Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk strålebiologi II - - normalvevsrespons. Normalvevs-respons n Både Marie Curie og hennes datter, som begge arbeidet med ioniserende stråling døde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk strålebiologi II - - normalvevsrespons. Normalvevs-respons n Både Marie Curie og hennes datter, som begge arbeidet med ioniserende stråling døde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk strålebiologi II - - normalvevsrespons

2 Normalvevs-respons n Både Marie Curie og hennes datter, som begge arbeidet med ioniserende stråling døde av leukemi n Stråleindusert cancer er en alvorlig bivirkning etter stråleterapi

3 Normalvevs-respons n Sekundærcancer er eksempel på en meget alvorlig senskade. n Det er påvist en sammenheng mellom stråledose og induksjon av ny cancer for enkelte typer kreft.

4 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Tidlig behandling av nevus i nedre del av rygg hos en 5 år gammel jente.

5 Normalvevs-responsNormalvevs-respons fibrose-dannelsepigmentering Stråleskader 75 år etter bestråling: nekrose i hud fibrose osteoradionekrose ødem...

6 Normalvevs-respons Normalvevsreaksjoner etter stråleterapi deles inn i akutte (tidlige) reaksjoner og kroniske (sene) reaksjoner.

7 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Stem-cells Mature,functionalcells precursor-cells Life span Repopulation Radio-sensitive 

8 Normalvevs-respons etter stråleterapi Akutt respons avhenger av: n Totaldose n Dose pr. uke n Genetiske faktorer n Annen behandling n Bestrålt volum n …. Sen respons avhenger av: n Totaldose n Dose pr. fraksjon n Genetiske faktorer n Annen behandling n Annen sykdom n Bestrålt volum n Alder n …..

9 Normalvevs-respons n Sammenheng mellom latenstid til senskade og celledelings- hastighet n I celler med høy proliferasjons- hastighet mani- festerer stråleskaden seg tidligere. Celleproliferasjon

10 Normalvevs-respons n Restitusjons- prosesser leder til tilheling etter manifestasjon av akutte stråleskader n Restitusjonsraten er inverst avhengig av totaldosen. Time after irradiation (days) Restitusjon

11 Normalvevs-respons n Normalvevsrespons for en gitt dose er påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel alder. n Elder pasienter får i større grad redusert skulderbevegelse etter ca. mammae- bestråling. Alder

12 Normalvevs-respons n Frekvens av senskader øker med økende stråledose n Manifestasjon av skade inntrer tidligere jo høyere stråledosen er. n Økningen i frekvens er større for store stråledose. Totaldose

13 Normalvevs-respons n Multimodalbehandling vil kunne påvirke dose- responssammenhengen for normalvev. n Kjemoterapi med virkningsmekanisme som kan sammenlignes med stråling vil gi addativ effekt også m.h.p. seneffekter. Kombinasjonsterapi

14 Normalvevs-responsNormalvevs-respons klasse I morbiditet (fatal eller betydelig morbiditet) Totaldose

15 Normalvevs-responsNormalvevs-respons klasse II morbiditet (moderat morbiditet) Totaldose

16 Normalvevs-respons n Volumeffekten i normalvevs- strålebiologi angir hvordan doseresponskurven påvirkes av bestrålt volum. n Dose-responskurven for hud flyttes mot lavere dosenivå ved økt bestrålt areal. Volumeffekten

17 Normalvevs-respons n Økende bestrålt volum gir redusert toleranse n Toleransedose ved et gitt lungevolum er avhengig av hvor i lungen det bestrålte volum befinner seg. Volumeffekten

18 Volumeffekt i rectum Lu et al. IJROBP 1995 > 65 Gy Normalvevs-respons Volumeffekten

19 Mean functional reserve = 0.28 for rectum Normalvevs-respons Volumeffekt i rectum og lever Volumeffekten

20 Normalvevs-respons Prostate Rectum External beam irradiation Forusetning for at frekvens for senskade skal avta gjennom en reduksjon i bestrålt normalvev er at D middel betyr mer enn D max for utviklingen av senskade; d.v.s. en klar ’volumeffekt’ Volumeffekten

21 Late toxicity in the rectum is dependent on the tissues functional architecture Dale, Olsen & Fosså Dale, Olsen & Fosså 1999 Normalvevs-respons Volumeffekten

22 Normalvevs-respons FSU - funksjonell subenhet er den enhet som forestår den grunnleggende oppgaven i et organ; for eksempel nefroner i nyrene eller alveoler i lungene. FSU vil være organisert i en vevsarkitektur. Volumeffekten

23 Normalvevs-respons n Dosestatistikk over et organ angies vanligvis som dose-volum- histogrammer, DVH. n Kumulative DVH angir den dose eller mer som et gitt volum er tildelt. n All romlig informasjon om dosefordeling er borte i denne form for datapresentasjon dose Rectal volume conv. IMRT Volumeffekten

24 Normalvevs-respons Dose NTCP TD 50% (v) 50% 100% Mean = D 50% (v) SD = m·D 50% TD distribution t NTCP=1/  2    e (-x 2 /2) dx -  t=D-D(v)/m  D(v) D(v)=D  V -n Volumeffekten

25 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Hud n Erytem Tørr/våt dermatitt (skade i basalcelle- laget) Ulserasjon n Atrofi/ strålefibrose n Vaskulær skade (telangiektasi)

26 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Munnhule Erytem (kraftig) Partiell mukositt Konfluent mukositt

27 Normalvevs-responsNormalvevs-respons GI-tractus n Mukosaskade diare/gastritt n Ulcus n Mukosa-atrofi n Fibrose i sub- mucosa n Nekrose n Fistler

28 Normalvevs-responsNormalvevs-respons n Demyelinisering atrofinekrose i hvit substans atrofinekrose i hvit substans CNS n Endotel-skade vaskulær skade vaskulær skade

29 Normalvevs-respons Nervevev

30 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Lunge n Akutt pneumonitt n Kronisk pneumonitt n Lungefibrose n dyspné n redusert lungefunksjon n...

31 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Nyre n Nefritt n proteinuri n Nefropati (skade i glomeruli- endotel) n proteinuri n hypertensjon n anemi (redusert erytropoetin)

32 Normalvevs-responsNormalvevs-respons Hjerte n Perikarditt n Kardiomyopati (knyttet til interstitiell fibrose) n Arytmier n Klaffefeil n...


Laste ned ppt "Klinisk strålebiologi II - - normalvevsrespons. Normalvevs-respons n Både Marie Curie og hennes datter, som begge arbeidet med ioniserende stråling døde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google