Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi Norges regionmøte Trondheim, 7. februar 2011 Adm. direktør Oluf Ulseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi Norges regionmøte Trondheim, 7. februar 2011 Adm. direktør Oluf Ulseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi Norges regionmøte Trondheim, 7. februar 2011 Adm. direktør Oluf Ulseth

2 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet både i forhold til klima, energi og verdiskaping For å nå klimamålene må fremtidens energibærere være CO2-nøytrale Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en avgjørende del av klimapolitikken

3 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet både i forhold til klima, energi og verdiskaping For å nå klimamålene må fremtidens energibærere være CO2-nøytrale Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en avgjørende del av klimapolitikken

4 Kraftåret 2010 ga høyt forbruk og store regionale forskjeller Høyere norsk forbruk enn noen gang før Kulde over hele Europa Prisforskjellene mellom prisområdene har økt pga Økende kraftbehov manglende utvikling av kapasitet Svikt i svensk kjernekraft Andel av tiden med prisforskjeller i Norge (vinter*) * 1. oktober – 31. mars, for 2011: tom 20. jan Kilde: Statnett

5 Planlagte investeringer Kilde: NVE, Statnett, SSB, Energi Norge Nettutviklingen må ligge i forkant

6 Store investeringer i fornybar energi TWhElsertifikater vil bidra til å sikre kraftbalansen, fase ut fossilt brensel, og at Norge når klimamålene

7 Sjøkabler vil gi minst 30 mrd i merkostnad for planlagt nettinvesteringer Sjøkabel blir enda dyrere enn tidligere antatt En ny utsettelse av Sima- Samnanger vil opprettholde prisforskjellene Styrket nettforbindelse vil sikre at fremtidens behov for ny kraft vil komme fra fornybare kilder Trenger vedtak nå både på Sima- Samnanger og Ørskog-Sogndal

8 Nettutvikling er av stor betydning for fornybarløftet i Norden Leveringspålitelighet Regional prisutvikling Linjespenn oppfyller flere samfunnsmål enn alternative virkemidler Behov for harmonisering av regler for nettilknytning mellom Norge og Sverige

9 Kabelforbindelser i Nord-Europa Bygget Vedtatt Planlegges

10 Industriens forbruk er viktig for kraftbalansen i Norden Fornybarsatsingen i Norge, kraftbalanse Kostnadene i sentralnettet Utenlandskabler Håndtering av CO 2 – påslaget i kraftpris Vi fortsetter vår dialog med industrien Industrien står for 44 % av elektrisitetsforbruket i Norge ssb 2009

11 Behov for et kraftmarked i balanse Ny fornybar energi Energi- effektivisering Elektrifisering Kraftintensiv industri Fleksibilitet i kraftsystemet Forbruksvekst Kraftutveksling

12 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet både i forhold til klima, energi og verdiskaping For å nå klimamålene må fremtidens energibærere være CO2-nøytrale Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en avgjørende del av klimapolitikken

13 Vi må planlegge for en fremtid hvor elektrisiteten er CO2-fri

14 Vi trenger en energi- og klimapolitikk…………. Hardangermaster Midt-Norge Nettpolitikk Småkraft Nettforsterkning Utenlandsforbindelser Energieffektivisering Industridød Bygningsdirektivet Fornybardirektivet Vanndirektivet El-biler Minstevannføring Revisjoner Nasjonal handlingsplan - fornybare Hvite sertifikater Strømpriser Ny bygningspolitikk Klimamelding Kraftbalanse Rasjonering Kraftkrise Klimaforlik Havvind Konvertering Enova

15 Energi Norge lager utkast til en Masterplan for energi- klima og verdiskaping Skisseplan som viser hva en slik plan må inneholde Trekker opp viktige sammenhenger Lager scorecard for vurdering av det planarbeidet Regjeringen utformer Verdi- skaping Forsynings- sikkerhet Produksjon Nett + 2 graders- målet 2050 Natur- hensyn Forbruk SamfunnetBransjen

16 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet både i forhold til klima, energi og verdiskaping For å nå klimamålene må fremtidens energibærere være CO2-nøytrale Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en avgjørende del av klimapolitikken

17 Store investeringer betyr høy aktivitet Frem mot 2020: Distribusjonsnettet + 40 mrd kr Sentralnettet+ 40 mrd kr Fornybar energi+ 40-60 mrd kr Betyr vekst for energiselskapene og leverandørindustrien Øker bransjens attraktivitet

18 Kompetanse må ikke bli en flaskehals Det er viktig at ikke tradisjonell kompetanse går tapt 40 prosent fagarbeidere Vi må dekke hele utdanningskjeden

19 Toveiskommunikasjon gir økt bevissthet OED fremskynder utrulling av AMS til 2016 80 % AMS i Midt-Norge innen innen 2013 Økt bevissthet og energieffektivisering AMS og nettutvikling gir økt forbrukerfleksibilitet

20 Fellesfinansiert FoU gir medlemsstyrt prosjektportefølje ”Forskning gir fortrinn” Økonomisk, teknisk Medarbeidertilfredshet - rekruttering Merkevarebygging Samfunnsansvar – Norge som energinasjon

21 Satsningsområder Klimavennlig Kraft- produksjon Vann Vind Klimavennlig Kraft- produksjon Vann Vind Kraftsystem f or fremtiden Marked Nett Sluttbruk Transport Kraftsystem f or fremtiden Marked Nett Sluttbruk Transport Klimavennlig varme Produksjon System Samfunns- aspekter Biokraft Klimavennlig varme Produksjon System Samfunns- aspekter Biokraft Energi Norges FoU-virksomhet konsentreres om satsningsområdene Bransjekompetanse Vassdragslaboratoriet Vannkraftlaboratoriet FME’er Kompetansekraft for fremtiden Bransjekompetanse Vassdragslaboratoriet Vannkraftlaboratoriet FME’er Kompetansekraft for fremtiden Energi21 Nærings- politiske utredninger Miljø Utredninger Nærings- politiske utredninger Miljø Utredninger Forskning og utvikling

22 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet både i forhold til klima, energi og verdiskaping For å nå klimamålene må fremtidens energibærere være CO2-nøytrale Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en avgjørende del av klimapolitikken

23 Takk for oppmerksomheten!

24 Aktuelle enkeltsaker?

25 Ikke behov for nye kompetanseforskrift Energi Norges posisjon er uendret Energi Norge har tatt avstand fra brev fra KS-Bedrift og EL & IT til statsråden, 24.11 Beredskap er en viktig del av denne saken Bransjen arbeider med videre dette Vi har fulgt opp med møter med Olje- og energiministeren og SMK

26 Nasjonalt fellesnett - Energi Norges syn Krevende medlemssak å håndtere til alles tilfredshet, men.. Energi Norge kan ikke støtte at Statnett skal overta tariffering, avregning og fakturering av regionalnettene Forslaget svekker de regionale selskapenes rolle Mister kommersiell kundekontakt med mange kunder Forslaget mangler en samfunnsøkonomisk begrunnelse Kostnadsutjevning er et politisk spørsmål. Mellom regionalnettene kan dette oppnås på ulike måter Energi Norge foreslår to metoder (fra delvis – full utjevning)


Laste ned ppt "Energi Norges regionmøte Trondheim, 7. februar 2011 Adm. direktør Oluf Ulseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google