Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009
Frydenberg senter Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009

2 Mandat - Deltagere Gruppen skal i løpet av året ta initiativ til og vurdere etablering av tjenester ved Frydenberg gjennom samarbeid med sykehus, andre kommuner i helseregionen eller andre. Representanter fra Sigdal og Krødsherad skal inviteres med i prosessen. Gruppen skal undersøke mulighetene for ekstern finansiering Gruppen består av: Frøydis Lislevatn Elna Holm Varaordfører Ingunn Dalaker Øderud Leder fysio-/ergoterapi Wencke Vooren Aase Gruppa hadde sitt oppstartmøte med rådmann 10.november 2008

3 Grunnlagsdokumentasjon :
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 10 sentrale punkter understøtter arbeidet Samhandling – den største utfordringen da brukerne ofte er avhengig av tjenester fra mange aktører og sektorer 1-2-PLO Informasjonsblad for primærhelsetj.,spes.helsetj.og kommunale pleie-og omsorgstj.,v/Ringerike Sykehus HF Regelverk for dagrehabilitering og medisinsk dagbeh., Aker Pressemelding Nr.190/80 fra statsmin.ktr KS-rapport – samhandlingsmodeller Saksframlegg SAK Omstillingsprogrammet – Hovedstadsprosessen, punkt 5 (vedlegg1) Samhandlingsreformen - legges fram i juni 2009 (planl. April) "Fra din og min – til vår pasient"

4 Endringer Fastlegeordningen Fysioterapiordningen/-avtaler
Helsekommuner - min innb. bestiller/utførermodell ? Forebyggende Helsehus m/ambulante team Lovverk kommer for å understøtte samhandlingen Ringerike Sykehus blir pilotsykehus PKO – ordning til pasientens beste

5 Anbefalinger – Frydenberg senter
Utvikles til en interkommunal/regional rehabiliteringsenhet i samarbeid med sykehuset Et senter for kommunal rehabilitering Innhold: Rullerende korttidsopphold m/vedlikehold og opptrening Dagrehabilitering LMS – (lærings-og mestringssenter) kursvirksomhet Tverrfaglig oppfølgingsteam (TOPP) – ambulant Arbeidstreningsarena – kjøkken/catering Kursvirksomhet

6 Finansieringsordninger
Samhandlingsreformen Innsatsstyrt finansiering (ISF) utvides Samhandlingsmidler Ringerike Sykehus – pilotsykehus Kurs/aktiviteter m/ finansiering gjennom: NAV..? KLP..? Prosjektmidler NB! Den faste driften må baseres på ordinære driftsmidler VELKOMMEN TIL FRYDENBERG !


Laste ned ppt "Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google