Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukere for bedre helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukere for bedre helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukere for bedre helse
Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag

2 Hovedoppgaver for Helse Nord-Trøndelag
Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

3 På lag med deg for din helse
Visjon og verdier På lag med deg for din helse Kvalitet Respekt Trygghet

4 Adm. dir Brukerutvalg Samarbeidsutvalg
FoU Faggruppe Ass. dir Kommunikasjon Rehab. HNT - Rehab.avd - Fysio/ergoterapi - Nevro og revma - Læring og mestring Psykiatri HNT - Sengeposter - Poliklinikker - DPS Stjørdal - DPS Kolvereid Medisin LE - Sengeposter - Poliklinikker - DMS Stjørdal Medisin NA - Sengeposter - Poliklinikker Med. sek HNT - Røntgen - Laboratorier - Sterilsentral - … BFK HNT - Fødeavdelinger - Barneavdeling - BUP - … Kirurgi LE - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi NA - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Service HNT - Kjøkken - Eiendom - Kontortjeneste - … Prehosp HNT - Pasienttransport - Logistikk - …

5 Nøkkeltall Omsetning 1.9 milliard kr. Antall fast ansatte 2500
Dekker 27 kommuner i tre fylker Nord-Trøndelags største og viktigste bedrift

6 Forvalter av trygghet Helseforetak leverer først og fremst TRYGGHET
Pasienten skal vite at han/hun får behandling med høy kvalitet og blir møtt med respekt Sykehus når du trenger det Tydelige, forutsigbar og lydhør Helse Nord-Trøndelag lykkes hvis sykehusene leverer det de lover den offentlige debatt bygger opp under trygghetsfølelsen finansiering av sykehusdriften er sikker og forutsigbar Det synliggjøres at best mulig sykehustilbud skapes av de tilgjengelige ressursene

7 Våre institusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid
DPS Stjørdal

8 Desentralisering Desentralisert virksomhet DPS Kolvereid DPS Stjørdal
Poliklinikker i Stjørdal, Steinkjer og Kolvereid Jordmortjeneste DMS Stjørdal Samhandlingsløsning i Midtre Namdal

9 Rehabilitering i samlet helsetjeneste
Bjørnang Meråker Kastvollen Namdal

10 Status på pasienttilfredshet

11 Status på pressedekning

12 Status på omdømme i befolkningen

13 Tillit til helsetjenesten - fastlegen (Pfizerundersøkelsen)

14 Tillit til offentlige sykehus (Pfizerundersøkelsen)

15 Utrygghet i møte med helsevesenet (Pfizerundersøkelsen)

16 Nord-Trøndelags rolle i raskere tilbake

17 Sykehusenes regionale rolle

18 GRAD AV SPESIALISERING
Gevinstmulighetene ANTALL PASIENTER FØRSTELINJE HALVANNENLINJE ANDRELINJE REGIONALE/ FUNKSJONER NASJONALE GRAD AV SPESIALISERING

19 Kommunehelsetjenesten
St. Olavs Hospital Lokalsykehusene i Nord-Trøndelag Kommunehelsetjenesten

20

21 Brukernes rolle Hvorfor er brukermedvirkning viktig for å utvikle gode helsetjenester? Brukernes kompetanse utgjør noe annet enn administrasjonens, fagfolkenes og politikernes kunnskap Å sette seg inn i en situasjon er noe annet enn å være i en situasjon! Mange interesser påvirker utviklingens. Personalets, lokalbefolkningens, politikernes osv. Brukerne må ivareta sine interesser for at de skal bli hørt! Mange snakker på vegne av oss brukere. Er det ikke bedre at vi sier meningen vår selv?

22 Brukerutvalgets rolle
Styret i Helse Nord-Trøndelag Adm dir BRUKERUTVALGET I HELSE NORD-TRØNDELAG Mediene Regionalt brukerutvalg Fylkeslegen Brukerorganisasjoner Pasientombudet

23 Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag
MEDLEMMER Grindstad , Svein / Skatval Sund, Per Steinkjer Bakken, Astrid Marie Overhalla Allmening, Tonje Namdalseid Fallmyr, Hildur Ottersøy Larsen, Ola Verdal Elverum, Torill / Verdal VARAMEDLEMMER Steinkjer, Aud-Eli Skatval Paulsen, Hauk Vanvikan Toldnes, Aud Hedman Steinkjer Myhre, Egil Arne Ottersøy FAST FRA ADMINISTRASJONEN Administrerende direktør, Arne Flaat Informasjonssjef, Trond G. Skillingstad

24 Her finner du oss

25

26 Vi skal være brukernes røst i sykehusene i Nord-Trøndelag
BRUK OSS!


Laste ned ppt "Brukere for bedre helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google