Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggekostnadsprogrammet Egil SkavangLene Eikefjord ProgramlederAss. programleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggekostnadsprogrammet Egil SkavangLene Eikefjord ProgramlederAss. programleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggekostnadsprogrammet Egil SkavangLene Eikefjord ProgramlederAss. programleder

2 2 Stort behov for bedre bygg Bevisstløshet eller bare mangel på kompetanse? –Mellom 10 og 14 milliarder kroner i byggfeil og -skader pr. år –Lavere produktivitetsutvikling enn øvrig industri Hvem har ansvaret for å utvikle BA-næringen? –Langt svakere FoU enn andre bransjer –97% av virksomhetene < 20 ansatte Livsløpskvalitet et ikke-tema i boligbyggingen Næringen lærer for langsomt

3 3 Tilblivelsen Boligmeldingen 2003 Arbeidsgruppe, bredt sammensatt Avtale KRD og BAE-rådet, og mandat –økt kundekompetanse og driftseffektive bygg –færre byggfeil og –skader –økt produktivitet Styret utpekes Programleder tilsettes

4 4 Programstyret Anna Rognerud Drageset, NBBL Bente Haukland Næss, Forbrukerrådet Fatma Bhanji Jynge, Husbanken Inger Anne Rongve, Telfo Halvor Langseth, Fellesforbundet Knut Einar Fjulsrud, BNL Siri Legernes, RIF (nestleder) Petter Eiken, Skanska (leder)

5 5 80 millioner over fem år ! Eiere Kommunal- og Regionaldepartementet BAE-rådet Programstyret Programledelse Egil Skavang, programleder Lene Eikefjord, ass. programleder www.byggekostnader.no Reduserte byggekostnader Økt byggkvalitet Tildelinger og adm.kostn. pr. juni 2006 Pr. juni 2006: Mottatt 72 søknader Omsøkt 128 MNOK Bevilget til 33 prosjekter Bevilget 44 MNOK Finansieringsgrad 36%

6 6 Fokusområder Økt produktivitet Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Bedre kundekompetanse Måleverktøy Standardisering basert på beste praksis Produkt/Prosess/ Industrialisering Planlegging Bevisstgjøring Mangfold Læring Innovasjon og endringskompetanse Livsløpsfokus (miljø) Boligdokumentasjon Drifts- og vedlikeholds- kostnader Opplæring/informasjon Byggfeil redusert med 50% Produktivitet økt med 10%, IFC kreves av flergangsbyggherrer Konflikter/tvister redusert med 30% Kvinnelige ledere økt med 30% Antall klager på nye boliger til forbrukerrådet redusert med 25% Spørreundersøkelser Drivere Målindikatorer

7 7 Bedre kundekompetanse Boligportalen ’ Prosjekter LCC ’ Valuta for pengene ’ Ny FDV-standard Norwegian Wood Kundetilfredshet

8 8 Økt produktivitet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Feilkost- registrering ’ IFC i byggenæringen Nasjonal database for byggkvalitet Veien til riktige utførte bygg ’ Riv ned barrierene Innovasjon og kompetanseutvikling Prosjekter Anvendt kvalitetssikring’ E-risk ’ Prosjekteringsledelse og -planlegging Overtagelsesprosessen ’ NCTP ’ Riktig første gangen Industrialisering ’ Veileder boligforesp. ’

9 9 Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Kunnskapsringen ’ Prosjekter Informasjonsprosjektet Organisatorisk læring Byggkompetanse Åpne de lukkede permer

10 10 Hva gjør vi? Krever samarbeid og deling Trener prosjektledere på budskap Sørger for resultatdeling Fokuserer på implementering - anvendelse

11 11 Erfaringer og foreløpige resultater Samarbeid og resultatdeling flytter grenser og åpner muligheter Prosjektprosessene skaper resultater –Feilkostregistrering – reklamasjonskostnadene går ned Boligportalen er i ferd med å fylles Kunnskapsringen er fylt med kandidater og mentorer Departementets engasjement er en sterk drivkraft! Men – en stor utfordring er holdningene i næringen og evnen til å lære! Arbeidet med informasjon og holdningsendring er vesentlig mer omfattende enn hva vi hadde trodd!

12 12 Hva blir resultatet? Det avhenger av næringen selv !!! Piggsko Oppmerksomhet Endringsvilje Lærevilje - og hva med utdanningsverket – her ligger langsiktigheten!


Laste ned ppt "Byggekostnadsprogrammet Egil SkavangLene Eikefjord ProgramlederAss. programleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google