Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling Etablere og bevare en alianse: En god behandlingsalianse virker klart positivt inn på forløpet og pasientens psykologiske funksjonsnivå Følg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling Etablere og bevare en alianse: En god behandlingsalianse virker klart positivt inn på forløpet og pasientens psykologiske funksjonsnivå Følg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling Etablere og bevare en alianse: En god behandlingsalianse virker klart positivt inn på forløpet og pasientens psykologiske funksjonsnivå Følg pasientens kliniske tilstand: Det er viktig å kontinuerlig følge pasientens kliniske tilstand, en framgangsrik behandling i forhold til rusproblemet gir ikke automatisk en reduksjon i psykiatrisk symptomatologi. Kontakten fortsetter selv om en har oppnådd effekt i forhold til rusproblemets frekvens og intensitet.

2 Forskning peker på at det er fire felles faktorer i alle terapiformer på tvers av teoretis k orientering (dynamisk, kognitiv etc.), type (individuell, familie, gruppe, par etc.), dosering (hyppighet, lengde etc.) eller spesialitet (problemtype, fagfelt etc.). I forhold til deres relative betydning for endring, omfatter disse faktorene 1.Utenomterapeutiske forhold (40%) 2.Relasjon mellom terapeut og klient (30%) 3."Placebo"; tro, håp og forventning (15%) 4.Struktur, modell og teknikk (15%) Mer info om dette kan du få gjennom å lese "Escape from Babel" (Duncan & Miller,1977) eller "The Heart & Soul of Change (Miller & Duncan 1999). Fakta om behandling

3 På bakgrunn av litteraturgjennomgangen trekker Johnsen (overlege ved Incognito klinikk, Oslo) følgende konklusjoner om nytten av behandling: Det er ikke en enkelt behandlingsmetode som er effektiv for alle personer med rusmiddelproblemer. En rekke studier av ulike grupper har vist at behandling i institusjon ikke gir bedre resultater enn poliklinisk behandling. Noen av de beskrevne behandlingsmetoder har gitt bedre behandlingsresultater enn andre behandlingsmetoder og ført til bedre livskvalitet enn ingen behandling i det hele tatt. Kortvarig, motiverende rådgivning kan være effektivt sammenlignet med ingen behandling. Disse behandlingsmetodene kan være kostnadseffektive sammenlignet med omfattende og intens behandling. Behandling av andre problemer enn rusmiddelproblemet kan forbedre behandlingsresultatet..

4 Behandlingsresultatet påvirkes av samspillet mellom en rekke faktorer som pasientens motivasjon for behandling, pasientens sosiale situasjon etter endt behandling, egenskaper ved individet som søker behandling og type rusmiddelproblem. Pasienter som behandles for sine rusmiddelproblemer vil oppnå høyst forskjellige behandlingsresultater med hensyn til rusmiddelbruk. Det er stort frafall av pasienter i behandlingstiltakene for stoffavhengige, hvilket sannsynligvis har sammenheng med graden av psykiatrisk sykelighet. De pasientene som reduserer rusmiddelbruken betydelig eller som blir totalavholdende, vil som oftest oppleve forbedringer på flere områder, særlig hvis perioden med betydelig redusert forbruk blir langvarig. Egenskaper ved terapeuten har betydelig innvirkning påbehandlingsresultatet

5 Behandlingsmål Å oppnå totalavhold eller reduksjon i konsum; Viktig å ha totalavholdsmålsetting i visse faser av behandlingen – psykososiale forandringer skjer og nye vaner skal etableres. (eventuell hjelp til å redusere) Mindre tilbakefall; Både i frekvens og omfang. Et tilfeldig inntak av rusmidler skal ikke lede til en rusperiode. God strategi. Forbedring av psykososial fungering; Det er nødvendig å behandle andre livsområder enn bare rusmiddelbruken.

6 Rusrelaterte problemer hos belastede stoff/rusmisbrukere; MedisinskSosialtPsyk.KunnskapØkonomiAtferd Dårlig almenntilstand Hyppighet av infeksjoner. HIV, Hepatitt Kjønnsykd. Tannsykd. Dårlig pers.hygiene Økt skade - hyppighet. Mangler nettverk På utsiden av samfunnet. Mangler sosiale ferdigheter. Mangler bakgrunn, historie, røtter. Ikke knyttet til kultur. avvikerrollen Depresjoner Paranoiditet Dårlig impuls/følelses kontroll Lav frustrasjons terskel Skyld/skam Svart/hvitt tenking Lav selvfølelse Nedsatt evne til kontakt over tid. Mangler skolegang. Lite arbeidserfaring Lite praktisk kunnskap Vet lite om samfunnet Vet lite om kultur/historie Vet lite om det vanlige liv Urealistiske forestillinger til egne ressurser Fattigdom/ sosialhjelp eller vant med ”for mye” penger via narkotika eller prostitusjon. Problemer med arbeids markedet. Utstøtt pga. holdninger Kriminalitet Manglende respekt ffor grenser Ofte undertrykk ende atferd ovenfor kvinner Rasisme Utagerende Truende Voldelige


Laste ned ppt "Behandling Etablere og bevare en alianse: En god behandlingsalianse virker klart positivt inn på forløpet og pasientens psykologiske funksjonsnivå Følg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google