Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFES er nasjonalt referanselaboratorium for kvalitetsreduserende og humanpatogene parasitter i fisk NIFES overvåker pelagisk råstoffkvalitet mht parasitter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFES er nasjonalt referanselaboratorium for kvalitetsreduserende og humanpatogene parasitter i fisk NIFES overvåker pelagisk råstoffkvalitet mht parasitter."— Utskrift av presentasjonen:

1 NIFES er nasjonalt referanselaboratorium for kvalitetsreduserende og humanpatogene parasitter i fisk
NIFES overvåker pelagisk råstoffkvalitet mht parasitter og hygiene: gir faglig råd og støtte til … Forvaltningen: regelverk samt håndtering og oppfølging av internasjonale klagesaker Industrien: bl.a. markedsvurderinger og klagesaker Forskning: kartlegging av tendenser mht råstoffkvalitet Eksempel klimaendring: økt forekomst av eksisterende skadeorganismer og mulig spredning av nye arter

2 Anisakis i NVG-sild og kolmule
Copyright: Arne Levsen, NIFES

3 Makrell: små fisk har signifikant større forekomst av Anisakis i filetene enn større fisk
~ 450 g: sign. difference Nedbrutte makk som følge av immunreaksjon Copyright: Arne Levsen, NIFES

4 ”Soft flesh” hos makrell:
Soft flesh is commonly reported by Japanese customers of Norwegian mackerel. The condition occurs in every consignment of summer mackerel (aug.-okt.). Apparently absent in winter mackerel (nov.-jan.). Mykt og utflytende kjøtt hos makrell Avhengig av infeksjonsintensitet og lagringstemperatur/forhold Kraftigste symptomer fra t etter fangst Copyright: Arne Levsen, NIFES

5 Forekomst av Kudoa i makrell fra Nordsjøen
Kun større makrell (> 470 g) ser ut til å være infisert. Ca 2-3% prevalens i gruppen >450 g. 5-8 % av stor makrell (> 600 g) er infisert (data fra 2004 – 2006). Opptrer kun hos makrell på slutten av sesongen – årsaken til dette er ukjent. NIFES har utviklet en diagnostisk markør (PCR-basert) for tidlig ”subklinisk” påvisning av Kudoa. Kan også brukes på bl.a. laks Kudoa fra makrell er identisk med arten K. thyrsites som er et stort kvalitetsproblem i oppdrett av Atlantisk laks i Vest-Canada

6 Listeria monocytogenes
Kan gi sykdom hos mennesker (I Norge ca. 20 tilfeller pr. år med 30 % dødelighet) Vokser uten oksygen, ved lav temperatur, lav pH og høy saltkonsentrasjon Danner biofilm Undersøker hele prod.kjeden L. monocytogenes påvist på fisk, i produksjonsvann og på utstyr på fartøy og landanlegg. NIFES kartlegger mulige spredningsveier for å kunne redusere problemet i pelagisk sektor.

7 Hygiene under fangst og produksjon
Større fokus på hygiene inkl. personlig hygiene om bord – håndtering av mat! Oppfølging av både fartøy og landanlegg Hvorfor mye høyere kimtall hos pelagisk fisk sammenlignet med oppdrettslaks? NIFES har utviklet og tester ny hypotese rundt dette

8 ”Overvåkingsprogram for parasitter og hygiene i pelagisk sektor”
Basert på forskningskvoter (sild, makrell, ev. kolmule) Foreløpig 5 år - oppstart våren 2006 Opprettet styringsgruppe: NIFES, VI, FHL, EFF, NSS og Mattilsynet, med FKD som observatør Må kunne styre bruken av tildelte kvoter: - Autentisk fangstsituasjon (fartøy og landanlegg) - Må kunne kontrollere viktige forhold om bord - Må kunne dirigere fangsten til landanlegg Etablert samarbeid der det er mulig og hensiktsmessig: eksempel ”Baseline” Viktig med overvåking og kontroll av råstoff-kvalitet hos pelagisk fisk! Industriell matproduksjon


Laste ned ppt "NIFES er nasjonalt referanselaboratorium for kvalitetsreduserende og humanpatogene parasitter i fisk NIFES overvåker pelagisk råstoffkvalitet mht parasitter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google