Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nye læreplaner i naturfag Kortkurs på Skolelaboratoriet i realfag Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nye læreplaner i naturfag Kortkurs på Skolelaboratoriet i realfag Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nye læreplaner i naturfag Kortkurs på Skolelaboratoriet i realfag Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 2 Oversikt Føringer Føringer Utfordringer Utfordringer Naturfag som prosess Naturfag som prosess Rekruttering, holdningsmål m.m. Rekruttering, holdningsmål m.m. Læreplangruppens forslag for Vg1 Læreplangruppens forslag for Vg1

3 3 FØRINGER

4 4 Kompetansebegrepet 1NA før 1NA før Elevene skal kjenne til strålingskilder i vårt miljø, … Elevene skal kjenne til strålingskilder i vårt miljø, … Vg1 i høringsutkast Vg1 i høringsutkast Elevene skal kunne forklare … hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling Elevene skal kunne forklare … hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling Nye verb! Nye verb! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser!

5 5 Grunnleggende ferdigheter … skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… … skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… på fagets premisser… på fagets premisser… I naturfag: I naturfag: Hva innebærer dette? Hva innebærer dette? Hva skal de nå bli god på? Hva skal de nå bli god på? Noen nye muligheter? Noen nye muligheter? Se etter hvilke verb som er valgt brukt! Se etter hvilke verb som er valgt brukt!

6 6 Kompetansemål – verb eks. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter i faget Eks. Bærekraftig utvikling Eks. Bærekraftig utvikling Vårt forslag Vårt forslag Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Høringsutkast Høringsutkast Forklare, vurdere, beskrive Forklare, vurdere, beskrive

7 7 Gitt struktur Formål med faget Formål med faget Fagets struktur Fagets struktur Hovedområder Hovedområder Trinn Trinn kompetansemål på 4., 7., 10, 11., 12. og 13. trinn kompetansemål på 4., 7., 10, 11., 12. og 13. trinn Timetall Timetall Kompetansemål Kompetansemål

8 8 UTFORDRINGER

9 9 Timetall i naturfag Satsing? Satsing? Ingen økning i timetall Ingen økning i timetall Ferre uketimer totalt enn andre ’PISA-land” Ferre uketimer totalt enn andre ’PISA-land” Teknologi og design inn i naturfag Teknologi og design inn i naturfag Ett hovedmål på hvert kompetansetrinn Ett hovedmål på hvert kompetansetrinn En time flyttes fra US til BS En time flyttes fra US til BS Elevene lærer mindre pr. time i BS vs. US Elevene lærer mindre pr. time i BS vs. US Allmennlærere har generelt lavere kompetanse i naturfag på BS enn på US Allmennlærere har generelt lavere kompetanse i naturfag på BS enn på US

10 10 Tydelig og mindre detaljert De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Mål for grunnleggende ferdigheter skal integreres i læreplaner for alle fag, på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer. Mål for grunnleggende ferdigheter skal integreres i læreplaner for alle fag, på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3 Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fagRetningslinjer for arbeid med læreplaner i fag

11 11 Klart eller kortfattet? 15. januar gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadelig gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadeligHøringsutkastet  forklare stråling fra sola og ozonlagets funksjon i atmosfæren Bra for PISA og TIMMS prestasjoner? Bra for PISA og TIMMS prestasjoner? Less is more? Less is more? Åpent for fordypning? Åpent for fordypning? Åpent for fortolkning ? Åpent for fortolkning ?

12 12 Uklart men kortfattet? ”Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å ”Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å sammenlikne og måle været og framstille resultatene grafisk sammenlikne og måle været og framstille resultatene grafisk Læreplangruppens forslag Læreplangruppens forslag forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene

13 13 Konsekvenser av korte og åpne målformuleringer Hvem skal definere lærestoffet? Hvem skal definere lærestoffet? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? ”Utfordring” ”Utfordring” Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i naturfag i hele løpet Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i naturfag i hele løpet

14 14 Utfordring: Evaluerbarhet Kultur for læring Kultur for læring En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39) En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39)  ”forklare hvordan nordlys oppstår” Eksamensoppgave eller læreplanmål? Eksamensoppgave eller læreplanmål? ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk? Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk?

