Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 Marianne Munch –– Laila Helland – Elisabeth Moen Synnøve Skarpenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 Marianne Munch –– Laila Helland – Elisabeth Moen Synnøve Skarpenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 Marianne Munch –– Laila Helland – Elisabeth Moen Synnøve Skarpenes

2 Hvorfor er hjemmetjenestene viktig? Fordobling av personer som lever med demens innen 2040 Hjemmeboende ca 60 %, institusjon /heldøgnsomsorg 40% Rapport: Ny kunnskap bedre omsorg, 2011, Aldring og Helse Klarer ikke å bygge ut tilstrekkelig institusjonsplasser Folk ønsker å bo i eget hjem Pårørende en sentral ressurs – hvordan påvirker kvaliteten i samarbeidet med pårørende innflytting i tilrettelagt boform? hvilken informasjon/støtte/hjelp/ er nødvendig for at pårørende skal kunne bidra? Er hjelpernes kompetanse av betydning for mulighetene for å bo hjemme? Påvirker organisering av tjenestetilbudet innflytting i sykehjem? Har kommunene planlagt tilrettelagt tiltakskjede for personer som lever med demens?

3 Noen utfordringer Personer med demens lever med sin sykdom 24 timer i året Hjemmetjenestene er oppdragsbasert (korte besøk, kanskje flere ganger for dagen) Klarer ikke alltid å forstå og fortelle om sine behov Utilstrekkelig kompetanse kan medføre at hjelpere trekker seg fra oppdraget (eks, Tor ville ikke ha hjelp i dag) Trenger faste folk med kunnskap for å skape tillitt og kontinuitet Mange ulike hjelpere inne – eks 32 på to uker Trenger ofte oppfølging og veiledning for å ivareta en tilstrekkelig ernæringstilstand Noen steder manglende struktur på tidspunkt for måltider Noen ferdigmat tilbud følges ikke opp ( og maten kan havne i katten eller i bosset)

4 Kommunal tiltakskjede til personer som lever med demens og deres pårørende Mild Moderat Alvorlig Tid 10 – 12 år Tiltak for pårørende - samarbeid med pårørende - rådgivning - grupper - pårørendeskole Samarbeid med pårørende HUK-team (demensteam) Tilrettelagte dagtilbud Tilrettelagte hjemmetjenester Demensavdelinger/ omsorgsbolig med heldøgnsomsorg/ bokollektiv Forsterket skjermet enhet Somatisk pleie Bearbeidet etter Engedal og Haugen 2009 Korttid / avlasting/ utredning

5 Aktuelle tema for nettverk Vegring mot å motta hjelp Utfordrende atferd Lover og forskrifter Vurdering av samtykkekompetanse Tekniske/elektronisk hjelpemidler (GPS m.m) Organisering (modeller og erfaringer) Kompetansesenter for demens i Bergen kommune Alkoholisk demens Nytt fra fylkesmannen Kartlegging av hjemmeboende med kognitiv svikt ?

6 Hva skjer når? Marte Meo veilederutdanning: 6.12.12 og 30.1.13 Nettverkssamling hjemmetjenester: 13.2.13 Nettverk dagaktivitetstilbud: 6.3.13 Nettverk Hukommelsesteam Hordaland: 21.3.13 Fylkeskonferansen 2013 – Tema yngre personer som lever med demens – oktober 2013


Laste ned ppt "Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 Marianne Munch –– Laila Helland – Elisabeth Moen Synnøve Skarpenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google