Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

‘Fra Ord til liv’ ‘Fra Ord til liv’ Desember 2011 Desember 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "‘Fra Ord til liv’ ‘Fra Ord til liv’ Desember 2011 Desember 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ‘Fra Ord til liv’ ‘Fra Ord til liv’ Desember 2011 Desember 2011

3 «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!» (Luk 3,4)

4 I denne adventstiden får vi her et nytt «Fra ord til liv», som vi oppfordres til å etterleve. Evangelisten Lukas har hentet disse ordene fra fortrøstningens profet, Jesaja.

5 Av de første kristne ble utsagnet tillagt Johannes døperen, Jesu forløper.

6 Og ved nettopp å presentere oss for Johannes døperen i denne tiden før jul, innbyr Kirken oss til glede, fordi Døperen er en budbærer som varsler om Kongens komme.

7 Tiden er nær da Gud skal oppfylle sine løfter, tilgi synder og gi oss frelse.

8 «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!» (Luk 3,4)

9 Men selv om dette er gledens ord, er det også en oppfordring til å foreta en reorientering og radikalt å endre retning for hele vårt liv.

10 Johannes døperen oppfordrer oss til å rydde vei for Herren. Men hva er så dette for en vei?

11 Døperen forkynte Jesu komme, men før Jesus trådte inn i det offentlige liv for å begynne sin gjerning, oppholdt han seg i ørkenen. Det var hans vei.

12 I ørkenen levde han i dyp forening med sin Far, men han møtte også fristelser, og slik gjorde han seg solidarisk med alle mennesker. Og han gikk seierrik ut av det.

13 Det er den samme veien vi gjenfinner i Jesu død og oppstandelse. Etter å ha gått sin vei til ende, blir han selv «veien» for oss som er på vandring.

14 Det er Jesus som er veien vi bør følge for fullt ut å kunne realisere vårt menneskelige kall, som består i å tre inn i total enhet med Gud.

15 Hver av oss er kalt til å berede veien for Jesus, som ønsker å komme inn i vårt liv. Da må vi gjøre vårt livs stier rette, så han kan komme inn.

16 Vi må berede veien for ham og fjerne hindringene, én for én: de som oppstår av vår begrensede måte å se verden på, og de som skyldes vår svake vilje.

17 Vi må ha mot til å velge mellom vår egen vei og hans vei for oss, mellom vår vilje og hans vilje, mellom et program vi selv har lagt opp, og det som han i sin allmektige kjærlighet har tenkt ut.

18 Og når vi så har tatt denne avgjørelsen, må vi arbeide for å tilpasse vår egensindige vilje til hans.

19 Hvordan? De kristne, som virkelig lever sin tro, lærer oss en god, praktisk og intelligent metode: Gjør det her og nå!

20 Ta bort stein på stein i hvert øyeblikk, så ikke vår egen vilje lever i oss, men hans.

21 Slik vil Ordet kunne etterleves: «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!»

22 “Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, desember 1997 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over. På internet: www.focolare.no Oversatt i forskjellige språk: www.santuariosancalogero.org «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!» (Luk 3,4)


Laste ned ppt "‘Fra Ord til liv’ ‘Fra Ord til liv’ Desember 2011 Desember 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google