15 15 Utfordring: Teknologi og design Kultur for læring, kap 4. Kultur for læring, kap 4. Departementet mener at å legge teknologi og design inn i de ordinære fagene vil være et bidrag til å fremheve fagenes praktiske forankring og nytteverdi. Departementet mener at å legge teknologi og design inn i de ordinære fagene vil være et bidrag til å fremheve fagenes praktiske forankring og nytteverdi. Teknologi og design som eget fag Teknologi og design som eget fag eller eller Learning by doing i naturfag? Learning by doing i naturfag?

16 16 Learning by doing = lære å bruke Etter 4. trinn Etter 4. trinn observere og beskrive sammenhengen mellom solas posisjon og tid på dagen, … observere og beskrive sammenhengen mellom solas posisjon og tid på dagen, …  forklare hvordan jorda, månen og sola beveger seg og hvorfor vi har ulike månefaser og årstider Etter 7. trinn Etter 7. trinn  eksperimentere med magneter og forklare de observasjonene som gjøres ved hjelp av magnetiske krefter og magnetiske felt og lage, bruke og forklare virkemåten til et kompass i jordas magnetfelt  gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet

17 17 NATURFAG SOM PROSESS

18 18 Utfordring: Praktiske arbeidsmåter … avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. … avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3 Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fagRetningslinjer for arbeid med læreplaner I fag Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Bevare fagets praktiske profil Bevare fagets praktiske profil Tydeligere på målsettinger med praktisk arbeid Tydeligere på målsettinger med praktisk arbeid For eksempel kunne demonstrere og forklare naturfenomen, utforske, samle informasjon, identifisere, … For eksempel kunne demonstrere og forklare naturfenomen, utforske, samle informasjon, identifisere, … Økonomi til utstyr? Økonomi til utstyr?

19 19 Utfordring: Kunnskaper om natur- vitenskap elevene møter i samfunnet Kunnskaper om naturvitenskaplig metode Kunnskaper om naturvitenskaplig metode Allmenndannende naturfag Allmenndannende naturfag Ekspertuenighet i kontroverser Ekspertuenighet i kontroverser Lese forskningsrapporter med forståelse Lese forskningsrapporter med forståelse Dynamiske aspektet ved vitenskap Dynamiske aspektet ved vitenskap Ekspertuenighet Ekspertuenighet Både foreløpige modeller og pålitelig kunnskap Både foreløpige modeller og pålitelig kunnskap Naturvitenskap som prosess! Naturvitenskap som prosess!

20 20 Naturvitenskapenes kjennetegn i Engelske læreplaner 25% av læringsmål og av karakteren 25% av læringsmål og av karakteren Eks: Key stage 4 (14-16 år) Eks: Key stage 4 (14-16 år) Knowledge, skills and understanding Ideas and evidence in science Ideas and evidence in science 1) Pupils should be taught: how scientific ideas are presented, evaluated and disseminated [for example, by publication, review by other scientists] how scientific ideas are presented, evaluated and disseminated [for example, by publication, review by other scientists] how scientific controversies can arise from different ways of interpreting empirical evidence [for example, Darwin's theory of evolution] how scientific controversies can arise from different ways of interpreting empirical evidence [for example, Darwin's theory of evolution]

21 21 Naturvitenskapenes kjennetegn i Engelske læreplaner 1) Pupils should be taught: ways in which scientific work may be affected by the contexts in which it takes place [for example, social, historical, moral, spiritual], and how these contexts may affect whether or not ideas are accepted ways in which scientific work may be affected by the contexts in which it takes place [for example, social, historical, moral, spiritual], and how these contexts may affect whether or not ideas are accepted to consider the power and limitations of science in addressing industrial, social and environmental questions, including the kinds of questions science can and cannot answer, uncertainties in scientific knowledge, and the ethical issues involved. to consider the power and limitations of science in addressing industrial, social and environmental questions, including the kinds of questions science can and cannot answer, uncertainties in scientific knowledge, and the ethical issues involved.

