Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg?
Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet , miniforedrag Nor-Fishing 2012

2 Presentasjon Presentasjon Kathrine Kannelønning
Jurist ved Reguleringsseksjonen Ansvarlig for iverksettelse av gebyrordningen og klagebehandling av vedtak Hva heter ”barnet” egentlig? ”lovbrotsgebyr” ”lovbruddsgebyr” ”overtredelsesgebyr” Tema for miniforedraget Hva, når, hvorfor og hvordan? Spørsmål til slutt

3 Tørre fakta Hjemmel havressursloven § 59 (lovbrotsgebyr)
forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven Ble iverksatt 1. mars 2012

4 Hva er et overtredelsesgebyr?
En sanksjon… ilagt av forvaltningen… som pålegger en person eller et foretak… å betale et pengebeløp til det offentlige… som følge av at de har overtrådt et forbud eller påbud… fastsatt i lov, forskrift eller enkeltvedtak. Krever forsett eller uaktsomhet hos den ansvarlige

5 Når er det aktuelt å bruke overtredelsesgebyr?
Til erstatning for bøtestraff fra politiet Advarsel Overtredelsesgebyr Anmeldelse Hovedmoment: Ved mindre alvorlige brudd på regelverket – ønske om avkriminalisering Type regelbrudd som inntrer ofte - effektivisering for alle parter Fakta i saken er klart Ikke behov for politietterforskning (f.eks. ved innrømmelse) Det skal fortsatt føles som straff og motarbeide at det skjer igjen Til erstatning, dvs:Hever terskelen for bruk av bøtestraff Endrer ikke bruken av advarsel Eks mindre alvorlige brudd: - avvik i fangstdagbok/fangstmengde Effektivisering: saksbehandlingstiden skal være kortere enn hos politiet mindre belastning for det offentlige og for fisker Føles som straff…: Eks.: ved gjentatte overtredelser av samme type, må gebyret økes og anmeldelse vurderes

6 Når er det aktuelt å bruke overtredelsesgebyr?
Se liste i forskriftens § 4 Begynner likevel i det små Manglende sending av posisjonsmelding Feilføring av fangst i elektronisk fangstmelding eller fangstdagbok Sammenlignet med fangst i rom og seddelført fangst Feilføring av kvantum på seddel Konkret vurdering Listen: uttømmende Begynner i det små: regelbrudd vi har erfaring fra, gode kontrollmetoder – sikre forsvarlig saksbehandling (bevissikring og lignende) Konkret vurdering: ikke alle brudd av slik type som nevnt, for eksempel: ikke ved gjentakelse, graden av avvik,

7 Hvordan beregnes overtredelsesgebyret?
Konkret vurdering av bl.a. Hvor alvorlig overtredelsen er Fortjenesten eller den potensielle fortjenesten av lovbruddet Om det gjelder et eller flere lovbrudd av samme type Graden av skyld Ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført Utgangspunkt: samme nivå som dagens bøtestraff og straffeprosessuell inndragning Fratrekk for evt. administrativ inndragning Maks kr per rettsubjekt Konkret vurdering: vs overtredelsesgebyr for oppdrettsanlegg Momenter fra forskriftens § 5 Hvor alvorlig overtredelsen er

8 Hvordan ilegges et overtredelsesgebyr?
Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Forhåndsvarsel Vedtak Klageadgang Adgang til prøving for domstolene Kompetansen til å fatte vedtak er sentralisert til Fiskeridirektoratet region Nordland og Fiskeridirektoratet region Sør Hvorfor? Bedre sikre likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen Fiskeridirektoratet i Bergen er klageinstans Beløpet kreves inn av Statens Innkrevingssentral Hva betyr dette for deg? Hvem får du brev fra?? Enkeltvedtak: dvs ikke gebyrblokk på kaia Gode muligheter til å komme med uttalelse i saken Hvem får du vedtaket fra, uavhengig av hvor de bor

9 Oppsummering – hva betyr det for deg?
Du kommer ikke i strafferegisteret Samme nivå på gebyret som bøtestraffen Kortere saksbehandlingstid Betryggende saksbehandlingsprosess


Laste ned ppt "Innføring av ”lovbrotsgebyr” – hva betyr det for deg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google