Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlingordningen i Stavanger  Øyane får lærlinger fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune  Målsetting: –Å utvikle og tilrettelegge for fagopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlingordningen i Stavanger  Øyane får lærlinger fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune  Målsetting: –Å utvikle og tilrettelegge for fagopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlingordningen i Stavanger  Øyane får lærlinger fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune  Målsetting: –Å utvikle og tilrettelegge for fagopplæring i kommunen i henhold til opplæringsloven  Opplæringskontoret er ansvarlig for: –Lærlingens opplæring og tilsettingsforhold –Samarbeidsorgan for virkesomhetene –Øyane er medlem av kontoret

2 Hva karakteriserer en god lærebedrift?  Sørger for at lærlingen får den opplæringen som er nødvendig for å nå de fastsatte mål  Sette av tid til veiledning og evaluering  Behandle lærlingen som egne ansatte  Gi lærlingen skriftlig evaluering hvert halvår  Sørge for at instruktører er kvalifisert for arbeidet med opplæringen

3 Hvordan håndterer vi dette ved Øyane sykehjem  Gjennom gang av alle mål i opplæringsboken som ”tilhører” vår praksisperioden. –Samarbeid med lærling og instuktør  Sørger for at lærlingen får minimum 1 time veiledning i løpet av uken.  Vi behandler våre lærlinger som en del av oss, både på godt og vondt

4  Lærlingene evalueres hvert halvår, etter oppsatt struktur/skjema. –Dette gjøres av lærling, avd.leder og instruktør i sammen.  Våre instruktører får jevnlig oppdatering gjennom å kunne delta på Stavanger kommunes kurser for instruktører. –Aktuelle kurs:  Grunnkurs for instruktører (3 dager)  Videregående kurs (servicemedarbeideren – 1 dag)  Mappevurdering (1 dag)

5 Hvordan fungerer lærlingeordningen i praksis  Hvert år blir vi bedt om melde inne ønsker for antall lærlinger pr.virksomhet  Når opptaket for høsten er gjort får vi en oversikt over hvem og når de ulike lærlingene kommer. –Omsorgsarbeiderlærling er 4 ulike steder i kommunen, hvor av ett av stedene er sykehjem

6  Daglig leder er hovedansvarlig for lærlingen mens hun/han er hos oss, men delegert ansvar til oversykepleier –Avklart hvem som skal være instruktør, ca 1 måned før lærlingen kommer. –14 dager før tiltredelse, sender ut informasjonsmateriell. –Tar imot lærlingen –Gir kort orientering om sykehjemmet –Orienteringsrunde –Deretter overtar avdelingene ansvaret

7 Viktige premisser for en vellykket lærlingperiode  Instruktøren: –Være på plass i god tid før lærlingen kommer – være forberedt. –Lærlingen skal oppleve å være ventet! –Lærlingen følger samme turnus de 2 første månedene, deretter vurdere å slippe litt opp. –Være behjelpelig i starten med å planlegging og føring av opplæringsbok

8  Generelt: –Avdelingene må være forberedt på at lærlingene er unge – noe ”oppdragelse” må beregnes! –Viktig med mye tilbakemelding, både ris og ros. Ta negative elementer tidlig, med omsorg! –La lærlingen føle seg betydningsfull, ha forventinger og krav.

9 Skolefag - lærefag  Skolefag: –Veiledning fra skolen i tillegg til arb.stedet –Ikke arbeidsgiveransvar –Elevene er i korte perioder, mer intens opplæring

10 Skolefag – lærefag forts…  Lærefag: –Arbeidsstedet er de eneste som veileder  Instruktøren tar over skolelærerens jobb  Viktig med gode rollemodeller –Arbeidsgiveransvar –Lærlingene er over en lang periode, opplæringen får synke inn bedre. –Ansvar for å ”forme” kommende kollegaer –Utarbeidelse av delprøve/fagprøve

11 Nå kun lærefag – konsekvenser!  Hjelpepleiere må i større også være instruktører – opplæring må beregnes  Økt antall lærlinger  Ukjent fagstruktur  Store krav til ledere av avdelingene – fordele lærlingene utover hele døgnet for å sikre god opplæring


Laste ned ppt "Lærlingordningen i Stavanger  Øyane får lærlinger fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune  Målsetting: –Å utvikle og tilrettelegge for fagopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google