Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lean Verktøy. Muda = sløsing 1.Defekter 2.Mellomlager 3.Unødvendig bearbeiding 4.Venting 5.Bevegelse 6.Transport 7.Overproduksjon 8. Ubenyttet kreativitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lean Verktøy. Muda = sløsing 1.Defekter 2.Mellomlager 3.Unødvendig bearbeiding 4.Venting 5.Bevegelse 6.Transport 7.Overproduksjon 8. Ubenyttet kreativitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lean Verktøy

2 Muda = sløsing 1.Defekter 2.Mellomlager 3.Unødvendig bearbeiding 4.Venting 5.Bevegelse 6.Transport 7.Overproduksjon 8. Ubenyttet kreativitet Muri = overbelastning Mura = ulik fordeling av arbeidet eller ustabilitet Gå ut og se på arbeidsplassen =Gemba Hva vil vi oppnå? - 3M - Muda, Mura, Muri Overproduksjon anses som verst fordi den genererer mange av de andre tapene

3 Team og forbedringsarbeid Teammøte 1 gang/uke 5-30 min Teamet har ansvaret for Daglig arbeid Å etablere standard og trene alle i teamet Kontinuerlig forbedring Teamtavla Tiltakslista

4 Resultat Mål Tiltak Visuelt Stående i produksjonen 3 -10 minutter Måned P U K K Dag Uke P U K K P U K K Operative møter Mål Ha en daglig målstyring som gir ”trykk” i organisasjonen Få opp problem og få gjennomført tiltak raskt Lage dagsplan Team Ledere Formann Avd Sjef Fabrikks Sjef Daglig møte Begynnelsen på skiftet 5-10 min Daglig møte Rapportering Information Avd Sjef Avd Sjef Formann Team Ledere Team Ledere Rapportering Information Rapportering Information Rapportering Information Daglig møte Operatør Daglig møte Tiltak til neste 24-timers møte ProblemTiltakHvem Resultatoppfølging SveisDrei Mål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt uke 100 110 100 99 100 90 105 102 Problem Morgenmøte

5 Morgenmøte Produksjonssjefnivå Tiltak Grønt kors Reklamasjon Brister Avvik Produksjonsresultat Status prod. bemanning

6 Enpunktsleksjon Rekkefølge Tid Hvordan man gjør det Hva skal man tenke på Standardoperasjonsblad Balanseringsskjema Takt Standardisert arbeid Mål Riktig kvalitet og effektivitet (tid) gjennom at alle følger enpunktsleksjonene (standard) Å fordele arbeidet mellom operatører/ stasjoner Enpunktsleksjonen viser detaljer og hvordan man skal utføre arbeidet. Standardoperasjonsbladet beskriver de stegene som skal gjennomføres på arbeidsstasjonen i riktig rekkefølge. Dette kan forklares ved enpunktsleksjoner. Tiden for de ulike stegene brukes for å kunne balansere stasjonene, men også for å kontrollere om standarden følges. Balanseringsskjemaet viser arbeidsoppgavene i forhold til takt og skal til å diskutere omfordelinger av moment mellom ulike stasjoner Takt = den takten som kunden kjøper produkter i

7 5S – Strukturert arbeidsplass Mål At man bare har det man trenger At man finner det man trenger, når man trenger det. At man skall unngå gangtid ved å plassere alt optimalt Få en trivelig arbeidsplass som motiverer till struktur og selvdisiplin Lære seg kontinuerlig forbedring 1. Sortere (Seiri) Bli kvitt unødvendig materiell og utstyr. 2. Systematisere (Seiton) Merke materiell og utstyr og plassere på merkete plasser. 3. Skrubbe og vaske (Seiso) Grundig rengjøring av arbeidsplassen og utstyret. Analyser grunnårsaker till smuss og fjerne disse. 4. Samhandling og trivsel (Shitsuke) Skape regler for samhandling og vedlikehold av 5 S. 5. Standardisering og selvdisiplin (Seiketsu) Felles standarder utviklet i og av teamet. Enpunktsleksjoner og sjekklister Gjennom 5S tar man bort flere typer av MUDA: Gangtid, leiting, feil, venting. Man trener også teamet i: Systematisk forbedring, skape standarder, samarbeid og selvdisiplin. Gjennom rengjøring, maling og vedlikehold får man også bedre trivsel og en arbeidsplass man kan være stolt over å vise fram. Alt dette legger grunnlaget for en kultur for kontinuerlig forbedring

