Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vil helseskadene øke i takt med aktivitet og økt press Oslo 26. mai 2010, Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vil helseskadene øke i takt med aktivitet og økt press Oslo 26. mai 2010, Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vil helseskadene øke i takt med aktivitet og økt press Oslo 26. mai 2010, Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi

2 side 2 Energibransjen – slik det startet Video_1 Video_2

3 side 3 Før…

4 Nå…

5 Skader og ulykker i 2009 side 5 Norge 42 dødsulykker i 2009 (51 i 2008 og 38 i 2007) ca. 25.000 skader ble rapportert i 2009 ca. 75.000 skader er antatt det reelle tallet Kraft- og vannforsyning 4 dødsulykker - Svandalsflona kraftverk, Hydro (mai – ifm fjerning av masser fra et ras) - Midt-Telemark Energi (mai - stolpe som knakk) - Kjølnesfjorden kraftverk (bremser på lastebil sviktet) 350 skader totalt 127 skader med fravær med 15 dagers fravær i snitt

6 side 6 Dødsulykker i 2009

7 Sammenligning med Oljebransjen side 7

8 Utfordringer i vår bransje side 8 Arbeid på og nær ved spenningssatte anlegg, arbeid i høyden, i vanskelig terreng. Forståelse for ”Nullfilosofien”. Entreprenører. Fokus på tekniske og organisatoriske barrierer.

9 side 9 90% av alle ulykker forårsakes av menneskelige feilvurderinger og feilhandlinger. 10% av ulykkene forårsakes av teknisk svikt. Konsekvensen av å være menneske Barrierer: Riktig prioritering Etterlevelse Åpen dialog Løpende risikovurdering Omtanke for hverandre

10 Utfordringer som forsterkes ved høyt aktivitetsnivå side 10 Endringsledelse. Planlegging. Kamp om ressurser og kompetanse. Risikooversikt. Akseptkriterier.

11 Mine erfaringer av hva som virker side 11 Sikkerhetskultur: Papir – hode – hjerte – atferd.. Forstå risikobildet og planlegge deretter. Granske, forstå bakenforliggende årsaker og lære. Følg opp at tiltak virker Delta planmessig i tilsyn. Konsekvensledelse.

12 Lederens mini-granskning side 12 - Kjenner ikke kravet - Er uenig i kravet - Noe annet er viktigere - Ingen konsekvens Hvorfor etterleves ikke kravet??

13 Gjenta ofte side 13 Ingenting haster så mye at du ikke kan jobbe sikkert Prøv meg …men det er ikke sikkert at det er sikkert å jobbe seint….

14 side 14 En sunn og sikker hverdag må skapes og gjenskapes hver dag.


Laste ned ppt "Vil helseskadene øke i takt med aktivitet og økt press Oslo 26. mai 2010, Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google