Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv

2 Mestring framfor dysfunksjon og tap
Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid, Blind er betre Enn brend å vera Fra Håvamål Images of health and disability WHO © 2006 Ballet/Kim

3 Hva er rehabilitering Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjøvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. St. meld. Nr. 21 ( ) Ansvar og mestring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk.

4 Sentrale elementer i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser
Brukerens behov Samarbeid mellom flere instanser og aktører Et klart mål Images of health and disability WHO © 2006 – Wragge Fishing at the age of 102

5 Om inaktivitet; Dramatisk konklusjon
”Følgene av fysisk inaktivitet, eller rettere sagt av utpreget sedat livsførsel, omfatter fysiologiske forandringer av så dyptgående negativ karakter at det berettiger til bruk av betegnelsen mangelsykdom.” Professor i fysiologi, Sigmund B. Strømme

6 Aktivitetsmedisin Øke kunnskap og forståelse for bruk av fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging, behandling og rehabilitering. Påvirker både den fysiske, psykiske og sosiale helse.

7 Psykiske lidelser Ca. 50% av befolkningen vil oppleve å få en behandlingstrengende psykisk lidelse. Fysisk inaktivitet øker risiko for depresjon. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet virker gunstig m.t.p. depresjon, angst, kronisk tretthetssyndrom, kronisk smertetilstand etc. Overlege i psykiatri, Egil W. Martinsen (Aker sykehus,helse sør-øst) har tatt doktorgrad på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse. ”Gå en tur og tenk bedre!”

8 Fysisk aktivitet og mental helse
”Fysisk aktivitet kan ha en betydelig verdi med hensyn til å forbedre funksjon og helse, men forskningen indikerer at virkningen på psykiske og sosiale funksjoner, mestringsstrategier og livskvalitet er minst like viktig. Fysisk aktivitet kan således benyttes like bevisst på å fremme slike effekter.” prof.dr.med. Johan K. Stanghelle i ”Mestring av kroniske sykdommer”

9 Utbredelse av psykiske lidelser

10 Symptomlidelser: 18-65 år Diagnose livstid Markant depresjon 17,8
Enkel fobi 14,4 Sosial fobi 13,7 Dystymi 10,0 Agorafobi 2,9 Panikklidelse ,5 Generalisert angst 2,4 Somatoform lidelse 1,6 Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

11 Symptomlidelser: år Diagnose Livstid Alkoholmisbruk/avhengighet 22,7 Stoffmisbruk/avhengighet 4,4 Bulimi/anoreksi ,2 Obsessiv-kompulsiv forst. 0,7 Bipolar fortyrrelse Ikke-affektive psykoser 0,2 Alle psykiske lidelser 49,4 Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

12 Personlighetsforstyrrelser: 18-65 år
Diagnose Eksentrisk . 4,1 Paranoid 2,4 Schizoid 0,9 Schizotyp ,6 Dramatisk Antisosial 0,7 Sadistisk 0,2 Borderline 0,7 Histrionisk 2,0 Narcissistisk 0,8 Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

13 Personlighetsforstyrrelser: 18-65 år
Diagnose Engstelig 9,4 Unnvikende 5,0 Avhengig 1,5 Obsessiv-kompulsiv 2,0 Passiv-agressiv 1,7 Self-defeating 0,8 Alle personlighetsforstyrrelser 13,4 Torgersen, Kringlen, Cramer, 2001

14 Psykiske vansker: Barn og unge
15-20 % av alle b/u har psykiske vansker 17 % av åringene har psykiske vansker 25 % av jentene 9 % av guttene 24 % i Oslo 27 % om fremmedkulturelle foreldre 22 % om ikke fremmedkulturelle foreldre FHI 2005, ungdoms u.s. 5 norske fylker, upublisert

15 Psykiske lidelser: Barn og unge
8 % av alle barn og unge er behandlingstrengende Høyere i Oslo: 10 %? Lavere i distriktene: 6 %? 6,5 % av 7-9 åringene er behandlingstrengende Blant ungdom: Høyere Blant førskolebarn: Lavere Blant barn under 3 år: Ukjent Blant fremmedkulturell bakgrunn: Som andre, men noen grupper skiller seg ut. FHIs estimater fra upubliserte tall, Barn i Bergen, 2005

16 Vanligste psykiske lidelser: Barn og unge
7-9 års alder: 2 av 3 er gutter, 1 av 3 er jenter Adferdsproblemer ADHD og andre utviklingsforstyrrelser Angstlidelser Depresjon Etter pubertet: 2 av 3 er jenter, 1 av 3 er gutter Angst Adferdsforstyrrelser ADHD

17 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer

18 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer
Psykiske lidelser står for 20 % av all sykdomsbelastning på europeisk økonomi Psykiske lidelser koster Norge antakelig 100 milliarder kroner per år – tilsvarer drift av fire forsvarsbudsjetter i året 3. Depresjon koster mest – ca 44 mrd/år

19 Psykiske lidelser står for 20 % av all sykdomsbelastning på europeisk økonomi
Mer enn belastningen fra alle krefttyper til sammen 3 x belastningen fra alle lungesykdommer 3 x belastningen fra alt alkoholbruk Nær 4 x belastningen fra veitrafikkulykker 2,5 % av USAs BNP kommer fra psykisk lidelser Norge: Høyere? ukjent. ¼ av verdens familier har en eller flere medlemmer med en psykisk lidelse (WHO, 2001).

20 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer
De største kostnadene skyldes tapt arbeidstid, deretter trygdeutgifter Halvparten (44%) av uføretrygdene og 1/3 (32%) av sykemeldingsfraværet i Norge skyldes psykiske lidelser (kontrollert for somatiske belastning og diagnose). Psykiske lidelser er årsak til hvert fjerde voldelige dødsfall (ulykke, vold, selvmord)

21 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer
Uregistrerte psykiske lidelser hos kroppslig syke og hos rusmisbrukere koster samfunnet store og summer, men forblir ofte uoppdaget Barn/unges psykiske helse predikerer voksnes psykiske lidelser, sosiale tilpasning, kriminalitet, helseadferd, somatiske sykelighet og død 90 % av behandlingen av psykiske lidelser skjer i allmennpraksis - og tilbakefall er regelen

22 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer
Fattigdom, lavkonjunktur og høy sosial ulikhet øker forekomst av psykiske lidelser Sosial isolasjon bidrar til nedbryting av mental helse og selvmord blant personer med alvorlig psykisk lidelse. 2/3 av menn under 35 år med psykiske lidelser som dør i selvmord, er arbeidsløse (Storbritannia) Tidlig inngripen for å holde folk i arbeid og opprettholde sosiale kontakter er det viktigste tiltak for å redusere konsekvensene av å utvikle alvorlig psykisk lidelse

23 Hva må gjøres nå?

24

25

26

27


Laste ned ppt "Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google