Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K.Olafsson 2007 Inkluderende arbeidsliv i praksis Oslo 03.mai 2007 Allmenlegns rolle i IA arbeidet Spes.allmennmedisin Kjartan Olafsson:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K.Olafsson 2007 Inkluderende arbeidsliv i praksis Oslo 03.mai 2007 Allmenlegns rolle i IA arbeidet Spes.allmennmedisin Kjartan Olafsson:"— Utskrift av presentasjonen:

1 K.Olafsson 2007 Inkluderende arbeidsliv i praksis Oslo 03.mai 2007 Allmenlegns rolle i IA arbeidet Spes.allmennmedisin Kjartan Olafsson:

2 ”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer ”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo 03.05.07 Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson

3 K.Olafsson 2007 Arbeidsplass- dialog Lege- pasientforholdet Pasienten NAV/ BHT NAV

4 K.Olafsson 2007 ”Vi trenger trygdekontoret og bedriftshelsetjenesten som en viktig partner i vår samhandling med arbeidslivet. Vi greier det ikke alene” (Lege)

5 K.Olafsson 2007 Hva er viktigste risikofaktor for ikke å komme tilbake i arbeid hvis man er sykmeldt mer enn 12 uker?

6 Verktøy som gir legen mulighet til å stimulere til løsninger på arbeidsplassen før det gripes til sykmeldingVerktøy som gir legen mulighet til å stimulere til løsninger på arbeidsplassen før det gripes til sykmelding

7 K.Olafsson 2007 Allmennlegeforeningen / Den norske Legeforening Styremedlem Allmennlegeforeningen Tidligere medlem av fagutvalget i Allmennlegeforeningen Arbeidsgruppe og gjennomføring av Legeprogrammet Videreføring – utarbeiding av inspirasjonsheftet Deltatt i utarbeiding av veileder for dialogmøter Program for sykehusleger Leder for nystartet referansegruppe for trygdemedisin (Norsk forening for Allmennmedisin)

8 K.Olafsson 2007 Fastlegen – rammebetingelser Populasjonsansvar. 3.000-3.500 konsultasjoner pr år, 1250 personer på listen i gjennomsnitt.Populasjonsansvar. 3.000-3.500 konsultasjoner pr år, 1250 personer på listen i gjennomsnitt. Samfunnsoppdrag sterkt vinklet mot akutt sykdom (55% av beh. vol)Samfunnsoppdrag sterkt vinklet mot akutt sykdom (55% av beh. vol) Fortløpende prioriteringsarbeid innenfor pasient- populasjonen.Fortløpende prioriteringsarbeid innenfor pasient- populasjonen. Et svært tilgjengelig og lite ”eksklusivt” tilbudEt svært tilgjengelig og lite ”eksklusivt” tilbud Portner rolle som krever en robust annenlinje tjeneste å samspille med.Portner rolle som krever en robust annenlinje tjeneste å samspille med. 91% selvstendig næringsdrivende.91% selvstendig næringsdrivende. 85% i gruppepraksiser.85% i gruppepraksiser.

9 K.Olafsson 2007 Legens rolle – ”under arbeid” Videreføring av IA arbeidet for allmennleger i ALUVidereføring av IA arbeidet for allmennleger i ALU Fagutviklingsprogram for sykehuslegerFagutviklingsprogram for sykehusleger ”EØS – kurs” basert på grunnkurs forsterket med IA”EØS – kurs” basert på grunnkurs forsterket med IA Dialogmøtet, gult kort, raskere tilbakeDialogmøtet, gult kort, raskere tilbake

10 K.Olafsson 2007 ”Legen i det inkluderende arbeidsliv” – et fagutviklings- program 2004-2005

11 K.Olafsson 2007 1900 av totalt 3900 fastleger deltok Median oppmøteprosent for fylkene var over 50% Best oppmøte hadde Sogn og Fjordane med 90 %! FAFO- Leif Moland : ”Med legene på laget”-følgeforskning

12 K.Olafsson 2007 Struktur Samling 1 Samling 2 Mellomaktiviteter

13 K.Olafsson 2007 Rolleutfordringer VurderingVurdering VeiledningVeiledning SamhandlingSamhandling

14 K.Olafsson 2007 Fra ”ekte sykdommer” til sammensatte lidelser og livshendelser ?

15 K.Olafsson 2007 Hva slags livshendelser? Effektivisering-nedbemanning- omorganisering-synergieffekterEffektivisering-nedbemanning- omorganisering-synergieffekter Skilsmisser-rusproblemer-sykdom, adferdsavvik hos partner, barn eller foreldre, omsorgsoppgaverSkilsmisser-rusproblemer-sykdom, adferdsavvik hos partner, barn eller foreldre, omsorgsoppgaver Ingen ser megIngen ser meg Jeg er krenketJeg er krenket