8 Operatørvedlikehold….. Skal gi operatørene kompetanse og kontroll over utstyret 1. Grundig rengjøring 2. Fjerne årsaker til smuss 4. Allmenn inspeksjon 5. Selvstendig inspeksjon 3. Standarder for rengjøring og smøring 6. Prosessoptimalisering 7. Standardisering og forbedring

9 Trekk, flyt og Kanban Produksjonsplanlegging Kunden Prognose/bestilling Leveranse Kunden Leveranse Bestilling Mål TREKK betyr at man produserer bare når neste ledd skal bruke den. Det gir en produksjonskjede i balanse – uten mellomlager! Ledetiden for kunden er 0, dvs. varen finns på lager. Man unngår suboptimalisering og produksjon av produkter det ikke er behov for. Det er bedre å ha venting i en stasjon enn overproduksjon, som medfører tap og bare gir et feilaktig inntrykk av effektivitet. Å produsere bara når kunden har behov, dvs. å fylle på når neste ledd i prosessen forbruker en vare. Det krever en liten buffer mellom delprosessene og at batch-størrelsene (dvs. omstillingstiden) er liten.

10 Mål En visuell arbeidsplass der tap blir synliggjort Redusert ledetid gjennom kortere forflyttning og fjerning av unødvendige mellomlagre Forenklet balansering gjennom å flytte arbeidsoperasjoner nærmere hverandre Økt trivsel gjennom mer og tettere kontakt Layout og flyt Analysere flyt for alle varer og deler i produksjonen; visualisere og forbedre. Noen ganger er rett linje mest effektivt, men en modell med mange fordeler er ”U-cellen”. Arbeidsstasjonene er organisert som en ”U” med folk i midten. De står tett med små buffere mellom slik at operatørene kan bytte arbeidsplass og støtte hverandre. Dette gjør det enkelt å ombalansere ved taktendringer eller forbedringer som påvirker operasjonstidene.

11 Nåværende tilstand Mål Koplet mot kundens behov Binde sammen material er og informasjonsflyt Synliggjør sløsing Felle språk for prosessen Plan for forbedringer Framtidig flyt Verdistrømsanalyse Gjennomføring Framtidig flyt Kartlegging av nåsituasjonen Produktfamilie

12 Nåsituasjonen Ønsket situasjon VSA i administrative prosesser Reduksjon av ledetid

13 YO IOIO YO IO YO IO YO IO YO IO YO Steg1 – Identifisere ytre omstilling Forberedelse r før omstillingen Sett av tid til forberedelser Sjekklister for å se at alt er klart Sjekk transport og lagring av verktøy og hjelpemidler Steg 2 – Flytt indre omstilling til Ytre Gjør innstilling før omstilling Standardisering Bruk fiksturer Steg 3 – Forbedre YO og IO Forbedrelagring og transport av verktøy og fiksturer Innfør parallelle operasjoner Bruk snabbfästen Eliminer justering Standardisere verktøytyper Mekanisering Mål Raske omstillinger slik at maskiner og utstyr får kortere stopptid Ta bort feilårsaker, kvalitetsproblem og behov for innstilling SMED Gjennom standardisert arbeid og forbedringer som reduserer omstillingstiden oppnår man en større fleksibilitet i produksjonen og eliminerer feilårsaker og problemer

