Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– FRA PLAN TIL HANDLING ! Biogass11 tirsdag 8.mars 2011 Hallgeir Grøntvedt Ordfører Ørland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– FRA PLAN TIL HANDLING ! Biogass11 tirsdag 8.mars 2011 Hallgeir Grøntvedt Ordfører Ørland."— Utskrift av presentasjonen:

1 – FRA PLAN TIL HANDLING ! Biogass11 tirsdag 8.mars 2011 Hallgeir Grøntvedt Ordfører Ørland

2 . Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”

3 . Biogass Fosen SA skal, evt. sammen med andre, utvikle og bygge: fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser en lønnsom fabrikk basert på bærekraftige miljøstrategier nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling 3

4

5 Ørland er meget godt egnet til et slikt prosjekt

6 Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland Medførte: - dialog i landbruket lokalt om ressurser, fortrinn og muligheter - dialog administrativt og politisk i kommunen om strategier - dialog med næringshagen om igangsetting (FNH eies av Ørland kommune m.fl.) 2005:

7 Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF, STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg. Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune. 2006:

8 2007: Studietur Mecklenburg, Tyskland Arbeid med å organisere bøndene Energi- og miljøplan ferdigstilt Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris

9 Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram Forstudie biogassanlegg gjennomføres med konklusjon om å jobbe videre med fabrikkmuligheten. 4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag m. FNH som adm. ansvarlig. Samarbeid m. Frosta utvikling. 2008:

10 2009: Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder) Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft og Biogass Fosen BIOGASS09 Nasjonal konf. om biogass avviklet arr. FNH Midler til logistikkprosjekt, Biogass Midt-Norge innvilget fra SLF Samarb. prosjekt med Orkdal/Meldal og Sømna Søknad sendt Enova om fin. av pilotanlegg. Start 11.09, ferdig 05.11?

11

12 4.2Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

13 Helhetlig satsing med solid forankring - Koordinert av Fosen Næringshage Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn ENERGI- OG MILJØPLANER Ørland/Bjugn/Rissa KLIMAKUR Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET 1.PILOTPROSJEKT Biogassfabrikk 2.Renergi/VRI - BIOGASS TRØNDELAG 3. EU’s 7.ramme: - BIOSKIVA 7. BIOGASS11 8. Fagskole 9. Utvikl.arena Fosen Næringshage 4. BIOGASS I MIDT-N 5 BONDEKURS 6. TRANSNOVA -biodrivstoff

14 Nettverk/samarb.partnere Biogass- fabrikk Ørland Bioforsk UMB Enova Innovasjon Norge NTNU Biokom Energiegewinn Rostock Forsvars bygg Fylkesmannen i Sør-Tr Statens forurensingstilsyn Bellona EC-Group Sintef Statens Landbrforvaltn AgroEnergi AS BgF + FosenKraftAS Biogass Fosen SA 58 gårdbrukere Høgskolen i ST VRI MISA Meldal Orkdal Sømna Bioskiva AS Frosta AGA/ Malmberg Norges Vel FosenKraft AS Norsk Landbr rådgivning Tine Fosen Renovasjon Naturv.fb. NILF FOSEN NÆRINGSHAGE Scanbio S-T Fylkeskomm Cleantech

15 Politisk strategi, forslag:

16 Husdyrgjødsel - 55 000 tonn/år Biogjødsel - 10 000 tonn/år Biogassproduksjon - 9 GWh/år Husdyrproduksjon: Ca 3 200 CO2 ekv Erstatte naturgass: Ca 1 800 CO2 ekv Erstatte kunstgjødsel: Ca 3 000 CO2 ekv Matavfall og andre bioressurser - 2 500 tonn/år Biogass Ørland - 55000 t gjødsel - 9GWH – red 8000 t CO2-ekv Klimaverdier: Det er usikkerhet knyttet til tallverdiene Basert på beregninger fra Hå Biopark / Morken/Briseid, UMT Samlet klimagevinst Ca 8 000 CO2 ekv (0,15 tonn CO2 / tonn gjødsel)

17 Økonomi energipriser – tilskuddsnivå - lønnsomhet 17 TypeNivåInvesteringsstøtte Ingen (0 %)Ordinær (50 %)Pilot (100 %) Produksjonsstøtte relatert til energiproduksjon 40 øre/kWhNV= -78 MNOKNV= -57 MNOKNV= -36 MNOK 40 + 60 øre/kWhNV= -31 MNOKNV= -10 MNOKNV= 12 MNOK 40 + 100 øre/kWhNV= 0 MNOKNV= 22 MNOKNV= 43MNOK Produksjonsstøtte relatert til klimaprestasjon 0 kr/tonn CO2NV= -78 MNOKNV= -57 MNOKNV= -36 MNOK 600 kr/tonn CO2NV= -34 MNOKNV= -12 MNOKNV= 9 MNOK 800 kr/tonn CO2NV= -19 MNOKNV= 3 MNOKNV= 24 MNOK

18 Økonomi - lønnsomhet – ”break-even”

19 1.Landbruksprosjektet:Ingen respons fra LMD – arbeidet legges på is. 2.Søknad til Enova: Husdyrgjødsel + fiskeavfall kat.2. Tilsagn på tilskudd 9 mill kr – arbeidet intensiveres 3.Søknader til Transnova:Utrede potensiale og økonomi i prod av LBG/CBG til drivstoff i Midt-Norge Drivstoff LNG + LBG Fosen Næringshage + Bioskiva 3. Landbruksutfordringa:- Hva gjør Biogass Fosen SA ? - Hva gjør myndighetene ? 4.Eierskap/Emisjon :+ Fosen Renovasjon ? + Scanbio ? + Trønderenergi + Biokraft ? + Nortura ? 5.Prosjektorganisasjonen må spisses og oppgraderes: - Utvida eierskap, prosjektkompetanse og kapital Biogassatsingen inn i ny fase: 19

20 20


Laste ned ppt "– FRA PLAN TIL HANDLING ! Biogass11 tirsdag 8.mars 2011 Hallgeir Grøntvedt Ordfører Ørland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google