Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukere for bedre helse Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukere for bedre helse Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukere for bedre helse Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag

2 Hovedoppgaver for Helse Nord-Trøndelag Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

3 Visjon og verdier På lag med deg for din helse Kvalitet Respekt Trygghet

4 Adm. dir Ass. dir Kommunikasjon Medisin LE - Sengeposter - Poliklinikker - DMS Stjørdal Medisin NA - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi LE - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi NA - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Psykiatri HNT - Sengeposter - Poliklinikker - DPS Stjørdal - DPS Kolvereid Service HNT - Kjøkken - Eiendom - Kontortjeneste - … Med. sek HNT - Røntgen - Laboratorier - Sterilsentral - … Rehab. HNT - Rehab.avd - Fysio/ergoterapi - Nevro og revma - Læring og mestring Prehosp HNT - Pasienttransport - Logistikk - … BFK HNT - Fødeavdelinger - Barneavdeling - BUP - … FoU Faggruppe Brukerutvalg Samarbeidsutvalg

5 Nøkkeltall Omsetning 1.9 milliard kr. Antall fast ansatte 2500 Dekker 27 kommuner i tre fylker Nord-Trøndelags største og viktigste bedrift

6 Forvalter av trygghet Helseforetak leverer først og fremst TRYGGHET Pasienten skal vite at han/hun får behandling med høy kvalitet og blir møtt med respekt Sykehus når du trenger det Tydelige, forutsigbar og lydhør Helse Nord-Trøndelag lykkes hvis sykehusene leverer det de lover den offentlige debatt bygger opp under trygghetsfølelsen finansiering av sykehusdriften er sikker og forutsigbar Det synliggjøres at best mulig sykehustilbud skapes av de tilgjengelige ressursene

7 Våre institusjoner DPS StjørdalDPS Kolvereid Sykehuset LevangerSykehuset Namsos

8 Desentralisering Desentralisert virksomhet DPS Kolvereid DPS Stjørdal Poliklinikker i Stjørdal, Steinkjer og Kolvereid Jordmortjeneste DMS Stjørdal Samhandlingsløsning i Midtre Namdal

9 Rehabilitering i samlet helsetjeneste Bjørnang MeråkerKastvollen Namdal

10 Status på pasienttilfredshet

11 Status på pressedekning

12 Status på omdømme i befolkningen

13 Tillit til helsetjenesten - fastlegen (Pfizerundersøkelsen)

14 Tillit til offentlige sykehus (Pfizerundersøkelsen)

15 Utrygghet i møte med helsevesenet (Pfizerundersøkelsen)

16 Nord-Trøndelags rolle i raskere tilbake

17 Sykehusenes regionale rolle

18 Gevinstmulighetene ANTALL PASIENTER GRAD AV SPESIALISERING FØRSTELINJE HALVANNENLINJE ANDRELINJE REGIONALE/ NASJONALE FUNKSJONER

19 St. Olavs Hospital Lokalsykehusene i Nord-Trøndelag Kommunehelsetjenesten

20

21 Brukernes rolle Hvorfor er brukermedvirkning viktig for å utvikle gode helsetjenester? Brukernes kompetanse utgjør noe annet enn administrasjonens, fagfolkenes og politikernes kunnskap Å sette seg inn i en situasjon er noe annet enn å være i en situasjon! Mange interesser påvirker utviklingens. Personalets, lokalbefolkningens, politikernes osv. Brukerne må ivareta sine interesser for at de skal bli hørt! Mange snakker på vegne av oss brukere. Er det ikke bedre at vi sier meningen vår selv?

22 Brukerutvalgets rolle BRUKERUTVALGET I HELSE NORD-TRØNDELAG Regionalt brukerutvalg Styret i Helse Nord-Trøndelag Adm dir Brukerorganisasjoner Mediene Pasientombudet Fylkeslegen

23 Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag MEDLEMMER Grindstad, SveinSvein@ms.no98031327/748033837510 Skatval Sund, Perper.sund@ntfk.no928003537717 Steinkjer Bakken, Astrid Marieastribak@online.no7863 Overhalla Allmening, Tonjetonje.a@online.no7750 Namdalseid Fallmyr, Hildurkfallmyr@online.no7940 Ottersøy Larsen, Olaola.larsen@akerkvaerner.com7650 Verdal Elverum, Torillkrverdal@online.no99333721/740760557650 Verdal VARAMEDLEMMER Steinkjer, Aud-Eliaud.eli.steinkjer@ntebb.no7510 Skatval Paulsen, Haukhpau@online.no7125 Vanvikan Toldnes, Aud Hedman7711 Steinkjer Myhre, Egil Arne7940 Ottersøy FAST FRA ADMINISTRASJONEN Administrerende direktør, Arne Flaat Informasjonssjef, Trond G. Skillingstad

24 Her finner du oss

25

26 Vi skal være brukernes røst i sykehusene i Nord-Trøndelag BRUK OSS!


Laste ned ppt "Brukere for bedre helse Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google