22 22 Naturvitenskapenes kjennetegn i Engelske læreplaner På Internett På Internett På Internett På Internett http://www.nc.uk.net/webdav/servlet/XRM?Page/@id=6004&Subject/@id=6321 http://www.nc.uk.net/webdav/servlet/XRM?Page/@id=6004&Subject/@id=6321

23 23 Progresjon i ”Forskerspiren” ”Forskerspire” til ”Naturvitenskapnes kjennetegn” ”Forskerspire” til ”Naturvitenskapnes kjennetegn” Ikke alle skal bli forskere Ikke alle skal bli forskere 4: Forskerspiren – nysgjerrighet og observasjon 7: Forskerspiren – kreativitet og testing 10: Naturvitenskapens kjennetegn - utforskning og vurdering (Forskerspiren) Sosiale aspekt: publisering og argumentering – vekk! Sosiale aspekt: publisering og argumentering – vekk! 11: Naturvitenskapens kjennetegn - pålitelighet og usikkerhet (Forskerspiren) Konstruktivistisk vitenskapssyn, tilbake til positivistisk Konstruktivistisk vitenskapssyn, tilbake til positivistisk Vårt forslag vs Høringsutkast Vårt forslag vs Høringsutkast

24 24 REKRUTTERING, HOLDNINGER M.M.

25 25 Utfordring: Rekruttering Aktuell eller historisk naturvitenskap? Aktuell eller historisk naturvitenskap? Inkludere aktuell forskning, ekspertuenighet? Inkludere aktuell forskning, ekspertuenighet? 10. trinn: liv andre steder i universet og hvor forskningen på dette området står i dag(vekk) 10. trinn: liv andre steder i universet og hvor forskningen på dette området står i dag(vekk) Vg1: brenselsceller og hydrogenlagring Vg1: brenselsceller og hydrogenlagring Vitenskapshistorie, dynamisk bilde av naturvitenskap? Vitenskapshistorie, dynamisk bilde av naturvitenskap? Kontekstualisere, personifisere teoristoffet? Kontekstualisere, personifisere teoristoffet? Eksemplifisere at vitenskap innebærer kreativitet, konstruksjon av modeller, utprøving og diskusjon Eksemplifisere at vitenskap innebærer kreativitet, konstruksjon av modeller, utprøving og diskusjon forklare hovedtrekkene i utviklingsteorien, noen av ideene og observasjonene Darwin bygget på (vekk) forklare hovedtrekkene i utviklingsteorien, noen av ideene og observasjonene Darwin bygget på (vekk) hvordan elektromagnetiske spektre gir informasjon om verdensrommet hvordan elektromagnetiske spektre gir informasjon om verdensrommet

26 26 Utfordring: Rekruttering Hva er elever interessert i? Hva er elever interessert i? Ikke det hverdagslige? Gjerne forskningsfront? Ikke det hverdagslige? Gjerne forskningsfront? forklare hvordan jorda skiller seg fra andre planeter i solsystemet med hensyn til forutsetninger for liv og finne fram til og vurdere informasjon om muligheter for liv andre steder i universet forklare hvordan jorda skiller seg fra andre planeter i solsystemet med hensyn til forutsetninger for liv og finne fram til og vurdere informasjon om muligheter for liv andre steder i universet ernæringsfysiologi ernæringsfysiologi Teknologiske anvendelser? Teknologiske anvendelser?  beskrive hvordan bakterier og sopp inngår i prosesser i naturen og industrien Tradisjonell kunnskap om naturen Tradisjonell kunnskap om naturen Respektere kulturer og lokal kunnskap Respektere kulturer og lokal kunnskap

