Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012
Arketyper og OpenEHR Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012 Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012

2 Hva er en arketype?

3 Hva er en arketype? (1) Definisjon
“a computable expression of a domain content model in the form of structured constraint statements, based on a reference (information)model” (Heard & Beale 2007) openEHR archetypes are based on the openEHR reference model ” The key innovation in the openEHR framework is to leave all specification of clinical information out of the information model” Strukturert hierarkisk beskrivelse av et konsept, hvor konseptet har samme granularitet som termen i fagfeltet det skal beskrive Eks. EKG-undersøkelse (kan formidles isolert og likevel gi mening) Men: ikke EKG avledning III (kan ikke formidles isolert og gi mening) En måte å hekte sammen termer og informasjon som hører naturlig sammen Eks. blodtrykk: måledata, kroppsstilling, målested, målemetode Enklere å forholde seg til for klinikere enn de mer semantisk orienterte terminologiene (eks. SNOMED CT)

4 Hva er en arketype? (2) Egenskaper arves nedover i hierarkiene ved spesialisering Eks. Observation>Bodily output>Urination Terminologibinding Hver arketype sin terminologi Hver egenskap ønskes bundet til motsvarende term i en standardisert terminologi Arketyper er maksimumsutgaver Templater velger ut det som er ønsket lokalt Begrensninger på data Faste datatyper Kardinalitet (0..*, 1..1, etc.) Definisjon av tillatt range, måleenhet

5 OpenEHR nivåer EHR Composition Section Entry Hele pasient-journalen
Kurve Header Hjerte og lunge Blodtrykk Puls Oksygen-metning Medika-menter Radiologi svarrapport Henvisning Undersøkelse Tolkning

6 OpenEHR Entry types Engelsk term Norsk term
Forklaring, med blodtrykkseksempel Instruction Instruks Å be noen eller å planlegge å gjøre noe, dvs. ta blodtrykket fire ganger for dagen de første to dagene etter operasjonen. Action/Activity Tiltak Å gjennomføre noe, evt. det som ble planlagt. Eks. blodtrykk ble målt eksternt den 11.november 2010 kl 08, 12, 16 og 18 og 12.november 2010 kl 09, 12, 15 og 18 Observation Observasjon Selve blodtrykket målt i mm Hg, eks. 160/110 Evaluation Vurdering Tolkning av blodtrykket, eks. pasienten har hypertensjon Admin Administrasjon Administrative konsepter, eks. innleggelse

7 Datatyper Gjenbrukbare elementer, dvs. hører hjemme mange steder:
Tekst Tall og ordinale verdier (“+”,”++”,”+++”) Dato/tid, med partielle verdier Innkapslede data (multimedia) Basistyper: boolsk, statusverdi Datastrukturer Enkeltverdi Liste av navngitte objekter Tabell Kolonner, evt. navngitte rader Trestruktur (hierarki, liste av lister) Gjenbrukbare elementer, dvs. hører hjemme mange steder: Structure (fri kombinasjon) Cluster (sett med elementer) Element (enkeltelement)

8 Struktur satt i sammenheng (for data)

9 Felles organisering av egenskaper
Element Data Målinger eller tall som hører til Protocol (Protokoll) Hvordan konseptet i arketypen produseres eller utføres Description (Beskrivelse) Beskrivelse av arketypen (forfattere, utvikling, etc.) State (Status) Statuser konseptet kan ha Events (Hendelse) Hendelser som konseptet skal knyttes til Items (referanse) Tilkobling av andre arketyper

10 Templater Brukes til å begrense antall valg i arketyper, slik at arketypene passer til lokale eller spesifikke behov. Brukes til å styre: utvalg og kombinering av arketyper utvalg av tillatte termer i arketypene hvilken informasjon som er obligatorisk og ikke fjerne overflødige deler av eksisterende arketyper

11 Forhold mellom statusverder iflg. OpenEHR

12 Eksempel: Blodtrykk openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure

13 Eksempel: Innleggelse openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.admission

14 Eksempel: Labrekvisisjon openEHR-EHR-INSTRUCTION.request-lab_test

15 DIPS Panorama og Arena bruker arketyper

16 Lenker http://www.openehr.org/ knowledge/


Laste ned ppt "Hallvard Lærum Innovasjonsgruppen, Stab IKT 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google