Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. Erfaringer fra tilsynsbesøk Tariffering og anleggsbidrag Bjørnar Fladen Prising av nettjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. Erfaringer fra tilsynsbesøk Tariffering og anleggsbidrag Bjørnar Fladen Prising av nettjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Erfaringer fra tilsynsbesøk Tariffering og anleggsbidrag Bjørnar Fladen Prising av nettjenester

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Tarifftilsyn - aktivitet ■ 9 gjennomførte tilsyn i 2011 ■ 37 avvik ■ 9 anmerkninger ■ 12 planlagte tilsyn i 2012

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Tema for tilsyn ■ Beregning av anleggsbidrag ■ Konserninterne transaksjoner ■ Tariffering av uttak ■ Tariffering av innmating

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggsbidrag ■ Reinvesteringer ■ Mangelfull informasjon til kunde ■ Manglende etterberegning ■ Differensiering mellom nyanlegg og forsterkninger ■ Mangelfulle interne rutiner ■ Rutinebeskrivelser som ikke følges

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Fratrekk for reinvestering ■ Varierende forståelse for begrepet ■ Enkelte trekker fra restverdi på brukte komponenter ■ Hvordan skal reinvesteringen beregnes? ■ Kunden skal betale for kapasitetsøkningen ■ Nypris ny komponent – nypris gammel komponent ■ Kan legge til merkostnad ved for tidlig reinvestering

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Flytting av nettanlegg ■ Funn ■ Overlater ansvar til kunde ■ Mangelfull beregning av kostnad ■ Rapporterer ikke kostnader og inntekter i e-Rapp. ■ Regelverk ■ Nettselskapet har ansvar flytting av nettanlegg ■ Skal trekke fra reinvesteringskostnader ■ Skal rapportere inntekter i note 7 og kostnader i note 14

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Konserninterne transaksjoner ■ Flere nettselskap skiller ut deler av nettvirksomheten ■ Kjøper tilbake tjenester fra eget søsterselskap ■ Ingen konkurranseutsetting ■ Manglende dokumentasjon av markedsvilkår

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Konserninterne transaksjoner ■ Hva krever NVE? ■ Vanskelig å dokumentere markedsvilkår uten at det konkurranseutsettes ■ Sammenlikning med REN er ikke tilstrekkelig ■ Dokumentasjonskravet ligger på nettselskapet Ikke mottatt tilfredsstillende dokumentasjon ■ NVE vurderer å endre kontrollforskriften § 2-8 ■ Krav om konkurranseutsetting

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Tariffering av forbruk ■ Stor frihet innenfor dagens regelverk ■ Manglende energiledd på veilys og annet umålt forbruk ■ Spesialtariffer ■ Sesongforbruk ■ Tivoli ■ Skianlegg ■ Naust NVE krever at nettselskapene kan vise til objektive og relevante nettforhold ved inndeling og differensiering av kundegrupper

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Tariffering innmating av produksjon ■ Mangelfull rapportering i e-Rapp ■ Nettoføring av energiledd og andre tariffledd ■ Rapporterer ikke inntekter fra produksjonsrelatere nettanlegg ■ Mangelfull beregning og informasjon om marginaltap ■ Manglende klassifisering/tariffering av produksjonsrelaterte nettanlegg

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Informasjon ■ Rapporterer ikke tariffendringer innen fristen til NVE ■ En uke etter at tariffen er vedtatt ■ Mangelfull informasjon om tariffendring til kunde ■ Krav om informasjon til hver enkelt kunde ■ Mangelfull informasjon ved anleggsbidrag

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Generelt inntrykk ■ Selskapene virker godt forberedt når vi kommer på tilsyn ■ Viser åpenhet og holder ikke ting skjult ■ Enkelte mener vi skaper unødige problemer ■ Streng tolkning av regelverket ■ Uenighet knyttet til etterberegning og vilkår for kjøp av konserninterne tjenester ■ Ingen har klaget på vedtak ifm. revisjonene i 2011

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Utfordringer til bransjen ■ Lage standardprosedyrer for anleggsbidrag ■ Standardskriv med informasjon til kunde ■ Skriftlige avtaler med kunde før arbeider settes i gang ■ Øke kunnskapen knyttet til beregning av anleggsbidrag ■ Sørge for at alle etterberegner anleggsbidrag ■ Legge til rette for gode innkjøpsrutiner ■ Som hindrer misstanke om kryssubsidiering ■ Som er i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. Erfaringer fra tilsynsbesøk Tariffering og anleggsbidrag Bjørnar Fladen Prising av nettjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google