27 27 Utfordring: Holdningsmål Kultur for læring Kultur for læring Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2) Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2) Vektlegge kritisk tenkning Vektlegge kritisk tenkning Om GF: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag Om GF: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater  kritisk vurdere informasjon om genteknologi Læreplangruppen Læreplangruppen vurdere argumenter for viktigheten av biologisk mangfold vurdere argumenter for viktigheten av biologisk mangfold beskrive fordeler og ulemper knyttet til bruk av antibiotika mot noen vanlige sykdommer beskrive fordeler og ulemper knyttet til bruk av antibiotika mot noen vanlige sykdommer finne fram til informasjon om allergier og noen vanlige sykdommer, lese og vurdere informasjonen og presentere resultatet finne fram til informasjon om allergier og noen vanlige sykdommer, lese og vurdere informasjonen og presentere resultatet

28 28 Utfordring: Holdningsmål Naturvitenskap verdifullt og viktig? Naturvitenskap verdifullt og viktig? Friluftsliv og naturglede? (jf. ↓) Friluftsliv og naturglede? (jf. ↓) Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? Kunnskapsbasert holdningsendring? Kunnskapsbasert holdningsendring? Dikutere etiske utfordringer? Dikutere etiske utfordringer? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? ENØK? ENØK?

29 29 Holdningsmål og presisjon Vg1 Vg1 greie ut om (forklare) føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale (i forhold til) miljøutfordringer og i forhold til urfolk greie ut om (forklare) føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale (i forhold til) miljøutfordringer og i forhold til urfolk identifisere (vurdere) miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk og vurdere argumenter knyttet til kjøp, bruk, avfall og gjenbruk av noen vanlige forbruksvarer identifisere (vurdere) miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk og vurdere argumenter knyttet til kjøp, bruk, avfall og gjenbruk av noen vanlige forbruksvarer

30 30 Andre utfordringer Bedre balanse mellom biologi, fysikk og kjemi – og humanbiologi Bedre balanse mellom biologi, fysikk og kjemi – og humanbiologi Geofagene: Noe med, men eget programfag? Geofagene: Noe med, men eget programfag? Allmenndannede vs. Studieforberedende Allmenndannede vs. Studieforberedende Nye emner vs. Lærekompetanse Nye emner vs. Lærekompetanse Ikke relevant? Ikke relevant? Skal alt kunne stå i læreboken? Skal alt kunne stå i læreboken? Søke oppdatert informasjon om liv i universet, hydrogenlagring, … Søke oppdatert informasjon om liv i universet, hydrogenlagring, …

31 31 Progresjon i planen Ikke spiralprinsipp Ikke spiralprinsipp Unntak for 1. – 4. trinn Unntak for 1. – 4. trinn Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Progresjon i beskrivelsen fjernet i Høringsutkast Progresjon i beskrivelsen fjernet i Høringsutkast 1. – 4. trinn 1. – 4. trinn Naturglede, observerbare naturfenomener, navnsetting og fakta (noe vekt på biologi) Naturglede, observerbare naturfenomener, navnsetting og fakta (noe vekt på biologi) Sorter tema på trinn Sorter tema på trinn etter abstraksjonsnivå: Redoks opp til Vg1 etter abstraksjonsnivå: Redoks opp til Vg1 Øke faglige forventninger? Øke faglige forventninger?

32 32 LÆREPLANGRUPPENS FORSLAG FOR VG1

33 33 Studieinspirerende 5t kurs Fem obligatoriske målområder Fem obligatoriske målområder Velge tre av et seks valgbare målområder Velge tre av et seks valgbare målområder Dra veksler på læres kompetanser og engasjement Dra veksler på læres kompetanser og engasjement Kunne velge målområder egne elever er interessert i Kunne velge målområder egne elever er interessert i La skolene få profilere seg faglig La skolene få profilere seg faglig

34 34 Yrkesfaglige studieretninger 2t kurs: yrkesrettet 2t kurs: yrkesrettet Helse, miljø og sikkerhet? Helse, miljø og sikkerhet? Måling og usikkerhet? Måling og usikkerhet? Valgfrie fordypningsemner? Valgfrie fordypningsemner? Resultat Resultat Bare faste tema Bare faste tema 2t kurs ekte delmengde av 5t kurs 2t kurs ekte delmengde av 5t kurs

35 35


Laste ned ppt "1 Nye læreplaner i naturfag Kortkurs på Skolelaboratoriet i realfag Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google