Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlingordningen i Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlingordningen i Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlingordningen i Stavanger
Øyane får lærlinger fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune Målsetting: Å utvikle og tilrettelegge for fagopplæring i kommunen i henhold til opplæringsloven Opplæringskontoret er ansvarlig for: Lærlingens opplæring og tilsettingsforhold Samarbeidsorgan for virkesomhetene Øyane er medlem av kontoret

2 Hva karakteriserer en god lærebedrift?
Sørger for at lærlingen får den opplæringen som er nødvendig for å nå de fastsatte mål Sette av tid til veiledning og evaluering Behandle lærlingen som egne ansatte Gi lærlingen skriftlig evaluering hvert halvår Sørge for at instruktører er kvalifisert for arbeidet med opplæringen

3 Hvordan håndterer vi dette ved Øyane sykehjem
Gjennom gang av alle mål i opplæringsboken som ”tilhører” vår praksisperioden. Samarbeid med lærling og instuktør Sørger for at lærlingen får minimum 1 time veiledning i løpet av uken. Vi behandler våre lærlinger som en del av oss, både på godt og vondt

4 Lærlingene evalueres hvert halvår, etter oppsatt struktur/skjema.
Dette gjøres av lærling, avd.leder og instruktør i sammen. Våre instruktører får jevnlig oppdatering gjennom å kunne delta på Stavanger kommunes kurser for instruktører. Aktuelle kurs: Grunnkurs for instruktører (3 dager) Videregående kurs (servicemedarbeideren – 1 dag) Mappevurdering (1 dag) Husk skjema for å vise

5 Hvordan fungerer lærlingeordningen i praksis
Hvert år blir vi bedt om melde inne ønsker for antall lærlinger pr.virksomhet Når opptaket for høsten er gjort får vi en oversikt over hvem og når de ulike lærlingene kommer. Omsorgsarbeiderlærling er 4 ulike steder i kommunen, hvor av ett av stedene er sykehjem

6 Daglig leder er hovedansvarlig for lærlingen mens hun/han er hos oss, men delegert ansvar til oversykepleier Avklart hvem som skal være instruktør, ca 1 måned før lærlingen kommer. 14 dager før tiltredelse, sender ut informasjonsmateriell. Tar imot lærlingen Gir kort orientering om sykehjemmet Orienteringsrunde Deretter overtar avdelingene ansvaret

7 Viktige premisser for en vellykket lærlingperiode
Instruktøren: Være på plass i god tid før lærlingen kommer – være forberedt. Lærlingen skal oppleve å være ventet! Lærlingen følger samme turnus de 2 første månedene, deretter vurdere å slippe litt opp. Være behjelpelig i starten med å planlegging og føring av opplæringsbok

8 Generelt: Avdelingene må være forberedt på at lærlingene er unge – noe ”oppdragelse” må beregnes! Viktig med mye tilbakemelding, både ris og ros. Ta negative elementer tidlig, med omsorg! La lærlingen føle seg betydningsfull, ha forventinger og krav.

9 Skolefag - lærefag Skolefag:
Veiledning fra skolen i tillegg til arb.stedet Ikke arbeidsgiveransvar Elevene er i korte perioder, mer intens opplæring

10 Skolefag – lærefag forts…
Arbeidsstedet er de eneste som veileder Instruktøren tar over skolelærerens jobb Viktig med gode rollemodeller Arbeidsgiveransvar Lærlingene er over en lang periode, opplæringen får synke inn bedre. Ansvar for å ”forme” kommende kollegaer Utarbeidelse av delprøve/fagprøve 6-7 måneder i sykehjem

11 Nå kun lærefag – konsekvenser!
Hjelpepleiere må i større også være instruktører – opplæring må beregnes Økt antall lærlinger Ukjent fagstruktur Store krav til ledere av avdelingene – fordele lærlingene utover hele døgnet for å sikre god opplæring


Laste ned ppt "Lærlingordningen i Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google