Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Status og fremdrift til styringsgruppen 15.september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Status og fremdrift til styringsgruppen 15.september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Status og fremdrift til styringsgruppen 15.september 2009

2 Prosjektet skal inneholde: 1.Forslag til tiltak som kan forebygge eller forhindre akutt/unødvendige innleggelse/reinnleggelser i sykehus 2.Forslag til tiltak som sikrer at pasienten tilbys forsvarlige tjenester etter LEON- prinsippet ( Laveste Effektive Omsorgs Nivå) ved utskrivning fra sykehus. 3.Forslag til tiltak for kompetansoverføring mellom kommuner og helseforetaket. Bakgrunn Samarbeid helseforetaket, fastlegen og kommunene Hovedinnholdet i Helse- og omsorgsdepartementets nye samhandlingsreform Tjenester før innleggelse i sykehus Eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Fokus kun eldre pasienter Deadline 31.12.09 Prosjektet ”De gode pasientforløpene”

3

4

5 Status/fremdrift Dato AktivitetStatusKommentar 1/9-09Ny prosjektlederHildeI gang 2/9-09Studiebesøk HelseRing prosjektet Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF Utreder videre Aktuelt delprosjekt overførbart Tiltak som tilfredsstiller mandatet Stor effekt med lite ressurser Innenfor allerede eksisterende rammer og organisering 9/9-09Møte i prosjektgruppenKonkretiserte oppdraget/mandat 17/9-09Hospitere HelseRingHilde LA

6 Forts.Beslutningsgrunnlag med anbefaling innen (31/12-09) 10.12-09 Arbeidsform/samarbeidsmåte/ Fordeling av arbeidsoppgaver Ressurser Ber om styringsgruppen s tilslutning 15/9-09

7 Arbeidsform/arbeidsoppgaver/ ressurser Små arbeidsgrupper Dynamisk Benytte eksisterende registreringer/kartlegginger Korte beslutningsprosser til enighet Formelle og uformelle relasjoner! Samtaler med ”erfarne fjellfolk”

8 Besluttet grov milepælsplan og møteplan September / oktober- Kartlegging November/desember- bearbeidelse av funn og arbeide frem beslutningsgrunnlag med anbefaling til (31.12.09) 10.12.09 9.september kl.14-16 28.oktober kl.14-16 11.november kl.14-16

9 Foreløpige arbeidsoppgaver /ansvar 9/9-15/10- 09 Registreringer 2005-07Geir Ny kartlegging i kommunene?Geir Hilde H./ Jan /Elisabeth+ (Hilde) Bruk av LV bilGyrid Stillingsbeskrivelse ambulant spl Anne +Gyrid Elektronisk kommunikasjonEnhet for helseinformatikk BK Org av RE / forsterket hjemmetilbud ”Lytte til erfarne fjellfolk” Samtaler med istitusjonsbestyrere+ ledere i hjemmesykepleienHilde LA Hilde H +Jan Elisabeth +Hilde LA Hospitering HelseRingHilde LA

10 Ambulant sykepleier Ringerike sykehus HF Akuttmottak Legevakt Sykehjem Ressurs - enheten Pasientens hjem HelseRing prosjektet Ringerike kommune/Ringerike sykehus HF Forsterket hjemmetilbud Hønefoss omsorgssenter Fastlegen

11

12

13


Laste ned ppt "Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Status og fremdrift til styringsgruppen 15.september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google