Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Årsmøte 2013, Honningsvåg Aktuelle saker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Årsmøte 2013, Honningsvåg Aktuelle saker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Defo – Distriktenes energiforening1 Årsmøte 2013, Honningsvåg Aktuelle saker

2 Defo – Distriktenes energiforening2

3 Defo – Distriktenes energiforening3 Reiten «Tror på de de håper på og ikke det de ser» «Vær ærlige i analysene – kommuniser det dere mener er situasjonen. Vær konsistent over tid så blir dere trodd»

4 Defo – Distriktenes energiforening4 Mandat strukturutvalget «strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses»

5 Defo – Distriktenes energiforening5 Paretos Nettanalyse 2013 Påstand : De minste nettselskapene har -Lavere avkastning på nettkapitalen enn de store -Høyere nettleie enn de store -Hyppigere og lengre avbrudd enn de store

6 Defo – Distriktenes energiforening6 Paretos beredskapspåstand Det er ikke grunnlag for å hevde at det er hyppigere og lengre avbrudd hos de mindre selskapene enn hos de store basert på framlagt statistikk -Det som måles er gjennomsnittlig utetid hos kunden. Ikke hvem som er årsaken til feilen. -Pareto kjenner ikke tid og antall feil som skyldes overleggende eller sideordnet nett.

7 Defo – Distriktenes energiforening7

8 Defo – Distriktenes energiforening8

9 Defo – Distriktenes energiforening9 Fra innstillingen «Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre har merket seg at Pareto i en rapport finner at de minste nettselskapene har høyere nettleie enn de store selskapene. De har også hyppigere og lengre avbrudd enn de store. Dette betyr i så fall at nettkundene i små nettselskaper betaler for en lite hensiktsmessig selskapsstruktur gjennom høyere nettleie og økt risiko for strømbrudd enn de ville ha hatt med færre og større nettselskaper. Disse medlemmer har videre merket seg at det de 10 siste årene har vært lite restrukturering i den norske nettstrukturen».

10 Defo – Distriktenes energiforening10 Beredskap – struktur To viktige tilnærminger 1.Hva godtar myndighetene av utetid i forbindelse med investeringer? 2.Hva er akseptabel responstid ved feil i nettet?

11 Defo – Distriktenes energiforening11 Strømutfall i Marker, Trøgstad og Rakkestad kommuner

12 Defo – Distriktenes energiforening12

13 Defo – Distriktenes energiforening13 Investeringer - Hafslund Som et dimensjoneringskriteriet for kommuners beredskap ved strømbrudd en drøy times biltur fra Oslo, oppgis 4 døgn uten strøm. Kommunene bes om å innrette sine beredskapsplaner med tanke på dette

14 Defo – Distriktenes energiforening14 Tas det i for stor grad økonomiske avveininger også ved gjenoppretting etter feil ? KILE-ordningen betyr at man i praksis nedprioriterer områder som koster selskapene mindre ved utfall

15 Defo – Distriktenes energiforening15

16 Defo – Distriktenes energiforening16 Nettet krever tilstedeværelse Rasjonaliserer man bort folk, forsvinner også lokalkunnskapen Det må være folk der nettet er

17 Defo – Distriktenes energiforening17 Påstand Færre selskaper bidrar til flere feil og lengre avbrudd i distriktene

18 Defo – Distriktenes energiforening18

19 Defo – Distriktenes energiforening19

20 Defo – Distriktenes energiforening20 Ser ingen ulemper ved 100 færre nettselskaper Trenger kapital (av fattige kommuner?)

21 Defo – Distriktenes energiforening21

22 Defo – Distriktenes energiforening22 En eventyrfortelling Som THEMA selv påpeker i rapporten «For store oppgaver, for lite penger» tas det ikke hensyn til blant annet: Individuelle forskjeller i topografi Individuelle forskjeller i befolkningsmønster Engangskostnader knyttet til kompensasjon for de stillinger som fjernes og øvrige restruktureringskostnader Allerede gjennomførte eller iverksatte tiltak Praktisk mulighet uten at leveringssikkerheten reduseres Utfordringer ved sammenslåinger og sannsynligheten for at fusjonen blir vellykket Påvirkning på distriktspolitiske hensyn – tap av arbeidsplasser mv.

23 Defo – Distriktenes energiforening23

24 Defo – Distriktenes energiforening24

25 Defo – Distriktenes energiforening25

26 Defo – Distriktenes energiforening26

27 Defo – Distriktenes energiforening27

28 Defo – Distriktenes energiforening28 Sitat fra nettmeldingen «Den kritiske betydningen av strøm tilsier, etter Regjeringens vurdering, at konsekvensene ved å bygge for lite nett er større enn konsekvensene ved å overinvestere» s 8.

