Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Huntington sykdom - demensutvikling og behandling Avdelingssykepleier Rannveig Sigfrid Kjosavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Huntington sykdom - demensutvikling og behandling Avdelingssykepleier Rannveig Sigfrid Kjosavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Huntington sykdom - demensutvikling og behandling Avdelingssykepleier Rannveig Sigfrid Kjosavik

2 Navnet Huntington sykdom Beskrevet av: Johan C. Lund på midten av 1800 tallet som Setesdalsrykkja George Huntington på samme tid Chorea Huntington (Chorea= dans) St Veisdans George Huntington

3 Hva er Huntington sykdom? arvelig hjernesykdom skyldes en genfeil på Huntington genet lokalisert i 4. kromoson progredierende nevrologiske skader i hjernen (stadig forverring) celler som dør i hjernen Huntingtin, er et eggehvitestoff som økes i mengde ved start av sykdommen

4 Arveanlegget Huntington genet ble funnet i 1983 Prediktive/presymptomatiske tester 1991

5 Arvelighet Dominant arvelig sykdom 50% risiko

6 Forekomst Hvor mange i Norge? ca 250 syke personer ca 1000 -1200 personer i risikogruppe ca 15 nye tilfeller pr år

7 Presyptomatisk gentest Risikopersoner Retningslinjer for testprosedyren Konsekvenser Ca 10-12% av alle risikopersoner lar seg teste

8 Fysiske symptomer ved HS ufrivillige bevegelser (corea = dans) rykninger i hodet starter umerkelig men tiltar etter hvert gang- og balanseforstyrrelser spise- og svelgproblemer

9 Psykiske symptomer ved HS personlighetsforstyrrelser karaktertrekk kan forsterkes koordinering tanke/handling problematisk fikse ideer og rastløshet irritabilitet og hissighet forstyrrelser i døgnrytmen

10 Symptomer ved HS husker tidligere innlært tap av evne til å resonnere, huske og danne forestillinger ny innlæring er problematisk talevansker isolasjon inkontinens

11 Symptomer ved HS manglende sykdomsinnsikt avvisning av hjelp initiativløshet og apati psykiske forstyrrelser fra lette til alvorlige

12 Demensutvikling hos HS pasienter degenerering av hjerneceller kognitiv svikt liknende symptomer som ved frontallappsdemens egosentrisk følelsesmessig avflatet mister i større og mindre grad sine hemninger

13 Demensutvikling husker forbausende godt er orientert for tid og sted problemer med å utsette behov får med seg det meste som skjer forstår alt, men har ofte lang latenstid

14 Behandling av Huntington sykdom ingen medisinsk behandling som helbreder sykdommen interessant forskning pågår håp om snarlig gjennombrudd symptomatisk behandling

15 Kunnskap om sykdommen arvelighet hjelpemidler mestring og forberedelse av sykdomsforløpet

16 Pleie og behandling, forståelse av sykdommen fokuser på pasientens ressurser pas. med HS, har en sykdom – de er ikke sykdommen sykdommen fratar dem evnen til fleksibilitet, og kan få dem til å fremstå som lite empatiske og omtenksomme

17 ”Psykiske” behov at noen bryr seg om deg –noen å bry seg om personale som tåler deres atferd forståelse for tap (av tapt helse, familie,sosial omgang osv) behov for å bli sett og akseptert

18 Fysiske behov vekt, ernæring balanse mellom aktivitet og hvile hygiene eliminasjon forebygge skader

19 Selvfølelse hjelp til å ta valg hjelp til å holde på valgene fokusere på det friske som fungerer ha fokus på det positive

20 Det vanskelige måltidet ufrivillige bevegelser gjør måltidet vanskelig de øker energiforbruket problemer med tygging og svelging kan gjøre måltidet traumatisk og farlig

21 Maten ekstra fett og energi (5000 kal daglig) hensiktsmessig konsistens på mat og drikke hensiktsmessig bestikkhjelpemidler

22 Omgivelser ved måltider Sittestilling Konsentrasjon Ikke sitte alene etter at svelgproblemer har begynt Hjelperen kan Heimlich grep

23 Personalet fast personale god kunnskap om sykdommen og pasientene bør kunne TMV ( terapeutisk mestring av vold) Heimlich grep møtearena der personalet kan ta opp problemstillinger - ukentlig Heimlich grep

24 Hva gir pasienten trygghet samkjørt personale som har ens holdninger og handlinger ukentlige møter at personalet har enighet om tilnærmingsmåter og problemstillinger er lojale overfor tiltak som er bestemt og at pasienten vet hva han/hun kan forvente seg og kreve av personalet og hva som forventes av pasienten

25 Kommunikasjon viktig å vite hva pasienten forstår pasientens egen uttrykksmåte tolking av pasientens kroppsspråk bevisst på eget kroppsspråk (non verbal kommunikasjon)

26 Hjelpemidler Album ”min historie” Taleapparat Memoklokke Diverse egnede stoler Senger og sengetøy Kopper, glass, bestikk etc. Elektrisk tannbørste Memoklokke

27 Talehjelpemidler De nyttige talerne

28 Huntington stol (halesworth fra Kirton)

29 Stønader Hjelpestønad ( folketrygdloven kap. 6§6-9 ) –dekker utgifter til tilsyn og pleie –Utgiftene trenger ikke å dokumenteres Grunnstønad (folketrygdloven kap. 6 §6-9) –Dekker dokumenterte utgifter som er varige og tilbakevendende

30 Individuelle planer Sammensetning av ansvarsgruppe utføres i samarbeid med pasienten dersom det er mulig pasienten skal være kjent med innholdet

31 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Huntington sykdom - demensutvikling og behandling Avdelingssykepleier Rannveig Sigfrid Kjosavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google