Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk vann- og avløpshistorie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk vann- og avløpshistorie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk vann- og avløpshistorie
Sivilingeniør Christen Ræstad ( online.no - tel ) Drammen vannverk 150 år i 2014 Norsk vann- og avløpshistorie GVD julemøte 6.desember 2012

2 15.September 1832

3

4 Saltskjær ved utløpet av Drammensfjorden,
Karantene = Quarantina = 40 dager i isolat Saltskjær ved utløpet av Drammensfjorden, utenfor Svelvik

5 Drammen vannforsyning fra Klopptjern 1864
150 års jubileum 2014

6 «Nå har vi vann nok til evig tid!»
Ordføreren i Skoger ved åpning av Blektjern vannverk 1926 Drammen / Skoger kommunes nye vannverk: Kloptjern 1900 Skapertjern (med Lier) 1923 Vivelstad (Hvalsdammen, Svarttjern, Myrdammen, Landfallstjern, Eikdammen) 1926 Blektjern (Skoger) 1943 Solbergvassdraget (med Nedre Eiker) 1959 Røysjø (Skoger) 1965 Bremsa (Skoger) 1970 Underlia (årstall usikkert) 1970 Krogstad (med Nedre Eiker) 1970 Sølvfastøya (årstall usikkert) 1979 Glitre

7 Risgarden på Holmen 1926 Oldefaren til mine barn! Svømmeinstruktør
Paul Gundersen

8

9 Tørke i 1942: Vannforsyning fra Drammenselva
Kvalitetskontroll:

10 Norges vannforsyning er i en luksussituasjon i Verdenssammenheng!
Christen Ræstad

11 Lang levetid på ledningsnettet !
Det tar 300 år å fornye dagens ledninger med dagens takt ! 50% lekkasjetap ! Vannkvaliteten i ledningsnettet Christen Ræstad

12 Grått støpejern kan være livsfarlig. Nedre Eiker 26. 9
Grått støpejern kan være livsfarlig! Nedre Eiker DN 500 mm PN 16

13 Påsetting av vanntrykk 21 bar.
Blindlokk DN250 over sil Aug 1976 – Sprakk ved Påsetting av vanntrykk 21 bar. Skjevstøpt DN500 T-rør Juni 1978 – Sprakk før vannet ble satt på (13 bar).

14 «Glitre – Norges beste og sikreste drikkevannskilde»
«Glitre – Norges beste og sikreste drikkevannskilde» Forsker Dag Berge, NIVA

15 Spyling Egga DN 1100 mm

16 Fullprofilboring Holsfjordtunnelen Forsyningsstart Mars 1978

17 Evaluering av status etter 25 år.
Standarden i vannforsyningen Utbygging og investeringer Ledningsfornyelser Små og mellomstore vannverk ÷ / + Forskning og utvikling ÷ ÷ ÷ Kompetanse, undervisning og rekruttering + /÷ Lovgiving, myndighet og forvaltning ÷ / + Abonnentene

18 Byjubileet 2011: Spørsmål til 4 tidligere ordførere: «Hva har vært viktigst for Drammen de siste 50 årene?»

19 Badeplasser i bymiljøet setter strenge krav til tette avløpsnett og gode overløpsstyring !
Christen Ræstad


Laste ned ppt "Norsk vann- og avløpshistorie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google