Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass

2 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Det startet i 1996 2 Og gikk på sparebluss fra 2000 til 2008

3 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Mjølkekyr i Norge: Antall bedrifter med antall kyr per bedrift 3 Tall fra SSB

4 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Hva er biogassen verdt – 60 melkekyr Regner 300 m 3 CH 4 per år og ku Gir 18 000 m 3 CH 4 per år –Tar her ikke hensyn til energibruk i prosess Tilsvarer ca 18 000 liter diesel på energibasis Verdi diesel: 6,60 kr/liter - > 118 000 kr/år –Regnet inkl. CO 2 avgift, men uten veibruksavgift og moms 6,60 kr/liter tilsvarer 66 øre/kWh Men hva er alternativ energiforsyning? –Vedfyring – 20 øre/kWh –Varmepumpe 4

5 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Kan CO 2 kvoter bidra? Verdi av unngått CH 4 utslipp, meget enkelt estimat: 15 EUR/tonn CO 2 i kvotepris 8 NOK/EUR 12,9 tonn CH 4 per år 258tonn "fossil CO 2 " Ca. 31 000 NOK/år Hjelper noe, men ikke vesentlig 5

6 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Konklusjon: Investeringskostnaden for et gårdsanlegg i Norge må under 1  million kroner, eller rammebetingelsene må endres 6

7 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Nordic Biogas 11.03.2010 7 Kinesisk standard Påfylling, Uttak; gjødsel Bærekraftig > 30 million anlegg Telemark-HUST felt arbeid i Sechuan 2008; evaluering av hjelpearbeid

8 Biogass11 Ørland 8.3.2011 8 Effektiv, høyrate reaktor må til! Lager UASBUASB Gjødsel Gass

9 Biogass11 Ørland 8.3.2011 9 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) eller tilsvarende teknologi Væsken har kort oppholdstid, bakteriene har lang oppholdstid Effektiv; > 50 x tradisjonelle methoder => Kompakt => lav kostnad Lav temperatur er ok, diffusjon er begrensende faktor Stabil Fleksibel; produksjon kan styres etter behov Biogass Væske Oppløst føde Granules

10 Biogass11 Ørland 8.3.2011 10 Granuler; Naturlige, selv-genererende biologiske katalysatorer ( 0,1 – 7 mm diameter)

11 Biogass11 Ørland 8.3.2011 11

12 Biogass11 Ørland 8.3.2011 12 Teknisk utvikling og metoder Lager UASBUASB Råstoff Gas Sensorer Computer: Simuleringer Myke sensorer Kontroll Matematisk modell Fjernstyring - Internett Separation

13 Biogass11 Ørland 8.3.2011 13 Pilot

14 Biogass11 Ørland 8.3.2011 14 Biogas Production from Pig Manure

15 Biogass11 Ørland 8.3.2011 15 Dag 1 Dag 17 Dag 29 49 μm 342 μm 500 μm Partikkel størrelse distribusjon av granuler

16 Biogass11 Ørland 8.3.2011 16 Prosess kontroll Sensorer Overvåking & kontroll Automatisering; Simuleringer “Myke” sensorer Kontroll algoritmer Fjernovervåking Mikrobiologi; Samarbeid med NTNU

17 Biogass11 Ørland 8.3.2011 17 ADM1

18 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Nordic Biogas 11.03.2010 18 Prosess kontroll Forstyrrelse Kontroll

19 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Nordic Biogas 11.03.2010 19 Process Control Data Prosess kontroll: Basert på temperatur, H 2 og gassproduksjon

20 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Hvordan få ned kostnadene? Modulbaserte anlegg, industriell serieproduksjon En modul må kunne kjøres på en lastebil –Begrenset høyde –Plasseres på ramme eller plate –Flere moduler om nødvendig i større anlegg I størst mulig grad benytte eksisterende gjødsellager 20

21 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Størst mulig inntekter? Og klimanytte! Bruke gassen så man erstatter fossilt brensel –Oljefyr –Kjøretøy Ideelt sett burde vi kunne oppgradere gassen til kjøretøykvalitet –På gården? Trenger kost-effektive anlegg –I sentrale anlegg? Vi må finne en metode å transportere urenset gass 21

22 Biogass11 Ørland 8.3.2011 22 Konklusjoner Kostnadseffektiv anlegg og prosess trenges To-trinns behandling: 1.Lagring, hydrolyse og partikkel separering 2.Høyrate biogass produksjon fra løst organisk Prosess automatisering Bærekraftig løsning –Anvendelser også utenfor landbruket

23 Biogass11 Ørland 8.3.2011 Vi takker de som støtter / har støttet oss Landbruksminister Terje Riis Johansen Statens Landbruksforvaltning Forskningsrådet / Bondelaget Innovasjon Norge Oslofjordfondet –det regionale forskningsfond for Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold Strategisk satsing ved Høgskolen i Telemark 23


Laste ned ppt "Biogass11 Ørland 8.3.2011 1 Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland Høgskolen i Telemark Småskala gårdsgass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google