Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs - og kompetansesenter for veiledere. Eksempler –Karriereveiledning – slik vi ser det –Nettsiden vår

2 Karrieresenter Telemark 4 ansatte+ prosjektansatt Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Rådgiver Voksenopplæringa i Telemark Telemark fylkeskommune Styringsgruppe 1.NAV Telemark 2.Telemark fylkeskommune KARRIERESENTER TELEMARKOrganisering Kommuner

3 Hovedmål og målgrupper Voksne i Telemark over 18 år –Tilby oversiktelig og tilpasset informasjon via vår nettside. –Levere karriereveiledning av høy kvalitet til voksne i Telemark. Ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledning i Telemark -Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidrar til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark - Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling Bedrifter i endring/omstilling/utvikling. –Levere karriereveiledningstjenester til bedrifter i Telemark, knyttet til omstilling og nedbemanning Relevante aktører nasjonalt og i andre regioner –Bidra i den nasjonale utviklingen av feltet

4 Ressurs – og kompetansesenter Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidra til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark Noe eksempler fra dette arbeidet:

5 Kompetansestøtte for veiledere i grunnopplæringa. Noe eksempler: ”Styrke-prosjektet”. Hvorfor og hvordan? Telefonveiledning (Se infoark) Trekantsamtaler – ”oppsamlingsheat” (Se infoark) Forelese på karriereveiledningsstudiet HiT Formidle faglig stoff via vår nettside og direkte mail – relevante linker…

6 Kompetansestøtte for veiledere i grunnopplæringa (forts.) Informasjon om arbeidsmarked (status og trender) og utdanningsveier Bidrar med faglige innlegg på seminar, konferanser, media, skriver fagstoff (Rådgivernytt) Kurs i karriereveiledning Samlokalisert/samarbeid med Hans Magnus – ”det livslange perspektiv” –Bidrar til resultatoppnåelse i TFK.

7 Karriereveiledning…. (slik vi ser det på KST) skal bidra til at veisøker styrker sin beslutningskompetanse gjennom at vi tilrettelegger for at han/hun; –identifiserer og formulerer sine ønsker og behov, interesser, forutsetninger og kompetanse –selv blir motivert og kompetent til å søke informasjon om yrker, utdanningsmuligheter og arbeidsmarked –reflekterer over sine valgmuligheter og dermed tar gode karrierevalg for seg selv og tar ansvaret for egen karriereutvikling

8 Veiledning som fag Menneskesyn, holdninger og etisk bevissthet som baseres på respekt for den andre Bruk av grunnleggende kommunikative ferdigheter og karriererelevant kunnskap. At vi får til fremdrift og retning i samtalen/prosessen Klarer å balansere mellom informasjon, refleksjon og handling Karriererelevante kunnskapsområder Kunnskapsområder i karriereveiledning Arbeidsmarked og utdanning Arbeidspsykologiske temaer Jobbsøkerprosessen

9 www.karrieresentertelemark.no

10 Karrieresenter Telemark To eksempler på møtepunkter mellom dere og KST? Noen spørsmål?


Laste ned ppt "Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google