Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass11 Ørland Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass

2 Biogass11 Ørland Det startet i Og gikk på sparebluss fra 2000 til 2008

3 Biogass11 Ørland Mjølkekyr i Norge: Antall bedrifter med antall kyr per bedrift 3 Tall fra SSB

4 Biogass11 Ørland Hva er biogassen verdt – 60 melkekyr Regner 300 m 3 CH 4 per år og ku Gir m 3 CH 4 per år –Tar her ikke hensyn til energibruk i prosess Tilsvarer ca liter diesel på energibasis Verdi diesel: 6,60 kr/liter - > kr/år –Regnet inkl. CO 2 avgift, men uten veibruksavgift og moms 6,60 kr/liter tilsvarer 66 øre/kWh Men hva er alternativ energiforsyning? –Vedfyring – 20 øre/kWh –Varmepumpe 4

5 Biogass11 Ørland Kan CO 2 kvoter bidra? Verdi av unngått CH 4 utslipp, meget enkelt estimat: 15 EUR/tonn CO 2 i kvotepris 8 NOK/EUR 12,9 tonn CH 4 per år 258tonn "fossil CO 2 " Ca NOK/år Hjelper noe, men ikke vesentlig 5

6 Biogass11 Ørland Konklusjon: Investeringskostnaden for et gårdsanlegg i Norge må under 1  million kroner, eller rammebetingelsene må endres 6

7 Biogass11 Ørland Nordic Biogas Kinesisk standard Påfylling, Uttak; gjødsel Bærekraftig > 30 million anlegg Telemark-HUST felt arbeid i Sechuan 2008; evaluering av hjelpearbeid

8 Biogass11 Ørland Effektiv, høyrate reaktor må til! Lager UASBUASB Gjødsel Gass

9 Biogass11 Ørland UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) eller tilsvarende teknologi Væsken har kort oppholdstid, bakteriene har lang oppholdstid Effektiv; > 50 x tradisjonelle methoder => Kompakt => lav kostnad Lav temperatur er ok, diffusjon er begrensende faktor Stabil Fleksibel; produksjon kan styres etter behov Biogass Væske Oppløst føde Granules

10 Biogass11 Ørland Granuler; Naturlige, selv-genererende biologiske katalysatorer ( 0,1 – 7 mm diameter)

11 Biogass11 Ørland

12 Biogass11 Ørland Teknisk utvikling og metoder Lager UASBUASB Råstoff Gas Sensorer Computer: Simuleringer Myke sensorer Kontroll Matematisk modell Fjernstyring - Internett Separation

13 Biogass11 Ørland Pilot

14 Biogass11 Ørland Biogas Production from Pig Manure

15 Biogass11 Ørland Dag 1 Dag 17 Dag μm 342 μm 500 μm Partikkel størrelse distribusjon av granuler

16 Biogass11 Ørland Prosess kontroll Sensorer Overvåking & kontroll Automatisering; Simuleringer “Myke” sensorer Kontroll algoritmer Fjernovervåking Mikrobiologi; Samarbeid med NTNU

17 Biogass11 Ørland ADM1

18 Biogass11 Ørland Nordic Biogas Prosess kontroll Forstyrrelse Kontroll

19 Biogass11 Ørland Nordic Biogas Process Control Data Prosess kontroll: Basert på temperatur, H 2 og gassproduksjon

20 Biogass11 Ørland Hvordan få ned kostnadene? Modulbaserte anlegg, industriell serieproduksjon En modul må kunne kjøres på en lastebil –Begrenset høyde –Plasseres på ramme eller plate –Flere moduler om nødvendig i større anlegg I størst mulig grad benytte eksisterende gjødsellager 20

21 Biogass11 Ørland Størst mulig inntekter? Og klimanytte! Bruke gassen så man erstatter fossilt brensel –Oljefyr –Kjøretøy Ideelt sett burde vi kunne oppgradere gassen til kjøretøykvalitet –På gården? Trenger kost-effektive anlegg –I sentrale anlegg? Vi må finne en metode å transportere urenset gass 21

22 Biogass11 Ørland Konklusjoner Kostnadseffektiv anlegg og prosess trenges To-trinns behandling: 1.Lagring, hydrolyse og partikkel separering 2.Høyrate biogass produksjon fra løst organisk Prosess automatisering Bærekraftig løsning –Anvendelser også utenfor landbruket

23 Biogass11 Ørland Vi takker de som støtter / har støttet oss Landbruksminister Terje Riis Johansen Statens Landbruksforvaltning Forskningsrådet / Bondelaget Innovasjon Norge Oslofjordfondet –det regionale forskningsfond for Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold Strategisk satsing ved Høgskolen i Telemark 23


Laste ned ppt "Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google