Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) Innføring i Helse Sør og Akershus Januar 2005 Nina Aass og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) Innføring i Helse Sør og Akershus Januar 2005 Nina Aass og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) Innføring i Helse Sør og Akershus Januar 2005 Nina Aass og Sjur B. Hanssen, Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF Torunn Haugstøl og Ørnulf Paulsen, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF

2 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Bakgrunnen for initiativet ”Standard for palliasjon” Kreftplan for Helse Sør 2004-2008 ESAS - systematisk tilnærming Samarbeidsprosjekt Kompetansenteret Dnr HF– Pall.enh., STHF

3 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Initiativ forts. ESAS – nyttig ”redskap” Bedre pasientomsorg Kvalitets-indikator DRG-kode Z51.5 Formidle erfaringer og drøfte bruk Alle sykehusene i regionen + Akershus

4 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Bakgrunn for nasjonal standard Palliasjon utføres innenfor de fleste fagområder og på alle nivåer i helsevesenet Palliativ medisin i ferd med å vokse frem som et eget fagfelt med et definert tjenestetilbud Palliativ medisin ingen godkjent legespesialitet Hvem kvalitetssikrer dette tjenestetilbudet? Hvem kvalitetssikrer legetjenestene innenfor palliasjon?

5 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Standard: Definert nivå av kvalitet Målsetting: Sikre en hensiktsmessig organisering Kvalitetssikre det kliniske tilbudet ved å definere minstekrav til – faglig innhold – kompetanse

6 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Innhold Innledning, definisjoner Grunnleggende palliasjon Organisering Kompetanse Forskning ESAS-skjema Referanser

7 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Organisering i sykehus Klinisk del Kompetanse- senterdel Regionalt palliativt senter Palliativt senter på sykehus Palliativt team Palliativ enhet Sykehusets avdelinger Kommunene Forskning Undervisn. Koordinering ”Motor” team + enhet

8 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Organisering Samhandling mellom aktører/nivåer Ansvarsfordeling Tilgjengelighet Fleksibilitet Samarbeid

9 Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Kan palliasjon standardiseres? Målet er ikke ensartet, strømlinjeformet virksomhet Målet er ikke fokus på ”produksjon” Målet er å sikre forutsigbarhet og kvalitet i tilbudet til pasienten og de pårørende


Laste ned ppt "Palliativ enhet: Livshjelp – kompetanse - samarbeid Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) Innføring i Helse Sør og Akershus Januar 2005 Nina Aass og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google