk

18 ”Prøve” Hver elevgruppe lager spørsmål
Distribuert delgruppe besvarer prøven Hver elevgruppe retter egen prøve

19 Etikk Motivasjon: Input
Lese tekst av Heidi Sørensen med framtidsscenario Input KRL: Etikk, verdier og beslutninger Samfunnsfag: Etikk, lover og rettigheter

20 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer
Kloning av mennesker er kontroversielt, men jeg tror det kommer. Først kommer de medisinske tilfellene. En pasient trenger en ryggmargtransplantasjon, men det finnes ingen giver. Legene ser ingen annen utvei enn å forsøke å klone pasienten. Når fosteret har utviklet ryggmarg, men ennå er godt innenfor 12 ukers fristen, aborteres fosteret, og ryggmargcellene tas ut og dyrkes opp. Pasienten kan da få transplantert ryggmarg som er genetisk lik sin egen.

21 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer
Den første virkelige menneskekloningen kommer til å bli født i USA. Det er fire år gamle Bill som har vært utsatt for en trafikkulykke. Han ligger hjernedød på et sykehus i California. Foreldrene hans har fått valget om legene skal slå av respiratoren, som holder liv i lille Bill. Bills foreldre er velstående og velutdannete amerikanere fra Los Angeles. De foreslår at respiratoren kan slås av bare de får noen celler fra lille Bill som kan klones.

22 I dag er det ikke lov til å klone mennesker, men mange tror det kommer
"På den måten kan Bill få nytt liv," argumenter foreldrene. Bill kunne i en alder av fire år allerede lese, skrive, spille Mozart og regne med brøk. Det er nettopp en slik gutt foreldrene vil ha. For å gjøre en lang historie kort. Bills foreldre vinner rettssaken mot staten, og tre år etter bilulykken er kloningen født på et privat sykehus i San Diego. Heidi Sørensen (1997)

23 ”Kunnskapsbygging” i etikk
Input: Egne etiske spørsmål fra presskriving Lærebok A-tekst Hverandres innlegg Bearbeiding Skriving av innlegg på FLE Tekstproduksjon

24 Avslutning Enkel markering med utdeling av deltagerbevis for deltagelse

25 Underveis- og sluttvurdering
Opp til den enkelte lærer Bruke innlegg i FLE? Bruker tekster i skoleavisa ”gen-etikk”? Bruke ”prøven”? Evalueringskriterier?

26 Evalueringskriterier etiske tekster
INNHOLD Er de viktigste argumentene funnet og nevnt? Sier dere hvilke argumenter dere synes er svake og sterke, og forklarer dere hvorfor? Er det med argumenter som støtter gruppens syn, og også argumenter som ikke støtter gruppens syn? Kommer det fram hva som er gruppens eller gruppemedlemmenes syn på problemet, og hvilke argumenter dere bygger det synet på?

27 Evalueringskriterier etiske tekster
FORM Var gruppens synspunkter og vurderinger forklart på en forståelig måte? Ble stikkord og tekst brukt slik at det var lettere å forstå og følge med? Ble bilder brukt på en illustrerende måte? Forklarte dere vanskelige ord?

28 Erfaringer Elevenes logg Vår vurdering
Elevene fant opplegget meningsfullt Elevene fant tema spennende og engasjerende Vår vurdering Teknikk må fungere! Elevene brukte tid på å forstå ”kunnskapsbygging”

29 Understøttet IKT læringsprosessene?
Innhenting av læringsressurser Verdensveven: Egen portal med animasjoner, læreboktekst, lenker til leksikon m.m. Kunnskapsbygging Gruppevare (FLE3): Skriftlig diskusjon Skoleavisa: Prosessorientert skriving av forklaringstekster Gruppevare (FLE3): Online naturfagprøve

30 PBL i praksis? For mye frihet i valg av faglige foki?
Arbeid styrt av spørsmål fra presskrivingen Input via lærer, lærebok, internettportal og medelever Bearbeiding via skriving av innlegg og lengre fellestekster samt ”naturfagprøven” For mye frihet i valg av faglige foki? For mye styring på prosess? For lite støtte inn mot styring av egne læringsprosesser?

31 Hva nå? Kan elevene ”styre” eget læringsarbeid?
Kan elevene selv finne fram til ”input”? Kan elevene bearbeide gjennom samarbeid, muntlig og skriftlig?

32 Takk for meg!

33


Laste ned ppt "PBL i praksis? Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google