Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sivilingeniør Christen Ræstad rastad @ online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også GVD temadag 10.mai 2012 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

2 2014-07-15

3 Ved akutte kriser gi kollegial støtte basert på gruppens: –Ekpertkunnskaper –Ekspertnettverk –Nødvannsforsyningsutstyr (tanker, beholdere etc) For å gi oppdragsgiveren handlingsalternativ og mental avlastning

4

5 VAKA medlemmer Medlemmer Geografisk spredning, alla storbyvannverkene deltar Spesialkompetanse og kriseerfaring Personlig valgte basert på kompetanse og motivering Kommer fra; Vannverksorganisasjoner, Miljø & helse, Redningstjenesten Kompetanse og erfaringer Kompetanse; Mikrobiologer, kjemikere, ingeniører, geohydrologer, branningeniører, laboratoriesjefer, mediaspesialister Erfaringer fra: alvorlige forurensinger av vannkilder, flommer, forsyningsavbrudd, skred & ras, strømbrudd, lekkasjer, forurensing på vannledningsnettet, nødvannforssyning, informasjonshåndtering etc.

6 VAKA ”overtar” ikke krisen Faglig råd og støtte pr telefon og/eller på stedet Coaching, rådgivning, ekspertstøtte Ressurser och ekspertnettverk Hjelper till med: –Situasjonsbedømming –Problemdiskusjon –Strategidiskusjon –Media- och informasjonshåndtering

7 juli 2004 – t.o.m.2011; 70 krisehendelser VAKA har vært på stedet ved 12 alvorlige hendelser Hvem har bedt om hjelp? 42Vannverk 16Miljøkontor 7Reddningstjenester 2Fylkesmenn 1Myndighet 1Departement Typer hendelser: Vannbåren sykdom Farlig gods ulykker, forurensing eller fare for forurensning av vannkilder Lekkasjer Oversvømmelser/flom, trusler, innbrudd, brann, kortslutninger i ledningsnett elelr annen forurensning av vannledning 10-04-15

8 VAKAs kompetenser Typ av Händelser – initial förfrågan Processteknik Krisledning Intern info Felsökning Ledningsnät Vattentäkt Konsumenter Lab. Vattenverk Ytvatten Grundvatten Geologi Geohydrologi Meterologi Orsaksutrednin g Klorering Felsökning Information Nödvatten Tankar Kemi Mikrobiologi Analyser Provtagning 6 9 24 5 34 Annat 2 Stöd Coach. Expert- nät m.m.

9 VAKA etablert 2004….

10 2014-07-15 VAKA Alarm: 020 30 20 30 (=SOS) Målgrupper –Vannverk –Miljøkontor –Redningstjenesten –Kriseledelsesteam –Regionale og sentrale myndigheter

11 27 Containere på lastebilflak 1008 combo sisterner 6 lagerplasser i Sverige

12 VAKA er ”Win – win” for alle! VAKA-medlemmenes egne arbeidsgivere (vannverkene): Kontinuerlig kompetanseoppbygging Lære fra krise-erfaringer – nasjonalt og internasjonalt Tilgang til VAKA for hendelser på hjemmebanen Tilgang til et stort nettverk av eksperter For staten; En sterk nasjonal ressurs ved kriser av nasjonal betydning Mindre risiko for at små kriser vokser til store kriser Ekspertnettverk for statlige myndigheter Hørings- og kontaktinstans for statlige myndigheter Øvelsesstøtte til kommuner, fylkesmenn, myndigheter, departement VAKA fungerer som utdannings- og informasjonsorgan

13 VAKA – finansiering VAKA er kostnadsfri for brukerne! Staten (via Livsmedelsverket) -3 mill kr pr år. Kompenserer gruppens arbeidsgivere Symbolsk honorar til gruppemedlemmer med 500 kr/dag ved utrykninger -Christina Nordensten: 4-6 månedsverk pr år Norge: Spleiselag med Staten (Mattilsynet, DSB og FHI) - Utstyr / sekretariat - Opplæring og øvelser - Samarbeid med nasjonale etater / institusjoner

14 Fru VAKA personlig: Christina Nordensten Livsmedelsverket Vinner av Pump Handle Award 2010 John Snow Society - Forstår viktigheten av sikkerhet og beredskap - Mer enn plikten - Viktig nordisk samarbeid

15 Kontaktmøte med erfaringsutveksling august 2011 Vertskap; VAKA-gruppen (Nationell vattenkatastrofgrupp, Sverige) Cryptosporidieutbrottet vintern 2010-2011 i Östersund/ Rickard Jonsson Nokia – vattenburet utbrott i Finland 2007/Juha Menonen Kokningspåbud i Oslo vid problem med desinfektionen – ett strategiskt beslut/ Jonny Ødegård Vattenburen smitta i Köpenhamn – läget under kontroll idag/Niels Erik Bjergaarde Konsekvenser och kostnader för samhället Östersund – en undersökning genomförd av FOI/Anna Lindberg Livsmedelsverkets projekt om nya sätt att fånga signaler (vattenburet utbrott)/Tom Andersson En ansträngd vattensituation vintern 2009-2010 i Bergen - åtgärder, strategiska beslut, planer/Magnar Sekse Handbok för distribution av reservvatten - Finland /Mats Blomberg Checklistor för nödvatten – strategisk och operativ – Sverige/Eva-Marie Abrahamsson 15

16 Det kommer flere vannforsyningskriser ! Er Mattilsynet og et norsk VAKA forberedt på å delta i kriseledelsen?

17 17 Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI !

18 18 Mattilsynets tilsynsgebyr / tilsynsavgift på 5 øre pr m3 er fjernet fra og med 2012. Innsparing 35 mill kroner Anbefaling: Vannverkene må sammen med Staten organisere og finansiere et beredskapssamarbeid for å hjelpe vannverk i krise. Dette kan gjøres for omkring 0,5 øre/m3 dvs 3,5 mill kr fra vannverkene, og tilsvarende fra Staten Den svenske VAKA-ordningen bør være forbildet Vår kamp er kronet med seier!

19 2014-07-15

20 Drikk kranvann!


Laste ned ppt "1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google