Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Beslutningsgrunnlag med fremdrift ASU 12.februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Beslutningsgrunnlag med fremdrift ASU 12.februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Beslutningsgrunnlag med fremdrift ASU 12.februar 2010

2 Helse Asker og Bærum Forsterket hjemmetilbud (FHT) og ambulant ressurs –team ( ART)

3 Situasjonsbeskrivelse Antall sykehusopphold for personer > 80 år har økt med > 50% siste 10 år 400. 000 liggedøgn i somatiske sykehus kunne vært unngått Ca halvparten av innlagte pasienter fra sykehjem ble behandlet med antibiotika iv/ iv væsketerapi Diagnoser: lungebetennelse, urinveisinfeksjon og dehydrering Garåsen, Windspoll, Eriksen, Grimsmo og Tonstad

4 ART skal gi Økt sykepleiekompetanse til personale på sykehjem, I hjemmesykepleien og i samlokaliserte boliger.

5

6

7 VP ASU 2009/10 Innleggelser SABHF 2005-2007 Eldre melding 2006-2015 Bærum Eldre plan 2004-2014 Asker Samarbeidsavtale inn/ut skriving 2006 Riksrevisjonens adm rapport nr.1/2009 St. meld.47. Samhandlingsreformen Forankring

8 Prosjektet skal inneholde: Forslag til tiltak som kan forebygge eller forhindre akutt/unødvendige innleggelse/reinnleggelser i sykehus 1.Forslag til tiltak som sikrer at pasienten tilbys forsvarlige tjenester etter LEON- prinsippet ( Laveste Effektive Omsorgs Nivå) ved utskrivning fra sykehus. 2.Forslag til tiltak for kompetansoverføring mellom kommuner og helseforetaket. Bakgrunn Samarbeid helseforetaket, fastlegen og kommunene Hovedinnholdet i Helse- og omsorgsdepartementets nye samhandlingsreform Tjenester før innleggelse i sykehus Eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Fokus kun eldre pasienter Deadline 31.12.09 Prosjektet ”De gode pasientforløpene”

9 Kommune og sykehus i samarbeid Rett behandlingsnivå for denne gruppen er i kommunehelsetjenesten For å utføre denne tjenesten foreslår arbeidsgruppen etablering av Ambulant ressursteam og Forsterket hjemmetilbud Høyspesialiserte spesialisthelsetjenester er ofte ikke rett behandlingsnivå for pasientgruppene

10

11 ENDRINGER I KOSTNADER OG KVALITET FREMSTILTI FIREFELTSTABELL Bedre/riktigere kvalitet Reduserte Økte utgifter Redusert kvalitet I III II IV

12

13 Fremdriftsplan og Aktiviteter 2009/10 Fase 1 Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag Kvartal -4 - 2009 Fase 2 Pilotprosjekt med oppstarstsforberedelser K-1-4- 2010 Kommentarer Beslutningsgrunnlag med anbefaling om prioritert tiltak, etablering av Forsterket hjemmetilbud(FHT) og Ressursenhet(RE) Erfaring og referanser:  HelseRing – Vestre Viken  KVH Kvalificerad Vård i Hemmet, Hässleholm och Kristianstad Temaer belyst:  Organisering  Gjennomføring  Finansiering/ mulig innsparings potensiale  Sykehjem som egner seg for FHT  Leveranse innen 31/12 Konklusjoner og anbefalinger:  FHT/RE etableres i Asker og Bærum  Struktur for Interkommunalt faglig samarbeid= lik utforming  Mer styrt bruk av ressurssene kan bidra til å redusere avvik(vikarbyrå, overtid, ekstravakter)  I Bærum etableres FHT og RE på Dønski sykehjem  Stillingsbeskrivelser arbeidsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser  Faglige prosedyrer. (felles med Sykehsuet Asker og Bærum)  Pasientforløp, kategorier pasienter og hvordan arbeide med disse  Elektroniske bestilling/registeringsverktøy/ evalueringsrutiner  Informasjon/markedsføring 1.03.10 Glidende overgang til drift.  Daglig leder RE ansettes  Trinnvis ansettelse av sykepleiere med spisskompetanse innen de varslede økende pasientkategorier.  FHT etableres og fortsetter som driftsprosjekt til fullskaladrift 1.1.11 1.07.10  Grunnstruktur FHT/ART på plass  Grunnstruktur interkommunalt faglig samarbeid på plass 1.09.10  Grunnstruktur for samhandling med spesialisthelsetjenesten på plass Nødvendige ressurser i 2010: Arbeidsgruppe: 20 % lege frem til legetjenesten i RE er på plass. 80 % prosjektleder (ansatt i Bærum) 40 % prosjektdeltaker fra Asker frem til dgl leder for ART er ansatt 20% Økonomi rådgiver til disp i begge kommuner Ledere/sykepleiere/andre ressurspersoner i tjenesten små arbeidsgrupper får ansvar for definerte arbeidsoppgaver. Spille på det store flotte apparatet/kunnskapen som finnes i kommunene og sykehuset Behov defineres i januar 2010 Opprinnelig prosjekt organisering for øvrig opprettholdes 1.01.11 DRIFT IGANG Et mer kompetent 1. linje tilbud Kan utvikles og bygges ut fysisk og kompetansemessig (Eks helsehus 5 års perspektiv) Inkluderer flere kompetansebyggende tiltak i en modell(venflon, FHT, felles prosedyrer, pasientforløp) Tiltak som tilfredsstiller mandatet Stor effekt med lite ressurser Innenfor allerede eksisterende rammer og organisering/gjenbruk Gode sideeffekter: Omfordele ressurser for å sikre riktig kvalitet og kompetanse, Mer styrt bruk av sykepleie og lege ressurser. Handler mer om å arbeide på en litt annen måte ”Rød tråd” - henge sammen med andre satsningsområder i PLO i kommunene: omdømme, IT, beholde og rekruttere, etikk, Kartlegging av effekt etter 6 og 12måneder.

14


Laste ned ppt "Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Beslutningsgrunnlag med fremdrift ASU 12.februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google