Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg? Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet, miniforedrag Nor-Fishing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg? Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet, miniforedrag Nor-Fishing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg? Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet, miniforedrag Nor-Fishing 2012

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Presentasjon - Kathrine Kannelønning - Jurist ved Reguleringsseksjonen - Ansvarlig for iverksettelse av gebyrordningen og klagebehandling av vedtak Hva heter ”barnet” egentlig? A. ”lovbrotsgebyr” B. ”lovbruddsgebyr” C. ”overtredelsesgebyr” Tema for miniforedraget - Hva, når, hvorfor og hvordan?

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Tørre fakta Hjemmel - havressursloven § 59 (lovbrotsgebyr) - forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven Ble iverksatt 1. mars 2012

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Hva er et overtredelsesgebyr? En sanksjon… ilagt av forvaltningen… som pålegger en person eller et foretak… å betale et pengebeløp til det offentlige… som følge av at de har overtrådt et forbud eller påbud… fastsatt i lov, forskrift eller enkeltvedtak. Krever forsett eller uaktsomhet hos den ansvarlige

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Når er det aktuelt å bruke overtredelsesgebyr? Til erstatning for bøtestraff fra politiet AdvarselOvertredelsesgebyrAnmeldelse Hovedmoment: - Ved mindre alvorlige brudd på regelverket – ønske om avkriminalisering - Type regelbrudd som inntrer ofte - effektivisering for alle parter - Fakta i saken er klart - Ikke behov for politietterforskning (f.eks. ved innrømmelse) - Det skal fortsatt føles som straff og motarbeide at det skjer igjen

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Når er det aktuelt å bruke overtredelsesgebyr? Se liste i forskriftens § 4 Begynner likevel i det små - Manglende sending av posisjonsmelding - Feilføring av fangst i elektronisk fangstmelding eller fangstdagbok - Sammenlignet med fangst i rom og seddelført fangst - Feilføring av kvantum på seddel - Konkret vurdering

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvordan beregnes overtredelsesgebyret? Konkret vurdering av bl.a. - Hvor alvorlig overtredelsen er - Fortjenesten eller den potensielle fortjenesten av lovbruddet - Om det gjelder et eller flere lovbrudd av samme type - Graden av skyld - Ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført Utgangspunkt: samme nivå som dagens bøtestraff og straffeprosessuell inndragning Fratrekk for evt. administrativ inndragning Maks 100 000 kr per rettsubjekt

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvordan ilegges et overtredelsesgebyr? Enkeltvedtak etter forvaltningsloven - Forhåndsvarsel - Vedtak - Klageadgang Adgang til prøving for domstolene Kompetansen til å fatte vedtak er sentralisert til - Fiskeridirektoratet region Nordland og - Fiskeridirektoratet region Sør - Hvorfor? - Bedre sikre likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen Fiskeridirektoratet i Bergen er klageinstans Beløpet kreves inn av Statens Innkrevingssentral

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Oppsummering – hva betyr det for deg? Du kommer ikke i strafferegisteret Samme nivå på gebyret som bøtestraffen Kortere saksbehandlingstid Betryggende saksbehandlingsprosess


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg? Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet, miniforedrag Nor-Fishing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google