Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier
Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Hans Petter Kildal Markedskonferansen

2 Begreper Opprinnelsesgaranti: Varedeklarasjon for strøm:
En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. (NVE) Varedeklarasjon for strøm: Alle kraftleverandørar skal informere kundane sine om samansetninga av kjeldene bak leveransane av elektrisk energi føregåande år. Dette kan kallast ein varedeklarasjon .(NVE)

3 Business example: HÅG Before: Unspecified Nord Pool mix
Now: Specified renewable mix Environmental impact from HÅG is reduced with: 57 kg radioactive waste 745 ton CO2 Fortum Markets 4/4/2017

4 Energihandel og Miljø 2020 Bakgrunn:
Generelt økende etterspørsel etter “grønne” produkter og tjenester. Samfunns ansvar(bedrifter og privatpersoner) Bedrifter ønsker å markedsføre sine produkter og tjenester som “grønne” Mange ulike deklarasjonssystemer finnes: GoO, EPD, RECS, LECS, EEC, CO2 free, VindEl++ , også AAU, ERU, CER, Electricity Disclosure Hva skiller systemene fra hverandre? Er det interaksjon mellom systemene? Hovedproblem: Mangel på standardiserte og transparente metoder Mangel på tillit i markedene. Hvordan oppnår man investeringsinsentiver som: Reduserer utslippene av klimagasser? Øker andelen fornybar energi? Øker energieffektiviteten?

5 Prosjekt konsortiet

6 Nøkkeltall for prosjektet
Tidsperspektiv: 3 år, Totalt budsjet 20 MNOK 7.2 MNOK fra Forskningsrådet Resten fra prosjektpartnerenen Kontanter Arbeidstimer Fortum Markets, prosjekt eier Østfold Forskning, prosjekt administrator PhD som del av prosjektet: Environmental Documentation of Energy in Trading Systems

7 Hva er hensikten med prosjektet?
Forslag til ”best practice” innenfor eksisterende regulering av varedeklarasjon for strøm for å: Hjelpe forbrukerne å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte. Hjelpe kraftleverandører å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse. Hjelpe produsenter å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder.

8 Hva skjer i Europa?

9 Forbruk av Opprinnelsesgarantier Europa 2001-2010
Eksport fra Norge: 46 TWh Q2 2010, 56 TWh 2009 Kilde: AIB

10 Forbruk av Opprinnelsesgarnatier Fordelt på land 2009
Kilde: AIB

11 Europeiske prosjekter
Reliable Disclosure Systems in Europe (RE-Diss) European Platform for Electricity Disclosure (EPED) Oeko-Institut e.V Startipunkt: EU Directive 2003/54/EC og kravene til varedeklarasjon for strøm Oppfølger av E-TRACK II Prosjektet finansieres av European Kommisjonen og RECS Implementere anbefalingene fra E-TRACK prosjektene Pålitelig informasjon til Europeiske forbrukere Markedsintegrering av elektrisitet fra nye fornybar energi Norge representert ved NVE/ Statnett/ Energihandle og miljø 2020

12 CEN og CENELEC Europeisk standard for opprinnelsesgarantier
CEN/CLC JWG 2 Guarantees of origin and energy certificates Denne Europeiske standarden vil spesifiserer krav til Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra alle energikilder Arbeidet avsluttes juni 2013 Norge er representert i arbeidsgruppen v/ Hans Petter Kildal, Fortum Markets As

13 Opprinnelsesgarantier og Elsertifikater
Tyskland: Enten subsidie eller opprinnelsesgaranti Belgia: Enten el- sertifikat eller opprinnelsesgaranti Sverige: Ny lov for opprinnelsesgarantier fra Kan få både el sertifikat og opprinnelsesgaranti Nederland: Kan få både subsidie og opprinnelsesgaranti Norge: Ikke avklart

14 Hva skjer i Norge?

15 Varedeklarasjon for strøm 2009
Alle kraftleverandørar skal informere kundene sine om sammensetningen av kildene bak leveransene av elektrisk energi for foregående år. Dette kalles en varedeklarasjon El markedsdirektivet Forskrift om måling og avregning En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier for å kunne dokumentere overfor sine kunder hvilken type kraft de leverer. Ca. 200 g CO2/kWh Kilde: NVE

16 Varedeklarasjon for strøm Utviklingen siste tre år
46 TWh eksport i 2009 56 TWh eksport i 2008 50 TWh eksport i 2007

17 Varedeklarasjon for strøm Foreløpig beregning fra RE-DISS og E&M 2020 for 2009

18 Priser på Opprinnelsesgarantier
Troms Kraft med 5 øre/kWh i margin i Sverige på grønn strøm (Montel ) Fokuset på fornybar energi er langt, langt høyere og betalingsvilligheten i forhold til miljøaspektet er langt større en vi ser i Norge, sier Karde Mellom 2% og 5% av kraftprisen.

19 Kommunikasjon Energi Norges bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftleveranser fra fornybar energi. 2007 Bred bransje deltagelse, NVE, Statnett og forbruker myndighetene Krav til markedsføring og kommunikasjon Minimumskrav til informasjon fra leverandøren Bruk av sammenlignende reklame Delvis opprinnelsesgaranterte leveranser Bruk av miljøpåstander i markedsføring Bruk av miljømerker Krav til verifikasjon av opprinnelsesgaranterte kraftleveranser Administrasjon Framgangsmåte ved markedsføring av opprinnelsesgarantert kraft Utviklingsprosess

20 Oppsummering Systemet med varedeklarasjon for strøm og
opprinnelsesgarantier er i ferd med å bli et godt og effektivt system for å gi forbrukerne informasjon om kraftleveransen opprinnelse og miljøprofil. Dette gir forbrukeren mulighet til å velge hvilke energikilder man ønske i fremtiden. Hans Petter Kildal


Laste ned ppt "Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google