14 Visuell informasjon Alle operatører forstår hva som er problemet Selvstyring Selvbedømning En arbeidsplass der hver operatør vet hva han skal gjøre uten kontroll fra arbeidslederen Visuell informasjon betyr en visuell arbeidsplass. Man vet hele tiden hva som skjer, hvilke problem er som finns og hva man skal gjøre med problemene. All informasjon er tilgjengelig direkte på golvet. Informasjonsveien er fra arbeidsplassen og videre opp i organisasjonen. Det er sjelden behov for informasjon fra ledelse og støttefunksjoner nedover. De bør istedenfor stille spørsmål. Mål

15 Riktig fra begynnelsen, sekvensiell kontroll og feilsikring Hvilken knapp skal jeg sette på plata med? Poka Yoke på kopieringsmaskin Mål 1-10-100 - 1000 regelen 1- Kostnaden for å forebygge feil 10 - kostnaden om man retter feilen på stedet, eller før neste operasjon 100 - Kostnaden om man retter feilen senere i virksomhetens flyt 1000 – Kostnaden om kunden finner feilen Aktiviteter for feilsikring FMEA for å finne de viktigste feilene Poka Yoke for å forebygge feil Egenkontroll og sekvensiell kontroll for å rette opp feilen i prosessen (RFB) Standardisert arbeid med egenkontroll RFB Jeg tar ikke imot, bearbeider ikke og leverer ikke videre produkter med feil. Feil og mangler skal rettes straks!

16 Andon – operatøralarm ved problemerTeamleder Arbeidsleder Avdelingssjef Support Takt Tid 3 min 10 min 30 min Produksjons-sjef Mål Operatørene i produksjonen har alltid tilgjengelig støtte Kvalitetsfeil kommer aldri videre til neste ledd Man kan belegge en arbeidsstasjon fullt uten å ta hensyn till uregelmessige feil Frikople menneske- maskin Alarm Stopp ved feil Støttesystem

17 Utjevnet produksjon Mål Ta bort behovet for ekstra maskiner, utstyr og bemanning som er der for å handtere variasjoner i produktmiks og etterspørsel Oppnå en jevn produksjonstakt Økt produktivitet Gi virksomhetens leverandører forutsetninger for en jevn produksjon Mandag Tirsdag Onsdag Omstilling Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

18 Utdanning, trening og rotasjon Mål Unngå skader og hendelser Fleksibilitet i produksjonen Kvalitet Trening gir ferdigheter Beskriv hvem som kan hva i en kompetansematrise Arbeidsrotasjon Unngå skader Utvikle kompetanse og fleksibilitet Øke motivasjon og trivsel Kontinuerlig forbedring OJT (On the job training) Lære seg nye oppgaver

19 Kaizen, og PUKK Tid Investeringer Kaizen Mål Øke tempoet i forbedringsarbeidet Involvere alle i forbedringsarbeidet Små steg er OK Handlingsplan PLANLEGGE Nåsituasjonen. Sette mål Bestemme metode (aktiviteter) Innen teamets arbeids- og ansvarsområde. Faktainnsamling. Hvorfor oppsto problemet? Hva var årsaken? Spør: Hvem? Hva? Når? Hvordan? Hvor mange? Samle de fakta dere trenger. UTFØRE Gjennomfør aktivitetene etter planen. KONTOLLER Har vi oppnådd ønsket virkning? Bekreft dette med fakta eller gå tilbake til UTFØR. Fortsett å måle etter at målet er oppnådd for å vedlikeholde og dokumentere forbedringen. KORRIGERE Implementer den nye arbeidsmåten. Sjekk at den nye metoden brukes i daglig arbeid Del erfaringen med andre team. Evaluer prosessen. Diskuter sterke og svake sider i teamets gjennomføring av forbedringen. Ris og ROS!. Hva er neste forbedringsoppgave? (sjekk forbedringslista) Gå tilbake til PLANLEGGE.


Laste ned ppt "Lean Verktøy. Muda = sløsing 1.Defekter 2.Mellomlager 3.Unødvendig bearbeiding 4.Venting 5.Bevegelse 6.Transport 7.Overproduksjon 8. Ubenyttet kreativitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google