Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen i Sverige må innføres i Norge også GVD temadag 10.mai 2012 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

2

3 Ved akutte kriser gi kollegial støtte basert på gruppens: –Ekpertkunnskaper –Ekspertnettverk –Nødvannsforsyningsutstyr (tanker, beholdere etc) For å gi oppdragsgiveren handlingsalternativ og mental avlastning

4

5 VAKA medlemmer Medlemmer Geografisk spredning, alla storbyvannverkene deltar Spesialkompetanse og kriseerfaring Personlig valgte basert på kompetanse og motivering Kommer fra; Vannverksorganisasjoner, Miljø & helse, Redningstjenesten Kompetanse og erfaringer Kompetanse; Mikrobiologer, kjemikere, ingeniører, geohydrologer, branningeniører, laboratoriesjefer, mediaspesialister Erfaringer fra: alvorlige forurensinger av vannkilder, flommer, forsyningsavbrudd, skred & ras, strømbrudd, lekkasjer, forurensing på vannledningsnettet, nødvannforssyning, informasjonshåndtering etc.

6 VAKA ”overtar” ikke krisen Faglig råd og støtte pr telefon og/eller på stedet Coaching, rådgivning, ekspertstøtte Ressurser och ekspertnettverk Hjelper till med: –Situasjonsbedømming –Problemdiskusjon –Strategidiskusjon –Media- och informasjonshåndtering

7 juli 2004 – t.o.m.2011; 70 krisehendelser VAKA har vært på stedet ved 12 alvorlige hendelser Hvem har bedt om hjelp? 42Vannverk 16Miljøkontor 7Reddningstjenester 2Fylkesmenn 1Myndighet 1Departement Typer hendelser: Vannbåren sykdom Farlig gods ulykker, forurensing eller fare for forurensning av vannkilder Lekkasjer Oversvømmelser/flom, trusler, innbrudd, brann, kortslutninger i ledningsnett elelr annen forurensning av vannledning

8 VAKAs kompetenser Typ av Händelser – initial förfrågan Processteknik Krisledning Intern info Felsökning Ledningsnät Vattentäkt Konsumenter Lab. Vattenverk Ytvatten Grundvatten Geologi Geohydrologi Meterologi Orsaksutrednin g Klorering Felsökning Information Nödvatten Tankar Kemi Mikrobiologi Analyser Provtagning Annat 2 Stöd Coach. Expert- nät m.m.

9 VAKA etablert 2004….

10 VAKA Alarm: (=SOS) Målgrupper –Vannverk –Miljøkontor –Redningstjenesten –Kriseledelsesteam –Regionale og sentrale myndigheter

11 27 Containere på lastebilflak 1008 combo sisterner 6 lagerplasser i Sverige

12 VAKA er ”Win – win” for alle! VAKA-medlemmenes egne arbeidsgivere (vannverkene): Kontinuerlig kompetanseoppbygging Lære fra krise-erfaringer – nasjonalt og internasjonalt Tilgang til VAKA for hendelser på hjemmebanen Tilgang til et stort nettverk av eksperter For staten; En sterk nasjonal ressurs ved kriser av nasjonal betydning Mindre risiko for at små kriser vokser til store kriser Ekspertnettverk for statlige myndigheter Hørings- og kontaktinstans for statlige myndigheter Øvelsesstøtte til kommuner, fylkesmenn, myndigheter, departement VAKA fungerer som utdannings- og informasjonsorgan

13 VAKA – finansiering VAKA er kostnadsfri for brukerne! Staten (via Livsmedelsverket) -3 mill kr pr år. Kompenserer gruppens arbeidsgivere Symbolsk honorar til gruppemedlemmer med 500 kr/dag ved utrykninger -Christina Nordensten: 4-6 månedsverk pr år Norge: Spleiselag med Staten (Mattilsynet, DSB og FHI) - Utstyr / sekretariat - Opplæring og øvelser - Samarbeid med nasjonale etater / institusjoner

14 Fru VAKA personlig: Christina Nordensten Livsmedelsverket Vinner av Pump Handle Award 2010 John Snow Society - Forstår viktigheten av sikkerhet og beredskap - Mer enn plikten - Viktig nordisk samarbeid

15 Kontaktmøte med erfaringsutveksling august 2011 Vertskap; VAKA-gruppen (Nationell vattenkatastrofgrupp, Sverige) Cryptosporidieutbrottet vintern i Östersund/ Rickard Jonsson Nokia – vattenburet utbrott i Finland 2007/Juha Menonen Kokningspåbud i Oslo vid problem med desinfektionen – ett strategiskt beslut/ Jonny Ødegård Vattenburen smitta i Köpenhamn – läget under kontroll idag/Niels Erik Bjergaarde Konsekvenser och kostnader för samhället Östersund – en undersökning genomförd av FOI/Anna Lindberg Livsmedelsverkets projekt om nya sätt att fånga signaler (vattenburet utbrott)/Tom Andersson En ansträngd vattensituation vintern i Bergen - åtgärder, strategiska beslut, planer/Magnar Sekse Handbok för distribution av reservvatten - Finland /Mats Blomberg Checklistor för nödvatten – strategisk och operativ – Sverige/Eva-Marie Abrahamsson 15

16 Det kommer flere vannforsyningskriser ! Er Mattilsynet og et norsk VAKA forberedt på å delta i kriseledelsen?

17 17 Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI !

18 18 Mattilsynets tilsynsgebyr / tilsynsavgift på 5 øre pr m3 er fjernet fra og med Innsparing 35 mill kroner Anbefaling: Vannverkene må sammen med Staten organisere og finansiere et beredskapssamarbeid for å hjelpe vannverk i krise. Dette kan gjøres for omkring 0,5 øre/m3 dvs 3,5 mill kr fra vannverkene, og tilsvarende fra Staten Den svenske VAKA-ordningen bør være forbildet Vår kamp er kronet med seier!

19

20 Drikk kranvann!


Laste ned ppt "1 Sivilingeniør Christen Ræstad online.no 917 24 855 Informasjon om svenske VAKA fra Christina Nordensten, Livsmedelsverket VAKA – vannkatastrofegruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google