Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøfyrtårn i idretten Treningen på gjørmete gress igjen… Hvor er vinteren?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøfyrtårn i idretten Treningen på gjørmete gress igjen… Hvor er vinteren?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøfyrtårn i idretten Treningen på gjørmete gress igjen… Hvor er vinteren?

2 Tradisjonelle økonomiske hensyn må suppleres med: 1. Generasjonsperspektivet 2. Økologiske hensyn 3. Sosiale hensyn 4. Bred deltakelse Tre arbeidsformer må gå hånd i hånd: Utføre praktisk handling Utvikle ny kunnskap Skape debatt om verdivalgg Sjekkliste for bærekraftig utvikling

3 Sandnes Sunn by, 10. juni 2014 Morten Leuch Elieson Daglig leder Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no

4 Miljøfyrtårn Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar 4530 godkjente Miljøfyrtårn

5 Håvard Abrahamsen, adm. direktør i PwC Norge - For PwC i Norge er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere….. det er lønnsomt for PwC og hensiktsmessig for våre medarbeidere, forteller Abrahamsen.

6 «Kommunene kan innføre tredjepartsertifiserte miljøledelsessystemer som Miljøfyrtårn og ISO 14001 eller et enkelt system for miljøledelse hvor innkjøp, energi, transport og avfall er prioriterte områder. Innføring av miljøledelsessystemer i kommunale virksomheter er et godt tiltak for å kunne arbeide systematisk for å redusere klimagassutslippene fra innkjøp og driften og gir ledelsen et godt verktøy for å følge opp miljøarbeidet. Kommunene kan gjennom sin rolle som rådgiver, foregangsmodell og pådriver påvirke befolkningen og lokalt næringsliv, og deres forbruk og atferd.»

7 306 kommuner med politisk vedtak om Miljøfyrtårn 94 med sertifisering av egne virksomheter 17 med Hovedkontormodell

8 Høyre ønsker at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019. vi trenger konkret handling: “Det har vært skrevet og sagt mye om miljø og klima….. Vi har hatt klimamelding, klimakur, klimaløft og ny klimamelding…. Det vi trenger nå er konkret handling og færre tonn CO2 i atmosfæren.”

9 Miljøfyrtårn Virksomhetene oppfyller bransjekrav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø Arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen Sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering Årlig klima- og miljøregnskap Resertifisering etter tre år For leverandører: Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp der miljøhensyn tillegges vekt

10 Sandnes Sunn by, 10. juni 2014 www.miljofyrtarn.no

11 …Miljøfyrtårns hovedkontormodell valgt som modell for miljøledelse fordi den passet godt for kommunens størrelse Bedre oversikt og bedre rapportering Kjetil Kleveland, Drammen kommune

12 Hovedkontormodellen 5 5 Resertifisering

13 Miljøfyrtårn i store virksomheter

14 Sikre forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret hører naturlig hjemme. Avklare hvilke prosesser og miljøkrav som oppfylles av hovedkontoret (HK). Avklare hvilke miljøkrav som står igjen for lokal oppfølging i den enkelte underliggende enhet (UE). Hovedkontormodell i kommunen

15 Potensielle effektiviseringsgevinster Sterkere forankring av miljøstyringssystemet Mer effektive sertifiseringer Forenklet og mer relevant prosess for UE Mindre variasjon i skjønn og sømløs gjennomføring av sertifiseringsprosessene Tidsbesparende både for HK og UE Reduserte konsulent- og sertifisørkostnader.

16 Å være Miljøfyrtårn Følge opp nye miljørutiner i hverdagen Internopplæring Lage en kommunikasjonsplan Årlig miljørapport Stille miljøkrav til underleverandører Sette nye og høyere mål for egne miljøprestasjoner Mulighet for å delta i nettverk med andre Miljøfyrtårn Resertifisering etter tre år

17

18 Miljøprestasjoner Hvordan synliggjøre miljøprestasjonene bedre! Portal og rapport Klimaregnskap Felles utvikling!

19

20

21 Forbruk og utslipp Tid Teknologi og reduserende tiltak Ledelse og prosedyrer Individuell adferd Miljøeffektivitet – flere strategier!

22 Virksomheter som er Miljøfyrtårn er mer miljøeffektive. Over 80 % oppgir at de ved Miljøfyrtårn oppnår økt miljøbevissthet blant medarbeiderne i virksomheten og at virksomheten oppnår miljøforbedringer. Over 80 % oppgir 70 % oppgir at de bruker sertifiseringen aktivt i informasjon og markedsføring av virksomheten. 70 % oppgir Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter har lavere sykefravær enn andre virksomheter. lavere sykefravær

23 Ny modell skaper ny energi og letter miljøarbeidet i kommunene. – De ansatte i enhetene synes miljøarbeidet blir mer relevant for egen drift, og er dermed mer engasjert for innsats. Miljøfyrtårnkoordinator i Kristiansand kommune, Nelly Drivdal.

24

25 Byggmakker Storkaas har i samarbeid med Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS utviklet en ny container som gjør det enkelt å sortere avfall på byggeplassen. Containeren er delt opp slik at det kan sorteres inntil fire avfallsfraksjoner direkte på byggeplassen. Forskning viser at det miljøfokus som genereres gjennom Miljøfyrtårn- sertifisering skaper innovasjon

26 Takk for oppmerksomheten www.miljofyrtarn.no


Laste ned ppt "Miljøfyrtårn i idretten Treningen på gjørmete gress igjen… Hvor er vinteren?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google