Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling og kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling og kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling og kommunikasjon
Forelesninger 2006 Treningskontaktkurs psykiatrisk sjukepl.; Kjersti Håvardstun

2 Tema Samtale /kommunikasjon Faser i kontaktforhold
Følelsesladede / nøytrale holdninger Balansert involvering Overføring - motoverføring Aggresjonstakling

3 Hovedtyper relasjoner
Symmetriske relasjoner Deltakerne fokuserer på likheter. Forsøker å ligne hverandre. (”Like barn leker best”) Komplementære /Asymmetriske relasjoner Deltakerne fokuserer på ulikheter. (”Motsetninger tiltrekker hverandre”) Parallelle relasjoner

4 Hvordan skape betingelser for gode relasjoner?
Å være personlig Å bekrefte det unike ved pasienten Felles opplevelser Hellige øyeblikk Humor

5 Kroppsspråk Ikke-verbal kommunikasjon består av:
- Kroppsspråk - kroppens positur, holdning og bevegelse. - Kommunikasjon via ansikt, øyne, stemme, stillhet, pust, berøring.

6 Det unike møtet ”Møtet mellom to mennesker er en enestående hendelse i seg selv. Enestående i den betydning at akkurat dette møtet, mellom akkurat disse to menneskene aldri har skjedd før og aldri kommer til å skje igjen” (Størksen, 1980).

7 Tilstedeværelse Er jeg nysgjerrig på dette mennesket?
Hvordan kan jeg øke min nysgjerrighet?

8 Holdning - en definisjon
En holdning er en relativt varig organisering av tanker, følelser og atferdstilbøyeligheter omkring et fenomen, et spørsmål, en institusjon i samfunnet, en etnisk gruppe og lignende. Utviklingen av holdninger er en del av sosialiseringen fordi de både dannes som et resultat av samspill med andre, og påvirker måten vi omgås andre på (Bunkholdt, 2000).

9 Treningskontaktholdninger som oppleves som positive:
Personlig omsorg Innlevelsesevne Åpenhet og evne til å vise seg som person Håp og optimisme Likeverdighet Fleksibilitet og evne til nytenkning Gi trygghet og støtte Humoristisk sans

10 Treningskontaktholdninger som oppleves som negative:
Manglende innlevelsesevne Moralisering og ”bedre-vitende-holdning” Travelhet Passivitet og ”snillhet” Manglende evne til å skille mellom egne og den som trenes sine problemer

11 Overføring Betegner de følelsesmessige reaksjoner pasienten får overfor en annen når reaksjonene ikke stammer fra slik den andre faktisk er eller forholder seg, men fra pasientens tidligere erfaring og mellommenneskelige forhold. (A. Evang, 1986).

12 Motoverføring Betegner de følelsesmessige reaksjoner behandler får overfor pasienten som ikke stammer fra slik pasienten faktisk er eller forholder seg. Reaksjonene stammer fra behandlerens tidligere erfaringer i mellommenneskelige forhold, fra egne nevrotiske konflikter. (A.Evang, 1986)

13 vold Enkelte situasjoner eller relasjoner kan aktualisere en særlig sårbarhet hos en person som kan gjøre at volden blir en mulighet” (Bøe og Thomassen, 2000).

14 Sårbarhetssammenhenger som går forut for voldelige handlinger
Fysisk kontakt Grensesetting Kommunikasjonsproblemer Omstillinger Personer Risikokontakt Stoff (Bjørkly, 1997).

15 Ansvar og skyld Gjerningsmannen er ansvarlig for voldshandlingene og skyldig overfor den han har krenket. Volden bør alltid sees som en handling utført av en person uansett hvor dominerende de situasjonelle føringene er.(Bøe og Thomassen, 2000).

16 Sjå mennesket !


Laste ned ppt "Samhandling og kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google