Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan komme i gang med treningskontakt 1:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan komme i gang med treningskontakt 1:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan komme i gang med treningskontakt 1:
Sosialkontoret i Førde har egen treningskontaktkoordinator Sosialkontorene har oppdaterte lister over godkjente treningskontakter Søknad til sosialkontoret (om antall timer treningskontakt samt utgiftsdekning; klær utstyr,treningsavgift,svømmekort etc.) Kontakt med aktuell treningskontakt Matching treningskontakt – bruker. Vi deltar på 1.møte. (sosialetaten kaller inn) Sosialetaten ansvarlig for samarbeidskontrakt og avlønning. (lønn ca kr ,- pr. t)

2 Hvordan komme i gang med treningskontakt 2:
Vi veileder oppsetting av treningsprogram el. forslag til aktiviteter. Treningskontakter veiledes underveis og 1.mand. hver mnd. Treningskontakt (alene eller med prosjektet) deltar som oftest i ansvarsgruppe og er en del av individuell plan. Varighet av tiltaket; så lenge bruker har behov. (viktig; treningskontakt skal motivere til egentrening og uavhengighet av treningskontakt tilslutt. Treningskontakt skriver evalueringsrapport hver mnd.

3 Type aktiviteter % Ulike gruppetreninger 78.4 Gå-turer 50 Helsestudio
47.2 Jogging 44.4 Fjell-turer 30.6 Sykling 19.4 Klatring Ski 11.4 Sirkel-trening 11.1 Kajakk Svømming 5.6 Ulike ballspill 5.7 Annet 6.3

4 Prosjektdeltakerene; noen karakteristika
Alvorlig deprimerte n (%) 36 (87.8) Alvorlig angst, n (%) 33 (80.5) Selvmordstanker, n (%) 25 (61.0) Selvmordsforsøk, n (%) 19 (46.3)

5 Rusmidler; Mest brukte rusmiddel, n (%) Alkohol, 17 (41.5
Cannabis, (43.9 Annet, (14.7) Bruk av rusmidler de siste 4 ukene , n (%) En gang pr uke , 5 (12.2) 2-4 ganger i uka, 7 (17.1) Omlag daglig, (14.6)

6 noen resultat:

7 Viktigheten av å ha en treningskontakt , n= 36
Svar i prosent 76.5 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

8 Fordelene av å ha deltatt i prosjektet, n= 37
Svar i prosent 59,6 % % svarer MYE eller SVÆRT MYE

9 Forbedring i livskvalitet, n=37
Svar i prosent 59,3 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

10 Forbedring i fysisk helse n=37
Svar i prosent 72,9 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

11 Forbedring i psykisk helse n=37
Svar i prosent 64,8 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

12 Forbedring i sosiale relasjoner;venner,familie n=37
Svar i prosent 54 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

13 Motivert til å trene etter prosjektperioden, n=37
Svar i prosent 66,6 % svarer MYE eller SVÆRT MYE

14 Results; V02-max,BDI,BIA, SCL-90, BSPS, DAST,SMAST
Tests Baseline Mean (SD) Two year follow up P-value Body-mass-index (N=34) 21.32 (8.48) 23.88 (5.68) 0.135 VO2max (N=33) 43.67 (10.21) 45.70 (10.16) 0.005 Beck Depression Inventory (N=36) 20.00 (11.40) 14.50 (9.05) 0.011 Beck Inventory-A anxiety scale (N=36) 22.42 (14.40) 14.83 (11.40) 0.004 The Symptom Checklist-90-R (N=36) 1.30 (0.70) 0.93 (0.58) 0.001 Brief Social Phobia Scale (BSPS) total (N=36) 30.32 (14.96) 26.27 (13.56) 0.170

15 Tests Baseline Mean (SD) Two year follow up P-value BSPS fear (N=36)
12.08 (6.46) 11.14 (5.56) 0.463 BSPS avoidance (N=36) 13.24 (6.79) 11.11 (6.74) 0.147 BSPS physiology (N=36) 5.06 (3.07) 4.03 (3.18) 0.073 Drug abuse screening test-20 (3 months) (N=28) 6.68 (4.82) 4.54 (3.33) 0.003 Short Michigan Alcoholism Screening test (3 months) (N=35) 1.89 (2.25) 1.20 (2.19) 0.151 Assumptions on alcohol or drug use index (N=30) 60.26 (18.27) 52.53 (15.60) 0.046

16 Hvem samarbeidet vi med;
Idrettskretsen Fylkesmannen, Fylkeslegen Ulike tiltak i 2.linja. (DPS, rusintitusjoner) 1.linjetjenesten (sosialkontor/ kommunehelsetjenesten) Helsestudio Shdir Helse og rehabilitering Modum bad,

17 Treningskontakter + polikliniske behandling eller institusjon
Treningskontakt pr. år pr. pasient; 4 timer/ uke Lønn til treningskontakter, utgifter til trening, Polikliniske samtaler Til sammen pr år kr ,- Institusjon pr. år pr. pasient; kr ,-

18 Totale utgifter til treningskontakter eller institusjon (pr. pasient pr. år.)

19 konklusjon

20 Takk for oppmerksomheten
fritidforalle.no treningskontakt.no


Laste ned ppt "Hvordan komme i gang med treningskontakt 1:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google