Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også"— Utskrift av presentasjonen:

1 VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også
GVD temadag 10.mai 2012 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også Sivilingeniør Christen Ræstad online.no Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket Christen Ræstad

2

3 Ved akutte kriser gi kollegial støtte basert på gruppens:
Ved akutte kriser gi kollegial støtte basert på gruppens: Ekpertkunnskaper Ekspertnettverk Nødvannsforsyningsutstyr (tanker, beholdere etc) For å gi oppdragsgiveren handlingsalternativ og mental avlastning

4

5 VAKA medlemmer Medlemmer Kompetanse og erfaringer
VAKA medlemmer Medlemmer Geografisk spredning, alla storbyvannverkene deltar Spesialkompetanse og kriseerfaring Personlig valgte basert på kompetanse og motivering Kommer fra; Vannverksorganisasjoner, Miljø & helse, Redningstjenesten Kompetanse og erfaringer Kompetanse; Mikrobiologer, kjemikere, ingeniører, geohydrologer, branningeniører, laboratoriesjefer, mediaspesialister Erfaringer fra: alvorlige forurensinger av vannkilder, flommer, forsyningsavbrudd, skred & ras, strømbrudd, lekkasjer, forurensing på vannledningsnettet, nødvannforssyning, informasjonshåndtering etc.

6 VAKA ”overtar” ikke krisen
Faglig råd og støtte pr telefon og/eller på stedet Coaching, rådgivning, ekspertstøtte Ressurser och ekspertnettverk Hjelper till med: Situasjonsbedømming Problemdiskusjon Strategidiskusjon Media- och informasjonshåndtering

7 juli 2004 – t.o.m.2011; 70 krisehendelser VAKA har vært på stedet ved 12 alvorlige hendelser Hvem har bedt om hjelp? 42 Vannverk 16 Miljøkontor 7 Reddningstjenester 2 Fylkesmenn 1 Myndighet 1 Departement Typer hendelser: Vannbåren sykdom Farlig gods ulykker, forurensing eller fare for forurensning av vannkilder Lekkasjer Oversvømmelser/flom, trusler, innbrudd, brann, kortslutninger i ledningsnett elelr annen forurensning av vannledning

8 Typ av Händelser – initial förfrågan
24 5 34 6 9 2 Ledningsnät Vattentäkt Lab. Annat Vattenverk Konsumenter Ytvatten Grundvatten Geologi Geohydrologi Meterologi Stöd Coach. Expert-nät m.m. Processteknik Krisledning Intern info Felsökning Kemi Mikrobiologi Analyser Provtagning Orsaksutredning Klorering Felsökning Information Nödvatten Tankar VAKAs kompetenser

9 VAKA etablert 2004….

10 VAKA Alarm: 020 30 20 30 (=SOS) Målgrupper Vannverk Miljøkontor
VAKA Alarm: (=SOS) Målgrupper Vannverk Miljøkontor Redningstjenesten Kriseledelsesteam Regionale og sentrale myndigheter

11 27 Containere på lastebilflak 1008 combo sisterner
27 Containere på lastebilflak 1008 combo sisterner 6 lagerplasser i Sverige Rekvireras genom VAKA-gruppen 21 containrar på lastväxlarflak 20 till 40 combotankar( storlek 1060 lit.) /container Ljung (Västra Götaland), Norsborg (Stockholm Vatten) Eslöv (Sydvatten), Sundsvall (MittSverige Vatten)

12 VAKA er ”Win – win” for alle!
VAKA er ”Win – win” for alle! VAKA-medlemmenes egne arbeidsgivere (vannverkene): Kontinuerlig kompetanseoppbygging Lære fra krise-erfaringer – nasjonalt og internasjonalt Tilgang til VAKA for hendelser på hjemmebanen Tilgang til et stort nettverk av eksperter For staten; En sterk nasjonal ressurs ved kriser av nasjonal betydning Mindre risiko for at små kriser vokser til store kriser Ekspertnettverk for statlige myndigheter Hørings- og kontaktinstans for statlige myndigheter Øvelsesstøtte til kommuner, fylkesmenn, myndigheter, departement VAKA fungerer som utdannings- og informasjonsorgan

13 VAKA – finansiering VAKA er kostnadsfri for brukerne!
VAKA – finansiering VAKA er kostnadsfri for brukerne! Staten (via Livsmedelsverket) 3 mill kr pr år. Kompenserer gruppens arbeidsgivere Symbolsk honorar til gruppemedlemmer med 500 kr/dag ved utrykninger Christina Nordensten: 4-6 månedsverk pr år Norge: Spleiselag med Staten (Mattilsynet, DSB og FHI) Utstyr / sekretariat - Opplæring og øvelser - Samarbeid med nasjonale etater / institusjoner

14 Fru VAKA personlig: Christina Nordensten
Fru VAKA personlig: Christina Nordensten Livsmedelsverket Vinner av Pump Handle Award 2010 John Snow Society Forstår viktigheten av sikkerhet og beredskap Mer enn plikten Viktig nordisk samarbeid

15 Cryptosporidieutbrottet vintern 2010-2011 i Östersund/ Rickard Jonsson
Kontaktmøte med erfaringsutveksling august Vertskap; VAKA-gruppen (Nationell vattenkatastrofgrupp, Sverige) Cryptosporidieutbrottet vintern i Östersund/ Rickard Jonsson Nokia – vattenburet utbrott i Finland 2007/Juha Menonen Kokningspåbud i Oslo vid problem med desinfektionen – ett strategiskt beslut/ Jonny Ødegård Vattenburen smitta i Köpenhamn – läget under kontroll idag/Niels Erik Bjergaarde Konsekvenser och kostnader för samhället Östersund – en undersökning genomförd av FOI/Anna Lindberg Livsmedelsverkets projekt om nya sätt att fånga signaler (vattenburet utbrott)/Tom Andersson En ansträngd vattensituation vintern i Bergen - åtgärder, strategiska beslut, planer/Magnar Sekse Handbok för distribution av reservvatten - Finland /Mats Blomberg Checklistor för nödvatten – strategisk och operativ – Sverige/Eva-Marie Abrahamsson

16 Det kommer flere vannforsyningskriser !
Er Mattilsynet og et norsk VAKA forberedt på å delta i kriseledelsen?

17 Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI !
Christen Ræstad

18 Vår kamp er kronet med seier!
Mattilsynets tilsynsgebyr / tilsynsavgift på 5 øre pr m3 er fjernet fra og med Innsparing 35 mill kroner Anbefaling: Vannverkene må sammen med Staten organisere og finansiere et beredskapssamarbeid for å hjelpe vannverk i krise. Dette kan gjøres for omkring 0,5 øre/m3 dvs 3,5 mill kr fra vannverkene, og tilsvarende fra Staten Den svenske VAKA-ordningen bør være forbildet Christen Ræstad

19

20 Drikk kranvann!


Laste ned ppt "VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google