Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – paradigmeskifte for vår interessepolitiske retorikk og metode? SAFO konferansen 24.- 25. januar 2009 Gunnar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – paradigmeskifte for vår interessepolitiske retorikk og metode? SAFO konferansen 24.- 25. januar 2009 Gunnar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – paradigmeskifte for vår interessepolitiske retorikk og metode? SAFO konferansen 24.- 25. januar 2009 Gunnar Buvik

2 Kort tilbakeblikk på politikken for funksjonshemmede. Visjonen er: fullverdig tilgjengelighet og full deltakelse i samfunnet (FN 1976/81) De politiske målene har bygget på prinsippene om likestilling sektoransvar kompensasjon brukermedvirkning tilgjengelighet

3 Politiske hovedstrategier som har blitt fulgt. Velferdspolitiske strategier (typisk norsk) Velferdsrettigheter Mange administrative tiltak og organisatoriske virkemidler Segregeringspolitikk med mange segregeringstiltak og tjenester Handlingsplaner med mange små prosjekter Reguleringspolitiske strategier (også typisk norsk, men bare på andre felt) Lite krav i konsesjoner, ikke bruk av klausuler i offentlige innkjøp, oppdrag, subsidier, støtte Ikke bruk av offentlige godkjenninger/tillatelser Ikke likestilling og anti-diskriminering tenkning

4 Hovedfokus - Velferdspolitikk og integreringsvinkling i politikken. Funksjonshemmedes organisasjoner og myndighetene har hatt og har fortsatt et velferdspolitiske og integrering fokus på mange områder. Segregeringstenkning hos mange myndighetsorganer. Funksjonshemmedes fremstilles mye i opionen og media som svake og trenger sosialomsorg fra samfunnets side. Mangler likestilling og likeverd fokuset og antidiskrimineringstenkningen hos myndighetene. Argumenter for behov, ut i fra individuelle forutsetninger hos mennesker med funksjonsnedsettelse.

5 Ny politisk hverdag! Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har brakt inn en ny politisk forståelse og plattform med nye politiske strategier og virkemidler i politikken for funksjonshemmede. Mål fremme likestilling og likeverd samme muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for personer med nedsatt funksjonsevne. sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes

6 Interessepolitiske retorikk. Endre den politiske retorikken til å bygge likestilling og likeverd fokuset. Preges av antidiskriminerings- tenkningen. Likestilling og likeverd bør være begrunnelsene for krav, tiltak og forslag.

7 Interessepolitiske metode. Synliggjøring av skifte i politikken Holdningsarbeid Deltagelse i den offentlige debatt om likestillings- og diskriminering Bruke organisasjonens kompetanse til myndighetene Bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Innsats mot aktører: Allianser Myndighetene Presse/media Opinionen


Laste ned ppt "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – paradigmeskifte for vår interessepolitiske retorikk og metode? SAFO konferansen 24.- 25. januar 2009 Gunnar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google