Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Forskningsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Forskningsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Hanspetter.kildal@fortum.com Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge?

2 2 Begreper Opprinnelsesgaranti: – En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. (NVE) Varedeklarasjon for strøm: – Alle kraftleverandørar skal informere kundane sine om samansetninga av kjeldene bak leveransane av elektrisk energi føregåande år. Dette kan kallast ein varedeklarasjon.(NVE)

3 Fortum Markets 7/15/20143 Business example: HÅG Before: Unspecified Nord Pool mix Now: Specified renewable mix Environmental impact from HÅG is reduced with: - 57 kg radioactive waste - 745 ton CO 2

4 Energihandel og Miljø 2020 Bakgrunn: Generelt økende etterspørsel etter “grønne” produkter og tjenester. Samfunns ansvar(bedrifter og privatpersoner) Bedrifter ønsker å markedsføre sine produkter og tjenester som “grønne” Mange ulike deklarasjonssystemer finnes: GoO, EPD, RECS, LECS, EEC, CO2 free, VindEl++, også AAU, ERU, CER, Electricity Disclosure – Hva skiller systemene fra hverandre? – Er det interaksjon mellom systemene? Hovedproblem: Mangel på standardiserte og transparente metoder Mangel på tillit i markedene. Hvordan oppnår man investeringsinsentiver som: Reduserer utslippene av klimagasser? Øker andelen fornybar energi? Øker energieffektiviteten?

5 Prosjekt konsortiet 5

6 Nøkkeltall for prosjektet Tidsperspektiv: 3 år, 2009-2012 Totalt budsjet 20 MNOK – 7.2 MNOK fra Forskningsrådet – Resten fra prosjektpartnerenen Kontanter Arbeidstimer Fortum Markets, prosjekt eier Østfold Forskning, prosjekt administrator PhD som del av prosjektet: – Environmental Documentation of Energy in Trading Systems

7 Hjelpe forbrukerne å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte. Hjelpe kraftleverandører å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse. Hjelpe produsenter å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Hva er hensikten med prosjektet? 7 Forslag til ”best practice” innenfor eksisterende regulering av varedeklarasjon for strøm for å:

8 Hva skjer i Europa?

9 Forbruk av Opprinnelsesgarantier Europa 2001-2010 Kilde: AIB

10 Forbruk av Opprinnelsesgarnatier Fordelt på land 2009 Kilde: AIB

11 Europeiske prosjekter Reliable Disclosure Systems in Europe (RE-Diss) European Platform for Electricity Disclosure (EPED) Oeko-Institut e.V Startipunkt: EU Directive 2003/54/EC og kravene til varedeklarasjon for strøm Oppfølger av E-TRACK II 2010-2012 Prosjektet finansieres av European Kommisjonen og RECS Implementere anbefalingene fra E-TRACK prosjektene – Pålitelig informasjon til Europeiske forbrukere – Markedsintegrering av elektrisitet fra nye fornybar energi Norge representert ved NVE/ Statnett/ Energihandle og miljø 2020

12 CEN og CENELEC Europeisk standard for opprinnelsesgarantier CEN/CLC JWG 2 Guarantees of origin and energy certificates Denne Europeiske standarden vil spesifiserer krav til Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra alle energikilder Arbeidet avsluttes juni 2013 Norge er representert i arbeidsgruppen v/ Hans Petter Kildal, Fortum Markets As

13 Opprinnelsesgarantier og Elsertifikater Tyskland: – Enten subsidie eller opprinnelsesgaranti Belgia: – Enten el- sertifikat eller opprinnelsesgaranti Sverige: – Ny lov for opprinnelsesgarantier fra 01.12.10 – Kan få både el sertifikat og opprinnelsesgaranti Nederland: – Kan få både subsidie og opprinnelsesgaranti Norge: – Ikke avklart – Kan få både el sertifikat og opprinnelsesgaranti

14 Hva skjer i Norge?

15 Varedeklarasjon for strøm 2009 Kilde: NVE Ca. 200 g CO2/kWh

16 Varedeklarasjon for strøm Utviklingen siste tre år

17 Varedeklarasjon for strøm Foreløpig beregning fra RE-DISS og E&M 2020 for 2009

18 Priser på Opprinnelsesgarantier −Fokuset på fornybar energi er langt, langt høyere og betalingsvilligheten i forhold til miljøaspektet er langt større en vi ser i Norge, sier Karde Troms Kraft med 5 øre/kWh i margin i Sverige på grønn strøm (Montel 8.4.10)

19 Kommunikasjon Energi Norges bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftleveranser fra fornybar energi. – 2007 – Bred bransje deltagelse, NVE, Statnett og forbruker myndighetene – Krav til markedsføring og kommunikasjon Minimumskrav til informasjon fra leverandøren Bruk av sammenlignende reklame Delvis opprinnelsesgaranterte leveranser – Bruk av miljøpåstander i markedsføring – Bruk av miljømerker – Krav til verifikasjon av opprinnelsesgaranterte kraftleveranser – Administrasjon – Framgangsmåte ved markedsføring av opprinnelsesgarantert kraft – Utviklingsprosess

20 Oppsummering Systemet med varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier er i ferd med å bli et godt og effektivt system for å gi forbrukerne informasjon om kraftleveransen opprinnelse og miljøprofil. Dette gir forbrukeren mulighet til å velge hvilke energikilder man ønske i fremtiden. Hans Petter Kildal +47 97669827 Hanspetter.kildal@fortum.com


Laste ned ppt "Varedeklarasjon for strøm og opprinnelsesgarantier Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Forskningsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google