Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dose i et medium- N k. Oppsett for måling av eksposisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dose i et medium- N k. Oppsett for måling av eksposisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dose i et medium- N k

2 Oppsett for måling av eksposisjon

3 Dose i et medium- N k Oppsett for måling av dose i medium

4 Dose i et medium- N k Bragg-Gray-teori antar: –at kaviteten er så vidt liten at den ikke påvirker det antall elektroner som eksisterer i volumet ved at den introduseres –D m  J a  (W/e)   S  m  S  a = J a  (W/e)   S  a m ; hvor  S  a m er midlere stoppe-evne (“stopping power”) for luft relativt til vann, og J a  (W/e) er energien som er absorbert i en enhetsvolum i kaviteten.

5 Dose i et medium -N k Dose i medium m vil da være: D m  D a   S  a m  P u hvor P u er pertubasjons- faktoren.

6 Dose i et medium -N k Den relative stoppe-evnen,  S  a m, vil variere med foton-energien.

7 Dose i et medium -N k Det er her forutsatt at W m =W a ; dette har vist seg ikke nødvendigvis å være korrekt. Pertubasjonsfaktoren korrigerer for: –ulik produksjon og scatter i kammerveggen sammenlignet med tilsvarende volum i vann –ulik scatter i luftvolumet sammenlignet med det medium det fortrenger Effektivt målepunkt inngår ikke som en korreksjon i beregningen men må ivaretas gjennom tilpasset målegeometri

8 Dose i et medium -N k D a  a  (1-g)  k att  k m k att tar hensyn til attenuasjon og scatter i kammermaterialet k m tar hensyn til manglende luft-ekvivalens i kammermaterialet:  k m =  S  ] a m    en  a m

9 Dose i et medium-N k k m er avhengig av kammer- materialet og dets sammen- setning.

10 Dose i et medium -N k k m består av en bidrag fra selve kammer-veggen, men også fra ’build-up’ kappen, i de tilfeller de består av ulikt materiale: k m =   k m,vegg  (1-  )  k m,kappe

11 Dose i et medium -N k  vil i betydelig grad være påvirket av energien, og av kammer-veggens tykkelse.

12 Dose i et medium -N k Produktet av k att og k m avviker fra 1 med 1-3%

13 Dose i et medium -N k    S  ] a wall    en  w wall + (1-    S  ] w a  S  ] w a Pu=Pu= Pertubasjonsfaktoren, P u, kan beregnes i.h.h til Almond og Svensson, ved som forhold mellom ’stopping power’ - ratio, og hvor  er ionisasjonsfraksjonen i luftkaviteten som har sitt utspring i elektroner dannet i kammer- veggen.

14 Dose i et medium -N D

15 D=M(Q)  N D (Q o )  k(Q) M er avlesning ved strålekvalitet Q N D (Q o ) er kalibreringsfaktoren ved ref. kvaliteten Q o k(Q) er korreksjon for annen strålekvalitet enn Q o

16 Dose i et medium -N D Korreksjon i kalib. faktor er vil være avhengig av det relative stoppe-evne, pertubasjon og antall ladninger som produseres: k(Q)=[(S/  ) w a  (W a )  P u ] Q / [(S/  ) w a  (W a )  P u ] Q o

17 Dose i et medium -N D Sammenhengen mellom N D - og N k - formalismen vil da være: N D = [N k  (1-g)  k m  k att  (S/  )] Q o  P u,Q hvor P u,Q er en total pertubasjonsfaktor

18 Dose i et medium -N k - prosedyren

19 Dose i et medium -N k

20 Dose i et medium -N D Typisk måleoppsett for kalibrering i vann

21 Dose i et medium -N D

22 Korreksjons- faktoren er avhengig av strålekvalitet

23 Dose i et medium -N D Fra vann til vev…. D vev =D vann (S/  ) vev/vann pas.


Laste ned ppt "Dose i et medium- N k. Oppsett for måling av eksposisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google