Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pårørendesatsingen Kari-Ann Baarlid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pårørendesatsingen Kari-Ann Baarlid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pårørendesatsingen Kari-Ann Baarlid kaba@nasjonalforeningen.no
/ Molde 5.november 2011

2 Demensplan 2015 Bakgrunn for satsingen

3 Demens er en stor folkehelseutfordring
Over personer i Norge har demens og antallet vil fordobles innen 2040 rammes hvert år personer er berørt av sykdommen 1 500 personer under 65 år har demens 40,7 % av personer over 90 år får demens Halvparten av demenssyke bor i eget hjem 80 % av sykehjemsbeboere har demens Antall personer med demens vil øke kraftig i årene som kommer som følge av større grupper eldre og høyere levealder. Dette blir en enorm menneskelig og samfunnsøkonomisk utfordring hvis forskningen ikke klarer å bringe en løsning på demensgåten. Risikoen for å få en demenssykdom øker stort med økende alder. Av 70-åringene har kun 2 % demens, mens forekomsten for 90-åringene er 40 %. Halvparten av personer med demens bor hjemme. De fleste sykehjemsbeboere har demens, ofte i tillegg til andre sykdommer.

4 Samarbeidsprosjekt for en bedre demensomsorg;
Helsedirektoratet Nasjonalforeningen Aldring og helse

5 Pårørendesatsingen fra Stortinget
Bevilget 15. mill Pårørendeskoler i alle kommuner Samarbeid med frivillige organisasjoner Samtalegrupper Møteplass for mestring samlinger for yngre personer med demens og deres pårørende

6 Andre prosjekt i satsingen:
Internasjonalt samarbeid om yngre personer med demens Nettsted for ungdom på sosiale medier Barnebok Tilrettelagte tilbud til personer med minoritetsetnisk bakgrunn Informasjonsmateriell, samtalegrupper, pårørendeskoler (NAKMI) Personer med samisk bakgrunn Oppdatering av Nasjonalforeningens materiell

7 Målsettingen ved prosjektet:
Styrke etablering av nye pårørendeskoler og samtalegrupper Videreføring etablerte tilbud Tilpasse pårørendeskoler og samtalegrupper til differensierte målgrupper Forankre samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner

8 Lokallagenes bidrag Lokalt engasjement for en bedre demensomsorg!
Kommunens samarbeidspartner ved både samtalegrupper og pårørendeskoler. Søkerinstans for samtalegrupper Møteplass for mestring Ta kontakt med kommunen ved for eksempel pleie- og omsorgssjef, gjennom brev, telefon eller e-post. Hvis det allerede finnes et slikt tilbud i kommunen kan dere gjøre kommunen oppmerksom på at den nye tilskuddsordningen kanskje kan være med på å frigjøre midler til andre gode demenstiltak. Tilby dere å være kommunens samarbeidspartner ved opprettelsen av pårørendeskoler og/eller samtalegrupper. Be om et møte for å diskutere hvordan dere eventuelt kan bidra. Finne en egnet person som vil ta på seg gruppelederollen i samtalegrupper, enten alene eller sammen med fagperson. Informasjonspakken inneholder en egen film om hvordan man kan være gruppeleder. Det kan drives egne grupper for ektefeller, eldre barn og ungdom. Spesielle målgrupper kan være yngre personer med demens og deres pårørende. Spesiell oppfordring til å bidra ved oppstart til samtalegrupper som vi vet er mindre utbredt i Norge enn pårørendeskoler!

9 Søknadsskjema og retningslinjer:
Orientering sendt ut i brev til alle lokallag; både demensforeninger og helselag med en oppfordring til å være den frivillige organisasjonen i lokalområdet som kommunen synes er den mest aktuelle samarbeidsparteren. Vedlagt var orienteringsbrevet fra Helsedirektoratet, søknadsskjema og retningslinjene. Legges ut på våre nettsider også. Finnes også på

10 Samtalegrupper Oppleve felleskap og normalitet Få ny kunnskap
Hva kan en samtalegruppe bety for pårørende? Oppleve felleskap og normalitet Få ny kunnskap Få følelsesmessig støtte. Få utløp for følelser og få mulighet til å sette ord på egen situasjon. Sosial støtte og nettverk Få hjelp til å revurdere egne reaksjoner og løsninger. Samtalegrupper som støttetiltak i demensomsorgen: Å leve med demens kan innebære praktiske utfordringer og følelsesmessige belastninger, både for de som har demens og for de pårørende. Å få demens nært innpå seg gir store omveltninger i dagliglivet. Pårørende og personer som lever med demens må stadig orientere seg på nytt siden sykdommen er i utvikling. Det kan skape en følelse av usikkerhet og uforutsigbarhet. Opplevelsen av at hverdagslige problemer bygger seg opp kan få betydning for pårørendes opplevelse av livskvalitet og velvære. Å kunne dele hverdagserfaringer med andre kan redusere omsorgsbelastninger og gjøre en i stand til å håndtere praktiske og følelsesmessige utfordringer bedre. Hva er en samtalegruppe? En samtalegruppe er en møteplass som er lagt opp med en struktur som møter deltakernes behov for kunnskap, støtte og erfaringsutveksling. Deltakernes opplevelser deles med andre med lignende erfaringer og som er ”eksperter i å være pårørende eller personer med demens”. Prosessen i gruppen skal bidra til at pårørende i større grad mestrer omsorgen for personen med demens. Formen: Runden rundt bordet + utforskning + innspill 10

11 Møteplass for mestring
Planlagt kurs i M&R våren 2012 Arbeidsgruppe nedsatt 8 kurs rundt i landet Med bakgrunn i M&R tidligere prosjekt Ulike modeller prøves ut

12 For mer informasjon og veiledning
Nettsider: May-Hilde Garden Fagkonsulent demens Tlf Kari-Ann Baarlid Seksjonsleder demens


Laste ned ppt "Pårørendesatsingen Kari-Ann Baarlid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google