Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om SAFO Bettina Thorvik. SAFO Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om SAFO Bettina Thorvik. SAFO Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk Forbund for Utviklingshemmede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om SAFO Bettina Thorvik

2 SAFO Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

3 ”Utfordringen i hverdagen” Inkludering i praksis for elever med store funksjonshemminger og utviklingshemming

4 Midtlyng-utvalget om inkludering ”Et sentralt dilemma er i hvilken grad egne grupper og tilbud for grupper av barn og unge skal kunne aksepteres.” ”Det kan ikke gis et konkret svar på hvordan en slik utfordringer kan løses.” ”…ikke aksepteres, er at det etableres varige spesialgrupper av barn og unge med de samme diagnosene.”

5 I dag er det Nesten 100 forsterkede skoler i Norge Ca. 34 000 elever fikk segregerte tilbud i 08/09 Ca. 8000 har antagelig blitt tatt opp på ulovlige ”alternative opplegg” på vgo

6 Hva fører segregerte tilbud til? Begrenset antall elever – Lite utvalg for å finne venner som matcher – Klassevenner befinner seg ofte langt unna – Ingen tilhørighet til nærområdets unger – Ulike funksjonsnedsettelser som går dårlig sammen – Hvem skal man strekke seg etter? – Hva blir normalt i klassen/skolen?

7 Nyheter Oslo F å r ikke spesialmidler

8 ”Vi vil ikke ha deg her” Skoleledelser ikke ønsker elever med særskilte behov Negative holdninger til foreldre og deres ”stjeling av ressurser”

9 Spesialundervisning ≠ Segregering Spesialundervisning betyr ikke undervisning alene med assistent. Spesialundervisning betyr ikke å steke vafler sammen med andre barn med nedsatt funksjonsevne. Vedtak om spesialundervisning betyr at du har rett til individuelle tiltak basert på den enkeltes behov. Spesialundervisning skal i utgangspunktet foregår i klassen.

10 Krav til Kunnskapsdepartementet: Sikre inkludering for alle: Tiltak for nedleggelse av spesialskolene. Gi skolene konkrete verktøy slik at opplæringen i klassefellesskapet blir regelen, ikke unntaket for alle elever.

11 SAFOs visjon Likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med lik rett til samfunnsdeltakelse.


Laste ned ppt "Om SAFO Bettina Thorvik. SAFO Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk Forbund for Utviklingshemmede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google