Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmings- kommisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmings- kommisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmings- kommisjonen

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Føring i Statsbudsjettet 2003 Fiskeridirektoratet har siden 2003 gjennomført en prøveordning med tekniske havariundersøkelser ved behov. På denne måten ville vi høste erfaringer uten at dette skulle koste store beløp eller binde oss opp i en bestemt arbeidsmåte. Den store rømningen i Møre og Romsdal i 2005 og ”Narve”-rømningene 2006 førte at FKD 03.02.06 sendte Fiskeridir en anmodning om forslag til permanent kommisjon. Svar ble sendt 22.03.06, og et revidert utkast med forslag til medlemmer ble sendt 26.06.06. Kommisjonen ble oppnevnt av Statsråden 05.07.06

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmingskommisjonen skal innhente informasjon og initiere undersøkelser for å opplyse årsaken til alvorlige rømninger og anleggshavari ved ulike former for utøvelse av akvakultur. Kommisjonen skal arbeide systematisk for å redusere risiko for rømninger og havarier ved å belyse og informere om sitt arbeid, og ved å foreslå endringer i standarder, regelverk og andre former for rammebetingelser som oppfattes som utslagsgivende. Mandat (brev av 18.08.06)

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Kommisjonens arbeid skal inngi tillit gjennom sin faglige kvalitet og åpenhet. Kommisjonens arbeid, herunder underlagsmateriale, møtereferater, konklusjoner og anbefalinger skal være tilgjengelig i et internettbasert system for offentlig erfaringsdeling. Forvaltningslovens regler om habilitet og forsvarlig saksbehandling skal ligge til grunn for arbeidet. Det er ikke kommisjonens oppgave å vurdere ansvar hos utøver for den enkelte hendelse. Kommisjonen rapporterer til Fiskeridirektoratet. Departementet kan gi utdypende instruks om kommisjonens arbeid. Fiskeridirektoratet stiller sekretariat til rådighet for kommisjonen.” Mandat (brev av 18.08.06)

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskeridir regionkontor sender medarbeidere til lokaliteten innen 24 timer etter mottatt rømningsmelding Rømnings- melding mottas av Fiskeridir regionktr Åstedsrapport: Regiondirektørens foreløpige rapport og dokumentasjon av hendelsen Fiskeridir regionkontor Vurderer om oppdretter har opptrådt uforsvarlig eller ikke, og om det er behov for ytterligere undersøkelser (f eks i forhold til forsvarlighet). Foretar evt politianm., innstiller på inntrekning av tillatelse eller å avslutte saken. Fiskeridirektoratet foretar en behandling på grunnlag av regiondirektørens innstilling. Kan velge å avvente kommisjonens eventuelle rapporter og konklusjoner Rømnings- kommisjonen s sekretariat (Fiskeridirektora tet) Kopi Rømningskommisjonens sekretariat igangsetter evt egne undersøkelser innenfor budsjett Rømnings- kommisjonen Sammensatt av ulik kompetanse, møtes etter behov Kommisjonen vurderer rapportene og trekker konklusjoner mht årsak og anbefalinger for at ikke samme hendelse skal skje igjen Dagens permanente ordning…. …foreslås komplettert med permanent kommisjon Kan anmode om undersøkelser Alle rømningsmeldinger og åstedsrapporter går i kopi til kommisjonen Innleid uavhengig teknisk ekspert (som er habil i forhold til den konkrete hendelsen) utfører teknisk undersøkelse og gir rapport IT-basert system for offentlig erfaringsdeling mht rømningshendelser og -årsaker


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmings- kommisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google