Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tormod Skjerve HSH. Samarbeidspartnere: AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tormod Skjerve HSH. Samarbeidspartnere: AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tormod Skjerve HSH

2 Samarbeidspartnere: AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

3

4 Høy gjennomsnittsalder i forhold til privat sektor = større behov for tilførsel av ung arbeidskraft Behovet for arbeidskraft

5 Samarbeidspartnere: Avgang som må erstattes: 14.000 x4 = 56.000 Regjeringens løfter + 10.000 =10.000 Totalt behov i årsverk =66.000 66.000 nye må rekrutteres fra 2005 til 2009 Fordelt på fire år blir det 16.500 pr. år Fortsatt deltid over 20.000 nye ansatte. Til pleie- og omsorgssektoren

6 Tilgang hjelpepleier og omsorgsarbeidere

7 Samarbeidspartnere: REKRUTTERINGSUTFORDRINGER - Kommunesektoren har utfordringer på kort, mellomlang og lang sikt – de samme utfordringene gjelder helseforetakene og HSH – virksomheter

8 Samarbeidspartnere:

9 Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten, årlig erstatningsbehov i Buskerud Andelen som er 56 år og eldre har økt med 3 % i perioden 2002 – 2004. Erstatningsbehov er er beregnet ut fra en utstrømming for denne yrkesgruppen med 10 % i Buskerud, basert på erfaringstall 2003 – 2004. (9 % for hele landet) For gruppen 56 + er lagt til grunn 15 % Beregningene vil ikke stemme for enkeltkommuner, men kan gi en indikasjon om erstatningsbehovet framover.

10

11 55 – 60 år60 år +Sum Helse Finnmark 261137 UNN 8839127 Hålogaland 513990 Nordland 472471 Helgeland 302454 242137379 HJELPEPLEIERE I HELSE NORD

12 Fylkeskommune Løpende lærekontrakter Godkjente og aktive lærebedrifter Opplærings- kontor Dimensjonering august 2006, Vg1 HS kl./ pl. Akershus18(21) 7 aktive, liste på www.yrke.no 39 kl. / 585 pl. Rogaland161(25) 17 aktive545 kl. / 686 pl. Østfold70 (4 er lærekand.) 3130 kl. / 450 pl. Nordland51(45) 12 aktive inklusive opplæringskontor Tall ikke oppgitt 40 kl. / 600 pl. + Sør-Trøndelag11813 inkl. 1 oppl.k.1Antydet 450 pl. Hedmark4392340 plasser (antatt behov for lærepl. i 2008 satt til 100) Finnmark8137 kl. / 105 pl. Sogn og Fjordane128113kl. / 195 pl. Buskerud252123.5 kl. / 353 pl.

13

14 å bidra til: –å sikre tilstrekkelig læreplasser –bidra til rekruttering til helsefagarbeiderutdanningen. De tre arbeidsgiverorganisasjonene vil i fellesskap arbeide for frivillig samarbeid mellom NAVO-, HSH-, og KS-medlemmer om etablering av opplæringskontorer Hensikten med prosjektet

15 Samarbeidspartnere: SØKNADSFRIST 1. MARS

16 Referansegruppe

17 Fremdriftsplan Høst 2005 – Vår 2006 Motivasjonsmøter/informasjonsmateriell for NAVO-, HSH- og KS medlemmer. Forberede etablering av opplæringskontorer/ - sikre lærebedrifter Motivasjonsarbeid rettet mot elever og rådgivere i ungdomsskolen, for å sikre at ungdom søker seg til helse- og sosialfaglig utdanning fram til søknadsfristen 1. mars 2006. Samarbeid med Mittvalg.net. Høst 2006 – Vår 2007 Elever på VG 1, fokus på læreplasser Forberede etablering av opplæringskontorer/ - sikre lærebedrifter Motivasjonsarbeid for å sikre at ungdom søker seg mot Helsearbeiderfaget fram til søknadsfristen 1. mars 2007. Samarbeid med Mittvalg.net.

18 God økonomi Rekruttering til eget fag Verdiskapning Gir mulighet for kursing av øvrig personell, uten at det må leies inn vikarer Kan gi sparte midler på vikarbudsjetter Skjerper andre ansatte Utdanner ungdom fra eget nærmiljø

19 Utfordringer Unntaksvis er det lærlinger som ikke fungerer godt. Disse er heldigvis svært sjeldne – da er det hjelp å få! Blir noe merarbeid - veiledning Utgifter –opplæringskontor, veiledning Holdninger hos de andre ansatte Kreative løsninger i forhold til stillinger / bruk av budsjettrammer

20 Lønn, tilskudd, verdiskapning Begynnerlønn som for fagarbeider fordelt på 2 år (50% opplæring/ 50% verdiskapning) Pr. jan 06: kr. 224.800 kr 112.400,- pr år. kr 9.366,- pr. mnd Tilskudd Lønnsutgifter kr. 3560,- pr. mnd kr. 5860,- pr. mnd Arbeidsgiveravgift ++ Totalt kr. 2340,-pr. mnd Kr.8200,-pr. mnd

21 Eksempler på økonomi på en avdeling Lønnsutgifter kr. 8200,- pr.mnd. Utgifter til vikarer ved fravær: kr. 1500,- pr. vakt Dersom lærlingen vikarierer her, er lønnsutgiftene innspart på 5 -6 vakter. Her er det penger å spare!!

22 OPPLÆRINGSKONTOR INSTRUKTØROPPLÆRING JURIDISKE TEMAER PROGRAMFAG TIL VALG PROSJEKT TIL FORDYPNING

23 ”Den som våger, risikerer å miste fotfeste for en stund. Den som ikke våger, risikerer å miste seg selv ” Søren Kierkegaard


Laste ned ppt "Tormod Skjerve HSH. Samarbeidspartnere: AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google