Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentrale signalstoffer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentrale signalstoffer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentrale signalstoffer
Endorfiner: Hjernens egne opioider Utløses ved stress for å øke utholdenheten og smerteterskelen Hemmes (varig?) ved langvarig bruk av heroin og andre opiater Senker dermed smerteterskelen og utholdenheten

2 Naturlige stimuli Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet

3 Rusmidler som stimuli

4 Alkohol og fysisk aktivitet

5

6 David Hobler (grunnlegger og leder av org
David Hobler (grunnlegger og leder av org. “ runners in recovery”, USA) ; “To me, the calming hormones released during an hour`s run are the equivalent of drinking a pint of Vodka..”

7 Noen positive effekter av rusmidler:
Ruseffekt. Økt velvære, følelse av ro,avslappethet, balanse Bedre søvn Mindre angst Depresjon avtar, stemingsleie heves Tankestopper Økt viljestyrke Bedre selvtillit Bedre selvbilde Følelse av bedre sosial fungeringsevne og bedre sosial kontakt. Følelse av bedret livskvalitet

8 Noen positive effekter av fysisk aktivitet:
Ruseffekt. Økt velvære, følelse av ro,avslappethet, balanse Bedre søvn Mindre angst Depresjon avtar, stemingsleie heves Tankestopper Økt viljestyrke Bedre selvtillit Bedre selvbilde Reell bedret sosial fungeringsevne og bedre sosial kontakt. Reell bedret livskvalitet og økt levealder.

9 Helena Prochazka,overlege spesialist i psykiatri og rettspsykiatri, Nordhemskliniken, Göteborg
Type trening Intensitet Frekvens varighet Lavintensiv Kondisjons trening 40-60% av APM 4 ggr/uke 15 min Styrketrening 40-70% av 1RM 3 ggr/uke 20 min Høyintensiv 50-75% Av APM 3-5 ggr/uke 30 min Styrke 50-70% av 2-4 ggr/uke Ballspill 50-85% 40 min Abstinens-behandling Etterfølgende behandling

10 Alkoholproblemer; effekter av fysisk aktivitet (Helena Prochazka,forts
Organisert fysisk aktivitet inngår i mange komplekse behandlingsopplegg. Positive effekter både ved akuttbehandling (abstinens) og i etterfølgende behandling av ”craving”, angst og depresjon. Trening er angst og depresjonsforebyggende +psykososial funksjon : å fylle tomrommet etter perioder med rusmiddelbruk og å bygge opp sjølbildet.

11 Abstinens; (Helena Prochazka,forts.;)
Fysisk aktivitet lindrer somatiske abstinenssymptom og er angstdempende. Flere studier har vist signifikant reduksjon i skjelvinger, svetting, samt lavere angstnivå etter organisert lavintensitets kondisjonstrening. Viktig effekt i abstinensfasen er søvnforbedring.

12 "runners high" Ti løperes beskrivning av ”runners high” (en forskningsrapport av L.Widenberg, Psykologiska institutionen, Gøteborgs Universitet) en tilspisset innholdsdeklarasjon Følelse av energi og styrke Følelse av at det går lett, beina løper av seg selv Følelse av å sveve, løper som på skyer. Lykkefølelse, gledestårer Transe og følelse av meditativ tilstand. Følelse av fysisk og psykisk harmoni;. Fokusering og maksimal konsentrasjon om løpingen. Følelse av velbefinnethet. Følelse av stolthet. Følelse av samhørighet.

13 om sammenhengen mellom
Hypoteser om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse

14 Antropologisk hypotese;
-mennesket ER jeger og samler, daglig fysisk aktivitet har vært nødvendig for å overleve. -vår siviliserte livsstil er å trosse vår natur, dette får fysiske og psykiske konsekvenser

15 Fysiologiske hypoteser; (1)
PYROGÈN-HYPOTESEN; kroppstemperaturen øker med èn grad ved intens aktivitet den psykiske velbehagseffekten skyldes dette. ISBAD ; gir samme effekt; plutselig avkjøling medfører sekundær øket varmeproduksjon

16 Fysiologiske hypoteser (2)
MUSKELSPENNINGS- HYPOTESEN: Psykisk anspenthet gir muskelspenninger, Fysisk trening gir fysisk avspenning og derved mental avspenning.

17 Biokjemiske hypoteser:(1)
ENDORFIN-HYPOTESEN: -ENDORFIN er kroppens eget morfin. -det er godt dokumentert at endorfinnivået øker ved hard og langvarig fysisk aktivitet. -”runners high” eller “second wind” forklares med økt endorfinnivå

18 Biokjemiske hypoteser (2)
MONOAMIN-HYPOTESEN; Ved depresjoner er hjernens innhold av monoaminer senket. (serotonin,noradrenalin,dopamin) Dyreforsøk viser at ved fysisk aktivitet øker hjernens innhold av monoaminer.

19 Psykologiske hypoteser (1) (White R. 1958)
MESTRINGSHYPOTESEN; Identitet og selvfølelse utvikles ved stadige erfaringer av å mestre; Fysisk aktivitet gir mestring på disse nivå; Psykologisk mestring Mellommenneskelig mestring instrumentell / fysisk mestring. økt fysisk mestringsevne medfører bedring av selvbildet og styrking av identitet fysisk forfall kan virke identitetsoppløsende og redusere selvfølelsen.

20 Psykologiske hypoteser (2) (Bandura 1977)
“SELF - EFFICACY -HYPOTESEN “; Et menneske med psykiske problem opplever at det ikke er i stand til å endre sin situasjon ved hjelp av egne krefter. Viktig å komme i gang med aktiviteter som en kan mestre. (enkle aktiviteter) Fysisk aktivitet er en konkret aktivitet hvor en fort merker økt kapasitet. Troen på egen problemløsningsevne øker.

21 Psykologiske hypoteser (3)
DISTRAKSJONSHYPOTESEN; KOGNITIV PSYKOLOGI; ANGST og DEPRESJON medfører selvsentrering om egne tanker/ problemer (“tankekjør”) En grubler, tenker og maler om og om igjen negative tanker. Følelser av tilkortkommethet og tristhet forsterkes. Trening er en praktisk aktivitet som gjør at en tenker på noe utenom seg selv, en blir mindre deprimert og engstelig.

22 Flyt-hypotesen [ csikszentmihalya-1990)
En flyt opplevelse er en tilstand der en er så engasjert i en aktivitet at en glemmer seg selv og sine bekymringer. Flyt opplevelsen kommer i situasjoner der det er balanse mellom oppgaven som skal utføres og personens egne ferdigheter til å utføre den. Fysisk aktivitet gir flyt opplevelser, fokus flyttes fra problemer til positive opplevelser og ressurser.

23 Psykologiske hypoteser
AVHENGIGHETS-HYPOTESEN; (Glasser) Man kan mestre sine psykiske plager ved å utvikle positiv avhengighet. Avhengighet av trening er en konsekvens av et komplisert samspill mellom biokjemiske, kognitive og perseptuelle faktorer.

24 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sentrale signalstoffer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google