Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo www.defo.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo www.defo.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo www.defo.no Daglig leder: Knut Lockert Tlf. 91187713 Mail: knut.lockert@defo.no Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening Defo frykter kostnadssjokk Distriktenes energiforening, Defo, frykter at et kabelalternativ i Hardanger skal utløse et kostnadssjokk for forbrukerne. – De totale konsekvensene må grundig belyses i en ny utredning, sier daglig leder Knut Lockert

2 15.07.20142Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening – Vi frykter at konsekvensene for samfunnet ikke skal komme godt nok fram dersom svært fordyrende løsninger velges. Det som må fram i lyset er økte kostnader for dette og andre prosjekter, betalingsvilje hos kunder og det offentlige, og forholdet til energilov og stortingsvedtak. Ekstra milliarder Statnett skal etter planen investere 40 milliarder de neste 10 årene for å sikre det norske folk en strømforsyning til å stole på. Bare for Sima – Samnanger vil kostnadene i prosjektet etter Statnetts tall øke fra ca 900 millioner til et sted mellom 4 og 5 milliarder med sjøkabel. Landet vårt har mange fjordspenn i dag og flere vil komme. Det er åpenbart at dette vil føre til krav om enda flere ekstra milliarder til kabling både til lands og til vanns. Allerede har vi sett at kravene har kommet. Nye krav på linjen Ørskog – Fardal og i Finnmark der reindriftsamene ikke vil ha master av hensyn til reindriften. Defo ser med bekymring på hvor denne kostnadskarusellen vil ende. Hvem skal betale? I dag er det nettkundene i Norge som må ta de eventuelle økte kostnadene. – Vi ser for oss en betydelig økning for norske bedrifter og husholdninger gjennom en nettleie der betalingsviljen allerede i dag er svært lav, sier Knut Lockert. Han viser til TNS Gallups Energibarometer fra 1. kvartal i år: «Det er en massiv motstand mot nettleien, og strømkunder flest er svært misfornøyd med nivået på nettleien.» – Det er denne nettleien som etter dagens praksis får en økning vi ikke gleder oss til å formidle til landets nettkunder. Dersom politikerne velger å la denne kostnadskarusellen gå, må det følge med bevilgninger over statsbudsjettet for på den måten å dempe økningen i nettleien, sier Lockert. Defo er opptatt av beredskap og at avbruddstiden ved strømutfall skal være kortest mulig av hensyn til liv, helse og andre samfunnsøkonomiske konsekvenser. Avbruddstiden ved utfall med eventuell ny kablingspolicy kan øke dramatisk i forhold til bruk av luftledninger. Retningslinjer Energiloven gir pålegg om at overføring av energi skal skje på en samfunnsmessig rasjonell måte. Stortinget har også ganske nylig vedtatt en policy om bruk av kabling. En usikkerhet til tross for dette om hvilke retningslinjer som skal gjelde fremover kan føre til ytterligere vanskeliggjøring, forsinkelser og økt risiko for strømbrudd, med de konsekvenser det kan få for samfunnet. – Vi ber politikerne om ikke å glemme hensynet til forsyningssikkerheten og maner til en kostnadsmessig edrulighet av hensyn til de som skal betale regningen, sier daglig leder i Defo Knut Lockert.


Laste ned ppt "15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo www.defo.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google