16 K.Olafsson 2007 Samfunnsendringer premisser for rolleutøvelse og samhandling 1974 Tre karensdager blir til en1974 Tre karensdager blir til en 1978 Karensdag vekk, egenmeldingsordningen +1978 Karensdag vekk, egenmeldingsordningen + 1984 Innstramming av egenmeldingsordningen1984 Innstramming av egenmeldingsordningen 1990-91 Attføringsmeldingen – arbeidslinja1990-91 Attføringsmeldingen – arbeidslinja 1993 Aktiv sykmelding1993 Aktiv sykmelding 2000-01 Sandemannutvalget og Intensjonsavtalen –2000-01 Sandemannutvalget og Intensjonsavtalen – 2002 Forenklet funksjonsvurdering2002 Forenklet funksjonsvurdering 2003 Evaluering og videreføring av IA avtalen2003 Evaluering og videreføring av IA avtalen 2004 Lovendring ny sykmelding –”Medisinsk vurdering…”2004 Lovendring ny sykmelding –”Medisinsk vurdering…” 2004-05 Legeprogrammet2004-05 Legeprogrammet 2007 Ot.prop 6 – bla a Dialogmøtet2007 Ot.prop 6 – bla a Dialogmøtet

17 K.Olafsson 2007

18 Kommunikasjon langs en linje Pasient/ansatt Lege Arbeidsleder

19 K.Olafsson 2007 Oppfølging og kommunikasjon Pasient/ansatt Lege Arbeidsleder

20 K.Olafsson 2007 Aktører i forhandling ArbeidsplassdialogenLege-pasientforholdet Medisinske rammebetingelserMedisinske rammebetingelser Muligheter på jobbMuligheter på jobb

21 K.Olafsson 2007 Forhandlinger om Arbeidsplassens rammebetingelser- muligheter på jobb

22 K.Olafsson 2007 ”Vår kilde for hva som er mulig på jobben er pasienten vår – det er ikke alltid at denne kilden gir oss det vi trenger, men det er nå slik at dette er den kilden vi har…” (Lege)

23 K.Olafsson 2007 ”Det er noe selvmotsigende i å si at på arbeidsplassen skal løsningene finnes, og så skal vi bestemme graden… Det er umulig å gradere presist!”. (Lege) ”Det er ikke vanskelig å gradere, det er bare å skrive en grad – 30 % for eksempel. Det som er vanskelig er når arbeidsgiver er uenig.” (Lege) ”Gradering er som Lottoreklamen – talet er 50”. (Lege) Gradering som eksempel

24 K.Olafsson 2007 Hjelpepleieren som kunne ha jobbet halvt ”hadde det bare ikke vært jeg bare går nattevakter” – 100 % sykmeldtHjelpepleieren som kunne ha jobbet halvt ”hadde det bare ikke vært jeg bare går nattevakter” – 100 % sykmeldt Bussjåføren med 50% sykmelding – påskrift; kan ikke kjøre buss. (angst)Bussjåføren med 50% sykmelding – påskrift; kan ikke kjøre buss. (angst) Butikkmedarbeideren med gradert sykmelding. Må skjermes fra kunder (depresjon)Butikkmedarbeideren med gradert sykmelding. Må skjermes fra kunder (depresjon)

25 K.Olafsson 2007 Forhandlinger om medisinske rammebetingelser

26 K.Olafsson 2007 ”Fjellet”

27 ”Det aller vanskeligste er pasienter i konflikt på jobben eller som opplever seg dårlig behandlet på jobben.” Lege

28 K.Olafsson 2007 ”Vi trenger trygdekontoret og bedriftshelsetjenesten som en viktig partner i vår samhandling med arbeidslivet. Vi greier det ikke alene” (Lege) Videreføring av IA arbeidet skal skje på en arena sammen med NAV og arbeidsmedisinere.

29 K.Olafsson 2007 ”Fra diagnose til funksjon!” ”Medisinske inngangskriterier – diagnose og prognose!”

30 K.Olafsson 2007 Dilemma eller kryssende behov ? Fatte riktige vedtak (juridiske behov)Fatte riktige vedtak (juridiske behov) Realisme (prognose) Egenskaps- beskrivelser Den medisinske tilstandens betydning for….. Økonomiske rettigheter ved nøktern realisme Legge planer (pragmatiske behov)Legge planer (pragmatiske behov) Optimisme (mål) Relasjonell tilnærming, funksjon Aktør og arena, funksjon Frafall av rettigheter ved optimiske mål ?

31 K.Olafsson 2007 Legerollen Funksjon relasjons ”Pasient- perspektiv” Medisinsk- objektiv Tabellarisk ”Lege- perspektiv”

32 K.Olafsson 2007 Legerollen Pasient- perspektiv Relasjonell forståelse – sett med pasientens øyne Medisinsk- perspektiv Medisinsk forståelse- sett med legens øyne Ønsker vi en mer lik rolleutøvelse?

