Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GVD Juleseminar 2011 Landfalltjern Oktober 2011 Siv.ing. Arild Moen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GVD Juleseminar 2011 Landfalltjern Oktober 2011 Siv.ing. Arild Moen."— Utskrift av presentasjonen:

1 GVD Juleseminar 2011 Landfalltjern Oktober 2011 Siv.ing. Arild Moen

2 Program Juleseminar 8.desember 2011 KlTemaAnsvarlig 1100LunsjFruene Haugestad 11.45 Velkommen p å vegne av GVD og Glitrevannverket - Nytt siden sist Arild Moen, GVD, Terje R ø ren, GV OU, Lier 12.00 Tilsyn med sm å avl ø psanlegg - Vertskommuneprosjektet i Lier v/ Nina Alstad Rukke 12.45Pause, kaffeFruene 13.00 Enda v å tere og enda villere Ekstremnedb ø r og overvanns-h å ndtering. - Oppdatering p å hendelser, dommer og strategier - Forslag til fremtidige bestemmelser og vilk å r Christen R æ stad, 13.40Hva ser forsikringsbransjen i krystallkula? - Hva er risiko- og ansvarsfordelingen mellom kommunale ledningseiere og huseierne og deres forsikringer? - Hva er grensen til force majeure og naturskader, og hvordan fungerer naturskadepool-ordningen for dette? Mia Ebeltoft, Finansn æ ringens fellesorganisasjon, FNO 14.35 Hva er GVDs svar p å klimautfordringene? - Konsekvenser for abonnementsvilk å rene i GVD og KS - Status mht overvannsstrategier i Drammen og GVD - Hva gj ø r arealplanleggerne og byggesaksbehandlerne med dette n å og i fremtiden? Leo Fosseng og Arild Moen 14.55Avsluttende diskusjon til alle klimainnleggene Christen R æ stad 15.15AvslutningArild

3 GVD fagseminarer i 2011 Slokkevann og vann til sprinkling, april Sommerseminar, juni Asbestkurs, oktober Vannanalyser og prøvetaking, oktober Juleseminar, desember Samt medarrangør av Vannforsyningskonferansen 2011

4 GVD-prosjekter i 2011? Lekkasjekontroll: Full innsats med 3 lekkasjelyttere Registrert nedgang i vannforbruk i Glitrekommunene Sonevannmålere i 4 kommuner – Hurum, Modum, Sande, Svelvik – Felles forprosjekt lyst ut. Prioritetslister, fornyelse av ledningsnettet GIS-arbeide, fiberkabler, kundedata Modellarbeide

5 GVD prosjekter i 2011? Godkjente fullførte prosjekt: Slokkevannsstrategi Felles avløpsstrategi i GVD Felles VA-norm

6 Andre GVD prosjekter i 2011? Stikkledninger –Andres erfaringer kartlagt Skadeansvar – våre avtalevilkår er ok! Husvannmålere – installeres Felles innkjøp Damsikkerhet – Rehabilitering Blektjern og Landfalltjern – Eikdammen i Lier avvikles som damanlegg. Sankedammen i Svelvik er sendt til detaljplanlegging. Det samme gjelder Solbergdammen i Solbergvassdraget som er eid av Drammen kommune. Mølledammen i Sande skal inn til ny politisk behandling før jul. Rordammen er det nå bestemt skal rehabiliteres og ikke rives. Tiltak på Glitredammen er godkjent og anbudspapirer blir nå laget. Rehabilitering til vår/sommeren 2012. Høgfossdammen i Glitra er i dårlig stand og vi venter på en konsesjonssøknad.

7 Blektjern 29/9. Ved hjelp av den våte sommeren er magasinet fullt

8 VA-studiet ved HiBu Ingen nye opptak høsten 2011, for få søkere. Endret opptak og studieopplegg fra høst 2012 – Opptak fra videregående skole til 3-årig bachelor utdanning, maskinlinjen ved HiBu – Opptak med fagbrev til teknisk fagskole (samarbeid med fagskolen om Y-vei og fagskoletekniker, kan fortsette på HiBu, maskinlinja) Tilby VA-fag som valgfag Så håper vi på fortsatt rekruttering til det offentlige!

9 Nye GVD prosjekter i 2011 Industri og næring – regime for påslipp – Felles konsulentutredning lyst ut Værstasjoner – Flere stasjoner, for å følge utvikling, for dimensjonering av ledninger, for å klarlegge ev. erstatningssaker Slam – Lindum bygger behandlingsanlegg

10 GVD utfordring i 2012 Løfte utskiftingstakten på ledninger – I tråd med hovedplan-vedtak i kommunestyrene – Prioritering av tiltak, videreutvikle GVD sin modell for ledningsnettet, vann – Prioritering av tiltak for avløpsledninger, utarbeide saneringsplaner – Gjennomføring

11 Rekruttering – viktig satsingsområde


Laste ned ppt "GVD Juleseminar 2011 Landfalltjern Oktober 2011 Siv.ing. Arild Moen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google