Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komplekse saker i Elklagenemnda

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komplekse saker i Elklagenemnda"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komplekse saker i Elklagenemnda
Jon Aadland BKK AS

2 Komplekse saker i Elklagenemnda
Elklagenemndas rolle Aktuelle saker Foreldelse Aktsom god tro Korreksjonsavregning etter feilavregning Avgjørelser og spredning av info Praktiske råd

3 Elklagenemnda sin rolle
Rettslig grunnlag Behandle tvistesaker – kunde - energiselskap Lavterskeltilbud, møtefrekvens Avlaste ordinære domstoler Spesielt kompetent 2 repr. Forbrukermynd. + 2 bransje + dommer Sekretariat

4

5 Elklagenemnda - saksbehandling
Tvist husholdningskunder – (ikke næring) Orienteringsplikt om nemnda Skriftlig saksbehandling – Prosesskriv Utsetter annen rettslig behandling og inkasso Saken tas opp til avgjørelse – Vedtak Behandlingsgebyr

6 Elklagenemnda - sakstyper
2009 (2008) Sakstype antall av 78 (61) Måling, målefeil, strømforb… 43 (30) Ansvarsforhold, strømbrudd, jordfeil… 19 (17) Avt.inng, Levr.skifte, prisvarsling … 7 ( 7) Fremføring av nett, kabel/luft … 4 ( 3) Stenging, stansing, åpningsgebyr … 3 ( 1) Tilknytningsavgift, anleggsbidrag … 2 ( 3) Svært få saker, mange kunder, kompleksitet

7 2009-(08)-(07) vinn - tap Utfall (sett fra kunden) 2009 - 08 -07
Antall saker Medhold Delvis medhold Ikke medhold Dissens

8 Spesielle saker Foreldelse Er kravet foreldet helt eller delvis?
Gjelder det her en utvidet foreldelsesfrist?

9 Spesielle saker Aktsom god tro Typisk: feilmåling, feilavregning
Kundens forståelse Energiselskapets forståelse AMS – alt blir da så meget bedre ?

10

11

12 Spesielle saker - etterfakturering
Dette er komplekst Det er gjort en feil som det skal rettes opp Det skal foretas et økonomisk etteroppgjør som skal være riktig Mange utfallsrom alt etter forholdene

13

14 Elklagenemnda sine avgjørelser
Rådgivende vedtak- Ikke tvangskraft Energiselskap innretter seg – evt melde fra Kundene innretter seg Evt. ordinære domst. Rettsvirkning Presedens Bekjentgjøring, Årsrapport, hjemmeside, Lovdata, …

15 Praktiske råd Følg regelverket Forlik eller sak for Elklagenemnda
Ha nødvendig kompetanse Forlik eller sak for Elklagenemnda Forlik, ikke prinsippsak, kost-nytte, delvis foreldet, saken låst seg - bytte saksbehandler Konsekvensene av tapt eller vunnet sak i nemnda av å forlike saken – prosessøkonomiske grunner

16 Praktiske råd – Sak for nemnda
Bruk tilstrekkelig kraft på saken Kompetanse + høyt i systemet Faktum (det forventes god oversikt over saken) Aktuelle bestemmelser – tidl. saker – relevante momenter Begrunne hvorfor energiselskapet har rett Bestride motpartens innsigelser dersom uenig Ved tvil, nemndas hjemmeside evt kontakt sekreteriatet Besvar grundig samtlige av sekr. spm.

17 Praktiske råd Bruk av advokat i saker for nemnda Forholdsmessighet
Vanligvis ikke behov Kan være tjenlig med advokat i viktige saker Prinsippielle spm Stor økonomisk konsekvens


Laste ned ppt "Komplekse saker i Elklagenemnda"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google