33 K.Olafsson 2007 To ytterpunkt ”Jeg vurderer det medisinske, det som har med arbeid å gjøre får andre ta seg av.” ”Jeg har ikke bruk for tilbakemelding fra arbeidsplass-dialogen” ”Er de uenige i graderingen min så får de snakke med trygdekontoret” ”Tilretteleggingsplikten oppfatter jeg som absolutt” ”Funksjon kan jeg bare forstå i forhold til arbeid” ”For å kunne vurdere må jeg ha tilgang til de vurderinger som skjer på arbeidsplassen” ”Jeg blir ikke støtt om noen er uenig i min gradering- jeg ønsker dialog og endrer” ”De får tilrettelegge så langt det går an – mer kan en ikke vente”

34 K.Olafsson 2007 Dialogmøtet

35 K.Olafsson 2007 Obligatorisk møtearena- forventninger Realisering av en forpliktende IA-dialog der hvor aktivitet ikke er iverksatt.Realisering av en forpliktende IA-dialog der hvor aktivitet ikke er iverksatt. Indirekte effekt av kunnskap om tiltaket blant arbeidstagere og arbeidsgivereIndirekte effekt av kunnskap om tiltaket blant arbeidstagere og arbeidsgivere Kan være praktisk og faglig krevende for både leger og arbeidsgivereKan være praktisk og faglig krevende for både leger og arbeidsgivere Eventuell manglende tilrettelegging blir tydeliggjortEventuell manglende tilrettelegging blir tydeliggjort Aktørenes gjensidige respekt styrkesAktørenes gjensidige respekt styrkes Uenigheter blir konklusjoner, ikke hypoteserUenigheter blir konklusjoner, ikke hypoteser

36 K.Olafsson 2007 Omfang? Fra utkast til veileder; –1-3 møter pr lege 12 uker –1-2 møter pr lege 6 mnd

37 K.Olafsson 2007 Forarbeid Informasjon og preparering Har alle gjort jobben sin Er dette rette arena for det som skal snakkes om Hvem har vi ikke møte om? Er de rette med?

38 K.Olafsson 2007 Tidsakse sykmelding, jf Sykefraværsutvalget Oppfølgings- plan Dialogmøte Nytt dialogmøte 6 uker8126 måneder1 år Aktivitets- plikt Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak Vurderes for yrkesrettet attføring el rehabilitering Ny vurdering

39 K.Olafsson 2007 Prioritering ”Jeg skjønner at det er et stort trykk på at jeg skal ut og samhandle, men kan noen fortelle meg hvor jeg skal ta tida fra.” ”Etter at jeg begynte med korte avklarende møter i vanskelige sykmeldingssaker har jeg spart meg mye tid og ikke minst frustrasjon.”

40 K.Olafsson 2007 Hvor skal møtet holdes? ”Man snakker om at legen skal ut i bedriftene for å delta i møte. Det beste blir det godes fiende. La oss holde møtene på legekontoret – da signaliserer vi at det er den svake parten sine interesser, pasienten, som er i fokus.”

41 K.Olafsson 2007 Feil samhandling ” Jeg har opplevd at pasient har kommet til meg, følt seg utskviset og dårlig behandlet på jobb – blitt deprimert og søvnløse, og jeg har gått inn i behandling av vedkommende. Så kommer det et referat fra møte på jobben hvor de plutselig er så omsorgsfulle og ivaretakende og legger planer som griper inn i det medisinske, hvor jeg skal ”effektuere direktivene” – altså møtereferatene. Når legens deltakelse forventes burde det være rimelig med dialog.” Lege” Jeg har opplevd at pasient har kommet til meg, følt seg utskviset og dårlig behandlet på jobb – blitt deprimert og søvnløse, og jeg har gått inn i behandling av vedkommende. Så kommer det et referat fra møte på jobben hvor de plutselig er så omsorgsfulle og ivaretakende og legger planer som griper inn i det medisinske, hvor jeg skal ”effektuere direktivene” – altså møtereferatene. Når legens deltakelse forventes burde det være rimelig med dialog.” Lege

42 K.Olafsson 2007 Sykehuslegenes – hvordan ser de sin rolle i IA-arbeidet? Legen ønsker å ta dette ansvaret til en viss grense. Grensen synes å gå ved kompliserte tilfeller hvor samhandling med arbeidsgiver og andre er nødvendig. I slike tilfeller vil man overføre ansvaret til fastlegen. Legen ønsker å være en sentral medisinsk premissleverandør til pasient og fastlege for videre vurderinger.

43 K.Olafsson 2007 Differensiering av kommunikasjon og samhandling Tung Lett Skriftlige kommunikasjonssløyfer Rydderom- BHT/NAV Møteplasser Spesialfunksjoner coaching konfliktløsning

44


Laste ned ppt "K.Olafsson 2007 Inkluderende arbeidsliv i praksis Oslo 03.mai 2007 Allmenlegns rolle i IA arbeidet Spes.allmennmedisin Kjartan Olafsson:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google