Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggekostnadsprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggekostnadsprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggekostnadsprogrammet
Egil Skavang Lene Eikefjord Programleder Ass. programleder

2 Stort behov for bedre bygg
Bevisstløshet eller bare mangel på kompetanse? Mellom 10 og 14 milliarder kroner i byggfeil og -skader pr. år Lavere produktivitetsutvikling enn øvrig industri Hvem har ansvaret for å utvikle BA-næringen? Langt svakere FoU enn andre bransjer 97% av virksomhetene < 20 ansatte Livsløpskvalitet et ikke-tema i boligbyggingen Næringen lærer for langsomt

3 Tilblivelsen Boligmeldingen 2003 Arbeidsgruppe, bredt sammensatt
Avtale KRD og BAE-rådet, og mandat økt kundekompetanse og driftseffektive bygg færre byggfeil og –skader økt produktivitet Styret utpekes Programleder tilsettes

4 Programstyret Siri Legernes, RIF (nestleder)
Petter Eiken, Skanska (leder) Anna Rognerud Drageset, NBBL Bente Haukland Næss, Forbrukerrådet Fatma Bhanji Jynge, Husbanken Inger Anne Rongve, Telfo Halvor Langseth, Fellesforbundet Knut Einar Fjulsrud, BNL

5 Tildelinger og adm.kostn. pr. juni 2006
80 millioner over fem år ! Reduserte byggekostnader Økt byggkvalitet Tildelinger og adm.kostn. pr. juni 2006 Pr. juni 2006: Mottatt 72 søknader Omsøkt 128 MNOK Bevilget til 33 prosjekter Bevilget 44 MNOK Finansieringsgrad 36%

6 Bedre kundekompetanse Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd
Fokusområder Livsløpsfokus (miljø) Boligdokumentasjon Drifts- og vedlikeholds-kostnader Opplæring/informasjon Drivere Antall klager på nye boliger til forbrukerrådet redusert med 25% Spørreundersøkelser Bedre kundekompetanse Målindikatorer Måleverktøy Standardisering basert på beste praksis Produkt/Prosess/ Industrialisering Planlegging Økt produktivitet Byggfeil redusert med 50% Produktivitet økt med 10%, IFC kreves av flergangsbyggherrer Drivere Målindikatorer Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Bevisstgjøring Mangfold Læring Innovasjon og endringskompetanse Konflikter/tvister redusert med 30% Kvinnelige ledere økt med 30% Drivere Målindikatorer

7 Bedre kundekompetanse
Prosjekter Kundetilfredshet Valuta for pengene’ Boligportalen’ Bedre kundekompetanse Norwegian Wood Ny FDV-standard LCC’

8 Prosjekter Økt produktivitet Prosjekteringsledelse og -planlegging
IFC i byggenæringen Hvordan unngå prosjekteringsfeil Riktig første gangen Feilkost-registrering’ Økt produktivitet E-risk’ Veien til riktige utførte bygg’ Innovasjon og kompetanseutvikling Nasjonal database for byggkvalitet Anvendt kvalitetssikring’ Overtagelsesprosessen’ Riv ned barrierene Industrialisering’ NCTP’ Veileder boligforesp.’

9 ansvarliggjøring i alle ledd
Prosjekter Organisatorisk læring Kunnskapsringen’ Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Informasjonsprosjektet Byggkompetanse Åpne de lukkede permer

10 Hva gjør vi? Krever samarbeid og deling
Trener prosjektledere på budskap Sørger for resultatdeling Fokuserer på implementering - anvendelse

11 Erfaringer og foreløpige resultater
Samarbeid og resultatdeling flytter grenser og åpner muligheter Prosjektprosessene skaper resultater Feilkostregistrering – reklamasjonskostnadene går ned Boligportalen er i ferd med å fylles Kunnskapsringen er fylt med kandidater og mentorer Departementets engasjement er en sterk drivkraft! Men – en stor utfordring er holdningene i næringen og evnen til å lære! Arbeidet med informasjon og holdningsendring er vesentlig mer omfattende enn hva vi hadde trodd!

12 Det avhenger av næringen selv !!!
Hva blir resultatet? Det avhenger av næringen selv !!! Piggsko Oppmerksomhet Endringsvilje Lærevilje - og hva med utdanningsverket – her ligger langsiktigheten!


Laste ned ppt "Byggekostnadsprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google