Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Kontaktmøte OED 22. april 2010 Felles nasjonale tariffer? Knut Lockert, daglig leder Defo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Kontaktmøte OED 22. april 2010 Felles nasjonale tariffer? Knut Lockert, daglig leder Defo."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Kontaktmøte OED 22. april 2010 Felles nasjonale tariffer? Knut Lockert, daglig leder Defo.

2 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert2 Vel 60 medlemmer fra hele Norge Defos hovedoppgave styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt i bedriftens kapital, kompetanse og personell

3 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert3 Ot.prp. 62 2008-2009 – endringer i energiloven Innledningsvis om nasjonale tariffer finner vi følgende utgangspunkt for Regjeringen; – ”Regjeringen mener det er viktig å opprettholde den lokale forankringen til distribusjonsnettet”

4 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert4 Er det klokt med en landstariff? Defo er ikke i mot at det blir likere tariffer, men vi er med en landstariff redd for; – et press i retning av større inntektsrammer – at det lokale selvstyre vil utvannes over tid – mer rigide regler fra sentralt hold – fjerner incentivene til å være effektiv

5 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert5 Landstariff = høyere rammer? Når man ikke selv må ta ”ansvaret ” for størrelsen på tariffen, er det en risiko for at man vil jobbe for at sin andel av den totale rammen blir størst mulig – Incentivene til å øke kostnadene ved drift og investeringer lokalt er tilstede

6 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert6 Det lokale selvstyre utvannes? En landstariff vil medføre at tariffstrukturen blir nasjonalt bestemt – dvs lokale tilpasninger forsvinner En landstariff kan gi mer rigide regler mht inntektsrammen fastsatt av NVE – strengere regulering Kan gi sentrale krav til investeringer, valg av utstyr og til bemanning og løsning av tjeneste og servicenivå mot kundene I ytterste konsekvens flyttes investeringsbeslutningene bort fra det lokale energiverket – det kan gå på forsyningssikkerheten løs

7 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert7 Anleggsbidrag må tillates også masket nett Anleggsbidrag gir oss mer miljø for pengene for vi får fram de billigste prosjektene først. Dessuten er det rettferdig. Anleggsbidrag er ekstra viktig dersom det skulle bli en landstariff. Ellers ville distriktene sitte med regningen mens utbytte går en annen vei

8 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert8 Hva med utjevningsordningen? Den fungerer i dag, slik Defo ser det etter intensjonen Treffsikker, billig og tar de største prisforskjellene

9 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert9 Konklusjon Defo mener at felles nasjonale tariffer er en trussel mot Regjeringens eget mål fra Ot.prp. nr 62 (2008-2009) om å opprettholde den lokale forankringen til distribusjonsnettet – og vil ikke anbefale nasjonale tariffer


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Kontaktmøte OED 22. april 2010 Felles nasjonale tariffer? Knut Lockert, daglig leder Defo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google