Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frydenberg senter Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frydenberg senter Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frydenberg senter Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009

2 Mandat - Deltagere  Gruppen skal i løpet av året ta initiativ til og vurdere etablering av tjenester ved Frydenberg gjennom samarbeid med sykehus, andre kommuner i helseregionen eller andre. Representanter fra Sigdal og Krødsherad skal inviteres med i prosessen.  Gruppen skal undersøke mulighetene for ekstern finansiering  Gruppen består av:  Frøydis Lislevatn  Elna Holm  Varaordfører Ingunn Dalaker Øderud  Leder fysio-/ergoterapi Wencke Vooren Aase

3 Grunnlagsdokumentasjon :  Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011  10 sentrale punkter understøtter arbeidet  Samhandling – den største utfordringen da brukerne ofte er avhengig av tjenester fra mange aktører og sektorer  1-2-PLO Informasjonsblad for primærhelsetj.,spes.helsetj.og kommunale pleie-og omsorgstj.,v/Ringerike Sykehus HF  Regelverk for dagrehabilitering og medisinsk dagbeh., Aker  Pressemelding Nr.190/80 fra statsmin.ktr.05.12.2008  KS-rapport – samhandlingsmodeller 19.03.07  Saksframlegg SAK 108-2008 Omstillingsprogrammet – Hovedstadsprosessen, punkt 5 (vedlegg1)  Samhandlingsreformen - legges fram i juni 2009 (planl. April) "Fra din og min – til vår pasient"

4 Endringer  Fastlegeordningen  Fysioterapiordningen/-avtaler  Helsekommuner - min.20 000innb. bestiller/utførermodell ?  Forebyggende Helsehus m/ambulante team  Lovverk kommer for å understøtte samhandlingen  Ringerike Sykehus blir pilotsykehus  PKO – ordning til pasientens beste

5 Anbefalinger – Frydenberg senter  Utvikles til en interkommunal/regional rehabiliteringsenhet i samarbeid med sykehuset  Et senter for kommunal rehabilitering  Innhold:  Rullerende korttidsopphold m/vedlikehold og opptrening  Dagrehabilitering  LMS – (lærings-og mestringssenter) kursvirksomhet  Tverrfaglig oppfølgingsteam (TOPP) – ambulant  Arbeidstreningsarena – kjøkken/catering  Kursvirksomhet

6 Finansieringsordninger  Samhandlingsreformen  Innsatsstyrt finansiering (ISF) utvides  Samhandlingsmidler  Ringerike Sykehus – pilotsykehus  Kurs/aktiviteter m/ finansiering gjennom:  NAV..?  KLP..?  Prosjektmidler  NB! Den faste driften må baseres på ordinære driftsmidler  VELKOMMEN TIL FRYDENBERG !


Laste ned ppt "Frydenberg senter Medisinsk rehabiliteringssenter i Modum Rapport april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google