Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk gjennomføring av et transaksjonsoppdrag Advokat Stig Berge og advokat Baard Bale Industrijuristgruppens vinterseminar 11. – 14. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk gjennomføring av et transaksjonsoppdrag Advokat Stig Berge og advokat Baard Bale Industrijuristgruppens vinterseminar 11. – 14. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk gjennomføring av et transaksjonsoppdrag Advokat Stig Berge og advokat Baard Bale Industrijuristgruppens vinterseminar 11. – 14. mars 2010

2 Emne og opplegg 2 ”Transaksjonsoppdrag” –Vi vil fokusere på M&A-transaksjoner ”Praktisk gjennomføring” – Håndtering av ulike faser i transaksjonsforløpet Forberedelser og planlegging Innledende forhandlinger Due Diligence Utarbeidelse av avtaleverk og forhandlinger Closing Hver transaksjon er unik og hvordan den best håndteres må derfor vurderes i det enkelte tilfelle (basert på de konkrete omstendigheter). Generelle refleksjoner om praktisk håndtering av transaksjonsoppdrag, men (selvfølgelig) ingen fasit.

3 Kort om enkelte transaksjonstyper 3 Auksjoner Transaksjoner med børsnoterte aktører Grensekryssende transaksjoner Transaksjoner med Private Equity-aktører MBO-transaksjoner Transaksjoner med aktive eiere som selgere Kjøp/salg av mindre enn 100 %

4 Forberedelser og planlegging 4 Etablering av transaksjonsteam Klargjøring av sentrale kommersielle forutsetninger Kartlegging av mulige risikofaktorer og andre forhold av sentral betydning for effektiv gjennomføring av transaksjonen Planlegging Prosjektledelse

5 Innledende forhandlinger 5 Informasjonsgrunnlaget Salgsgjenstanden Vederlagsberegning Forbehold/betingelser Eksklusivitet Avtaleverk Videre prosess

6 Intensjonsavtale 6 Tidlig og ”uforpliktende” avklaring av sentrale kommersielle vilkår – behov – risiko Avklaring av forbehold/betingelser Avklaring av veien videre Intensjonsavtalen vil i mange tilfeller bidra til effektiv gjennomføring av transaksjonen, men behov/omfang må vurderes konkret

7 Due Diligence 7 Kjøpers DD –Formål og omfang/terskel –Dokumentbasert og muntlig –Organisering av informasjonen –Samordning av ulike DD-prosesser –Rapportering –Håndtering av identifiserte forhold Selgers DD –Inngående kunnskap om hva som selges og konsekvensene av en transaksjon styrker forhandlingsposisjonen –Gir mulighet til å adressere forhold i forkant og således mulighet til å redusere transaksjonsrisiko –Kan effektivisere transaksjonsforberedelsene og redusere ansvarseksponeringen

8 Avtaleverk 8 Utarbeidelsen av første utkast Forhandlingsteam Intern koordinering og forankring Prioriteringer/fokus Prosess og tidsramme Sluttforhandling

9 Closing 9 Partenes forberedelser –Closing memo –Prosjektledelse Målselskapet –Krav til hvordan virksomheten skal drives –”Separasjon” Gjennomføring Oppfølging etter Closing –Selger –Kjøper

10 Oppsummering 10 Sentrale faktorer for vellykket gjennomføring av et transaksjonsoppdrag: –Forberedelser –Omforenet plan –Prosjektledelse –Forutberegnelighet –Transaksjonserfaring


Laste ned ppt "Praktisk gjennomføring av et transaksjonsoppdrag Advokat Stig Berge og advokat Baard Bale Industrijuristgruppens vinterseminar 11. – 14. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google