Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS
Sett fra Sykehuset Innlandet Lillehammer v/ divisjonsdirektør Randi Mølmen

2 SAMHANDLING Sykehuset Innlandet - utfordringsbilde
Totalt 41 enheter i 49 kommuner – 13 SIL 8 sykehus Elverum Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Reinsvoll Sannerud 2 DMS Fagernes Otta 8500 ansatte – 1400 SIL innbyggere – SIL m2 bygningsmasse – m2 SIL Budsjett 6,4 milliarder – 610 mill Etablert 1. januar 2003 Km2 >DK 48 kommuner 10 regioner 2 fylker 5 opptaksområder ” Sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres”

3 STATUS Basisavtale med alle 48 kommuner i opptaksområdet
Overordnet Samhandlingsavtale mellom KS og SI Administrativt samarbeidsutvalg felles for SI, og geografiske samarbeidsutvalg for hvert lokalsykehusområde God samhandling og gode samhandlingstiltak mellom de geografiske divisjonene og kommunene i opptaksområdene

4 AD har besøkt alle 10 regionrådene og begge fylkestingene
Geografisk direktør har faste møter med alle kommuner i området God overordnet dialog og felles forståelse av tilnærmingen til Samhandlingsreformen Har lansert ideen om å utarbeide regionale handlingsplaner/helseplaner, dvs en plan for hver av de 10 regionene. Dette er møtt positivt. Nord Gudbrandsdal er pilot.

5 STYRKEN VED REGIONALE HELSEPLANER (Her kommunale regioner..)
Målretting og skreddersøm Forpliktelse mellom SI og kommuner (styrebehandling/kommunestyrebehandlinger) Forpliktelse kommuner i mellom Forutsigbarhet og realitetsorientering SI trekkes inn i forebyggingsarbeid Overkommelig måte å etablere forpliktende samarbeid med kommunene på (eks region Nord Gudbrandsdal – 6 kommuner og ca innbyggere = 1 plan og ikke 6 planer/avtaler)

6 Kommunal planstrategi
SIs ansvar, det interkommunale samarbeidet og kommunenes ansvar beskrives i det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi SIs planstrategi Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Arealdelen Reguleringsplan ”Grovmasket” Område- regulering eks helse Kommunedelplaner Handlingsdel ”Detaljert” Detalj- regulering eks helse Gjennomføring Økonomiplan Modell Asle Moltumyr Hdir

7 MÅL / VISJON Ikke bare delta i hverandres planprosesser (jfr styresak 108/2008), men integrerte prosesser og felles planer 10 regionale planer som i sum representerer en helhet for Innlandet på tvers av forvaltningsnivåene og som omfatter tjenesteutvikling og forebyggingsstrategier For Sykehuset Innlandet Lillehammer vil det per i dag bety tre regionale planer

8 Sel kommune Sykehuset Innlandet Regionrådet i NG Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja Rådmannen i Sel NGLMS NGLMS Spesialisthelsetjenester Kommunal helsetj Interkommunalt samarbeid Ambulerende spesialister Dialyse Røntgen Hørselssentral Lysbehandling Telemedisin Råd/veiledning Kompetanse Prosjekt NGLMS Legevakt - Legevaktvarsling 5 Intermediære sengeplasser Fysio-ergo/rehab. Jordmorvakttjeneste Samfunnsmedisin - Folkehelse Regional plan Felles journalsystem Telemedisin-videokonferanse Kompetanse/forskning Ultralydundersøkelser Legekontor Kortidsavdeling Fysio- rehab. avd.

9 TILPASSEDE TJENESTER NÆR BRUKEREN – KOMMUNENE OG SI UTVIKLER TETTERE SAMARBEID OM ”NYE” DMS NG ”Sentralisere det som må sentraliseres, desentralisere det som kan desentraliseres” Radiologi - SI Dialyse – økning fra 4 til 6 plasser - SI Ambulerende spesialister – etter behov og kapasitet – RSH / SI Hudlege og evt. øyelege – Avtalehjemmel HSØ, tilbud fra 2010 5 intermediære sengeplasser – IKS, prosjektmidler – modellutprøving - fagstøtte SI Interkommunale helsetjenestetilbud - eks. team/spesialsykepleiere innen diabetes, palliativ sykepleie, demens – fagstøtte SI Rehabiliteringstilbud – IKS, utviklingsarbeid igangsatt – fagstøtte SI Forebyggende helsearbeid – IKS, eks. lav terskel lærings- og mestringstilbud, kvinnehelse – fagstøtte SI Kompetanse / forskning – DMS bindeleddet mellom SI og kommunene til formidling av kompetanse. Telemedisin - videreutvikling av fremtidsrettet drift ved DMS / kommunene sammen med SI

10 AVTALEN MED NG LMS Samhandlingsrutiner for innleggelse og utskrivning Tiltak mot ”unødvendig” innleggelse i sykehus (Kompetanse ut) Tiltak for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester Tiltak for informasjons-, kompetanseutveksling, råd og veiledning Kompetanse, forskning og utviklingsarbeid, utdanning Telemedisin, IKT- samarbeid og videokonferanse Faglig nettverk Hospitering Praksiskonsulentordning Brukermedvirkning Avtaler om organisering og finansiering

11 SPENNINGSFELTET Mange små kommuner med ulike behov og ulike meninger
Hva er det fornuftig at vi gjør selv og hva skal vi samarbeide om Forholdet mellom politikk og administrasjon 49 (6) kommuner med hver sin politiske og administrative ledelse Sentralisering er også flytting fra Lesja til Otta – kommunene ”mister” lokalt Sykehuset Innlandet er ikke imøtekommende nok ift. å kompensere opplevd tap (eks. ambulanseplassering) Sykehuset Innlandet legger ikke de ønskede funksjoner ut (eks. ønske om MR på Otta) Kompliserte strukturer Sykehuset oppleves som et mangehodet troll Kommunale systemer er ukjente for fagfolk i spesialisthelsetjenesten Økonomiske utfordringer setter samarbeidet på strekk

12 OPPSUMMERING Etablering av ny felles tenkning tar tid og krever tett dialog Respekt for hverandres struktur, oppgaver og utfordringer Spesialistheletjenesten må bidra med kompetanse ut – mobilitet viktig Kommunene må inngå forpliktende samarbeid Finansieringsmodellene må på plass – dagens finansiering stimulerer ikke til desentralisert virksomhet IKT – et nasjonalt grep er nødvendig Samarbeidsavtaler i HF og kommuner er viktig rammeverk Nasjonal helse- og omsorgsplan med de nye lovene kan gi et bedre nasjonalt rammeverk Betydelig økonomisk utfordring ift. samhandlingsreformen. SI er varslet å få redusert ramme tilsvarende 70 mill i 2012 pga. samhendlingsreformen. Vi mener reformen representerer riktig tenkning, derfor strekker alle seg langt for å få det til


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google