29 Defo – Distriktenes energiforening29 Fra innstillingen Fleirtalet meinar det er behov for en gjennomgang av nettreguleringa. Dette er viktig ikkje minst med omsyn til å optimalisere dei økonomiske insentiva for investeringar og effektiv drift. Fleirtalet peker på nødvendigheita av bedriftsøkonomisk lønnsemd for gjennomføring av samfunnsmessig ønskelige tiltak og investeringar i kraftnettet. Fleirtalet meinar at det er naudsynt med ei reform av den økonomiske reguleringa av nettselskapa for å gje dei rette insentiv for investeringar og vedlikehald av overføringsnettet.

30 Defo – Distriktenes energiforening30 Utviklingen av inntektsrammene (1)

31 Defo – Distriktenes energiforening31 Utviklingen av inntektsrammene (2) *2013* Kostnadsgrunnlag Drift- og vedlikehold KILE Nettap Avskrivninger Avkastning Korrigering t-2 til t Samlet inntektsramme Fra 2012 til 2013 en gjennomsnittlig økning i inntektsrammen på 29%

32 Defo – Distriktenes energiforening32

33 Defo – Distriktenes energiforening33 Den største politiske utfordringen er ønsket om å utjevne tariffene mellom områder Utjevningsordningen er som vi vet definitivt ikke en del av grunnloven.. Ryker den står fusjoner igjen eller?

34 Defo – Distriktenes energiforening34 Minimumsavkastningen NVE vurderer å fjerne minimumsavkastningen Vil bli et prioritert område å se på for Nettreguleringsutvalget over sommeren I følge Pareto var det 46 selskaper i 2012 som hadde en avkastning under 2% - «Dagmar-år» Defos utgangspunkt er at med mindre reguleringen er 100% korrekt, kan man ikke fjerne minimumsavkastningen

35 Defo – Distriktenes energiforening :01 m Brukerundersøkelse DEFO SOM MEDLEMSORGANISASJON 1Defo er en svært viktig medlemsorganisasjo n 2Defo er en svært synlig medlemsorganisasjo n 3Defo foretar de riktige prioriteringene 4Defos samarbeid med KS Bedrift er svært viktig 5Jeg er svært fornøyd med Defos medlemsblad «NettOpp» 6Alt i alt har jeg et svært godt inntrykk av Defo N Defo er en svært viktig medlemsorganisasjon51 Defo er en svært synlig medlemsorganisasjon51 Defo foretar de riktige prioriteringene51 Defos samarbeid med KS Bedrift er svært viktig 49 Jeg er svært fornøyd med Defos medlemsblad «NettOpp» 49 Alt i alt har jeg et svært godt inntrykk av Defo 51

36 Defo – Distriktenes energiforening :01 m Brukerundersøkelse Alt i alt har jeg et svært godt inntrykk av Defo N Denne undersøkelsen51

37 Defo – Distriktenes energiforening :01 m Brukerundersøkelse Hvor viktig eller uviktig er arbeidet Defo gjør i forhold til: 1Defos fokus på energiselskapets betydning som drivkraft i lokalsamfunnet 2Defos arbeid med spørsmålet om framtidig struktur blant landets nettselskaper 3Defos arbeid med den økonomiske reguleringen av nettselskapene 4Defos arbeid med tariffer 5Defos arbeid med beredskap 6Defos arbeid med AMS/Bredbånd 7Defos arbeid med en felles faktura N Defos fokus på energiselskapets betydning som drivkraft i lokalsamfunnet 51 Defos arbeid med spørsmålet om framtidig struktur blant landets nettselskaper 51 Defos arbeid med den økonomiske reguleringen av nettselskapene 51 Defos arbeid med tariffer51 Defos arbeid med beredskap51 Defos arbeid med AMS/Bredbånd51 Defos arbeid med en felles faktura51

38 Defo – Distriktenes energiforening :01 m Brukerundersøkelse Defos fokus på energiselskapets betydning som drivkraft i lokalsamfunnet 1Svært uviktig Svært viktig 6 7Ingen formening N Denne undersøkelsen51

39 Defo – Distriktenes energiforening :01 m Brukerundersøkelse Defos arbeid med spørsmålet om framtidig struktur blant landets nettselskaper 1Svært uviktig Svært viktig 6 7Ingen formening N Denne undersøkelsen51

40 Defo – Distriktenes energiforening40


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Årsmøte 2013, Honningsvåg Aktuelle saker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google