Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Komplekse saker i Elklagenemnda Jon Aadland BKK AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Komplekse saker i Elklagenemnda Jon Aadland BKK AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Komplekse saker i Elklagenemnda Jon Aadland BKK AS

2 2 Komplekse saker i Elklagenemnda Elklagenemndas rolle Aktuelle saker –Foreldelse –Aktsom god tro –Korreksjonsavregning etter feilavregning Avgjørelser og spredning av info Praktiske råd

3 3 Elklagenemnda sin rolle Rettslig grunnlag Behandle tvistesaker – kunde - energiselskap Lavterskeltilbud, møtefrekvens Avlaste ordinære domstoler Spesielt kompetent –2 repr. Forbrukermynd. + 2 bransje + dommer Sekretariat

4 4

5 5 Elklagenemnda - saksbehandling –Tvist husholdningskunder – (ikke næring) –Orienteringsplikt om nemnda –Skriftlig saksbehandling – Prosesskriv –Utsetter annen rettslig behandling og inkasso –Saken tas opp til avgjørelse – Vedtak –Behandlingsgebyr

6 6 Elklagenemnda - sakstyper 2009 (2008) Sakstype antall av 78 (61) –Måling, målefeil, strømforb…43 (30) –Ansvarsforhold, strømbrudd, jordfeil…19 (17) –Avt.inng, Levr.skifte, prisvarsling … 7 ( 7) –Fremføring av nett, kabel/luft … 4 ( 3) –Stenging, stansing, åpningsgebyr … 3 ( 1) –Tilknytningsavgift, anleggsbidrag … 2 ( 3) Svært få saker, mange kunder, kompleksitet

7 7 2009-(08)-(07) vinn - tap Utfall (sett fra kunden)2009 - 08 -07 Antall saker 78 - 61 - 60 Medhold 19 - 22 -14 Delvis medhold 6 - 6 - 5 Ikke medhold 53 - 34 - 45 Dissens 12 - 9 - 2

8 8 Spesielle saker Foreldelse –Er kravet foreldet helt eller delvis? –Gjelder det her en utvidet foreldelsesfrist?

9 9 Spesielle saker Aktsom god tro –Typisk: feilmåling, feilavregning –Kundens forståelse –Energiselskapets forståelse –AMS – alt blir da så meget bedre ?

10 10

11 11

12 12 Spesielle saker - etterfakturering Dette er komplekst Det er gjort en feil som det skal rettes opp Det skal foretas et økonomisk etteroppgjør som skal være riktig Mange utfallsrom alt etter forholdene

13 13

14 14 Elklagenemnda sine avgjørelser Rådgivende vedtak- Ikke tvangskraft –Energiselskap innretter seg – evt melde fra –Kundene innretter seg –Evt. ordinære domst. Rettsvirkning –Presedens –Bekjentgjøring, Årsrapport, hjemmeside, Lovdata, …

15 15 Praktiske råd Følg regelverket –Ha nødvendig kompetanse Forlik eller sak for Elklagenemnda –Forlik, ikke prinsippsak, kost-nytte, delvis foreldet, saken låst seg - bytte saksbehandler Konsekvensene –av tapt eller vunnet sak i nemnda –av å forlike saken – prosessøkonomiske grunner

16 16 Praktiske råd – Sak for nemnda Bruk tilstrekkelig kraft på saken –Kompetanse + høyt i systemet –Faktum (det forventes god oversikt over saken) –Aktuelle bestemmelser – tidl. saker – relevante momenter –Begrunne hvorfor energiselskapet har rett –Bestride motpartens innsigelser dersom uenig –Ved tvil, nemndas hjemmeside evt kontakt sekreteriatet –Besvar grundig samtlige av sekr. spm.

17 17 Praktiske råd Bruk av advokat i saker for nemnda –Forholdsmessighet Vanligvis ikke behov Kan være tjenlig med advokat i viktige saker –Prinsippielle spm –Stor økonomisk konsekvens


Laste ned ppt "1 Komplekse saker i Elklagenemnda Jon Aadland BKK AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google