Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Erfaringer fra tilsynsbesøk Tariffering og anleggsbidrag
Bjørnar Fladen Prising av nettjenester

3 Tarifftilsyn - aktivitet
9 gjennomførte tilsyn i 2011 37 avvik 9 anmerkninger 12 planlagte tilsyn i 2012

4 Tema for tilsyn Beregning av anleggsbidrag
Konserninterne transaksjoner Tariffering av uttak Tariffering av innmating

5 Anleggsbidrag Reinvesteringer Mangelfull informasjon til kunde
Manglende etterberegning Differensiering mellom nyanlegg og forsterkninger Mangelfulle interne rutiner Rutinebeskrivelser som ikke følges

6 Fratrekk for reinvestering
Varierende forståelse for begrepet Enkelte trekker fra restverdi på brukte komponenter Hvordan skal reinvesteringen beregnes? Kunden skal betale for kapasitetsøkningen Nypris ny komponent – nypris gammel komponent Kan legge til merkostnad ved for tidlig reinvestering

7 Flytting av nettanlegg
Funn Overlater ansvar til kunde Mangelfull beregning av kostnad Rapporterer ikke kostnader og inntekter i e-Rapp. Regelverk Nettselskapet har ansvar flytting av nettanlegg Skal trekke fra reinvesteringskostnader Skal rapportere inntekter i note 7 og kostnader i note 14

8 Konserninterne transaksjoner
Flere nettselskap skiller ut deler av nettvirksomheten Kjøper tilbake tjenester fra eget søsterselskap Ingen konkurranseutsetting Manglende dokumentasjon av markedsvilkår

9 Konserninterne transaksjoner
Hva krever NVE? Vanskelig å dokumentere markedsvilkår uten at det konkurranseutsettes Sammenlikning med REN er ikke tilstrekkelig Dokumentasjonskravet ligger på nettselskapet Ikke mottatt tilfredsstillende dokumentasjon NVE vurderer å endre kontrollforskriften § 2-8 Krav om konkurranseutsetting

10 Tariffering av forbruk
Stor frihet innenfor dagens regelverk Manglende energiledd på veilys og annet umålt forbruk Spesialtariffer Sesongforbruk Tivoli Skianlegg Naust NVE krever at nettselskapene kan vise til objektive og relevante nettforhold ved inndeling og differensiering av kundegrupper

11 Tariffering innmating av produksjon
Mangelfull rapportering i e-Rapp Nettoføring av energiledd og andre tariffledd Rapporterer ikke inntekter fra produksjonsrelatere nettanlegg Mangelfull beregning og informasjon om marginaltap Manglende klassifisering/tariffering av produksjonsrelaterte nettanlegg

12 Informasjon Rapporterer ikke tariffendringer innen fristen til NVE
En uke etter at tariffen er vedtatt Mangelfull informasjon om tariffendring til kunde Krav om informasjon til hver enkelt kunde Mangelfull informasjon ved anleggsbidrag

13 Generelt inntrykk Selskapene virker godt forberedt når vi kommer på tilsyn Viser åpenhet og holder ikke ting skjult Enkelte mener vi skaper unødige problemer Streng tolkning av regelverket Uenighet knyttet til etterberegning og vilkår for kjøp av konserninterne tjenester Ingen har klaget på vedtak ifm. revisjonene i 2011

14 Utfordringer til bransjen
Lage standardprosedyrer for anleggsbidrag Standardskriv med informasjon til kunde Skriftlige avtaler med kunde før arbeider settes i gang Øke kunnskapen knyttet til beregning av anleggsbidrag Sørge for at alle etterberegner anleggsbidrag Legge til rette for gode innkjøpsrutiner Som hindrer misstanke om kryssubsidiering Som er i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google