Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Design av fraksjoneringsregimer - strålebiologisk rasjonale Dag Rune Olsen, Det Norske Radiumhospital, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Design av fraksjoneringsregimer - strålebiologisk rasjonale Dag Rune Olsen, Det Norske Radiumhospital, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Design av fraksjoneringsregimer - strålebiologisk rasjonale Dag Rune Olsen, Det Norske Radiumhospital, Universitetet i Oslo

2 Design av fraksjoneringsregimer Økt terapeutisk ratio kan enten tas ut i: –Økt kontroll sannsynlighet for samme bivirknings- profil –Redusert bivirknings- frekvens, men bibeholdt lokal kontroll

3 Design av fraksjoneringsregimer Dose Respons TD 50% (v) 50% 100% Dose-responskurven kan karakteriseres ved: TD 50% og  =  Respons (%)/  Dose(%)

4 Design av fraksjoneringsregimer Stigetallet for dose- responskurven varierer, , betydelig mellom ulike tumortyper  =0.5-1.7 for H&N, med unntak av larynx

5 Design av fraksjoneringsregimer Stigetallet for dose- respons-kurven, , for normalvev kan både være lavere og høyere enn for tumorvev, avhengig av hvilket normalvev som omtales

6 Design av fraksjoneringsregimer Huskeliste: –Bestem hvilket “end-pint” som man skal optimalisere m.h.p. –Gjennomfør beregning med  =3 og 10 for h.h.v. sentreagerende normalvev og tumor. –Gjennomfør deretter samme beregning med  varierende fra 1-4 og 7-13 for h.h.v. sentreagerende normalvev og tumor (analyse av robusthet) –Gjennomfør deretter beregning over forventet endring i respons (%) med ulike verdier av . –Design studiens størrelse med hensyn på forventet endring i respons.

7 Design av fraksjoneringsregimer Celle- overlevelse: SF=e -(  *d+  *d 2 )*n Klinisk effekt: TE=(  +d)*D BED=[1+d/(  ]*D

8 Design av fraksjoneringsregimer Målsetning: Økt lokal tumorkontroll ved å endre et stråleterapiregime ved H&N-cancer fra –Fra: 2 Gy x 35, 5 behandlinger pr. uke over 7 uker –Til: 1.2 Gy x N, 5 behandlinger pr. uke over T uker og med totaldose D Hvilken totaldose skal benyttes uten at også frekvensen av senbivirkninger økes ?

9 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Normalvev, sen: TE=(  +2)*70=? ?=(3+1.2)*D D=?

10 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Normalvev, sen: TE=(  +2)*70=350 350=(3+1.2)*D D=83.3GyD=1,2Gy *69=82.2 Gy

11 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Tumorrespons: TE=(  +1,2)*82.2=? ?=(10+2)*D s D s =?

12 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Tumorrespons: TE=(  +1,2)*82.2=931 931=(10+2)*D s D s =77.6

13 Design av fraksjoneringsregimer  =  Respons (%)/  Dose(%) Tumorrespons:  =  Respons (%)/  Dose(%)  Respons (%)=  Dose(%)*   Respons (%)=?  Respons (%)=?

14 Design av fraksjoneringsregimer  =  Respons (%)/  Dose(%) Tumorrespons:  =  Respons (%)/  Dose(%)  Respons (%)=  Dose(%)*   Respons (%)=(76.6-70)/70*   Respons (%)=4.7%  Respons (%)=16.5%

15 Design av fraksjoneringsregimer Standard fractionation at 2 Gy/fraction/day, 5 days/week, to 70 Gy/35 fractions/7 weeks vs Hyperfractionation at 1.2 Gy/fraction, twice daily, 6 hours apart, 5 days/week to 81.6 Gy/68 fractions/7 weeks. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000

16 Design av fraksjoneringsregimer Frequency of Grade 3 or worse late effects at various times after treatment start. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000

17 Design av fraksjoneringsregimer Økning i LC på ca. 8% er forenelig med  =10 og  =0.9. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000  Resp. = 8%

18 Design av fraksjoneringsregimer Effekt av endret total behandlingstid: BED eff =BED-K*(T-T d ) H&NBrystProst.Senbiv. K [Gy/døgn] 0.90.30.10 T d [døgn]28???


Laste ned ppt "Design av fraksjoneringsregimer - strålebiologisk rasjonale Dag Rune Olsen, Det Norske Radiumhospital, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google